İhale/Sözleşme Hukuku
0534 819 47 25
0542 819 47 25

İhale Sözleşme Devri

ihale Sözleşme Devrinde Hukuki ve Teknik Danışmanlık

Ortak Girişim Sorunları

ihalelerde kurulan iş ortaklıklarında yaşanılan sorunlar hk danışmanlık

İhale Uzman Rapor Hazırlama

İnceleme ve Tespit Sonuçları raporun ilgili bölümleri

Yüksek Fen Kurulu Başvurusu

Yüksek Fen Kuruluna yapılacak müracaatlar

İstekli İtiraz Hataları

İsteklilerin KİK itirazen şikayet Başvurularında Yaptıkları Hatalar

İdarelerin Hatalı Kararları

İhale Komisyonlarının Almış oldukları Hataları Kararlar

Seçili Kararlar

KİK ve Mahkeme kararlarından seçili özel kararlar

Bugün Eklenen Kararlar

İhale konularını içeren kayıt edilen kararlar
( Sitemizde İncelenmiş:255 ihale Kararı, Yargı kararı Bulunmaktadır)

İHALE HUKUKU

İHALE SÖZLEŞME HUKUKU

İHALE KİK KARARLARI

error: Content is protected !!