Hazine’ye ait arsa aquapark termal turizm tesis alanı yapılmak üzere 10 yıllığına kiralama ihalesi

termal turizm tesis ihalesi

ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Belediyemize irtifa hakkı verilen Aziziye ilçesi Merkez mahallesinde 3176 ada 7 parselde bulunan 6.719,60 m2 kayıtlı taşınmazımızın aquapark termal turizm tesis alanı yapılmak üzere 10 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüne göre kiralama ihalesi yapılacaktır.
Sıra No Ada No Parsel
No Yüz Ölçümü
(m²) Cinsi Mevkii Toplam Parselin Muhammen Bedel (TL)
Geçici teminat
( %3 )
1 3176 7 6.719,60 Arsa KÖYİÇİ 30.000,00 TL 900,00 TL

İhale 2886 sayılı kanunun 17. ve 45. maddesi gereğince Açık artırma usulü ile 12.06.2020 tarihinde saat 14’00’da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye katılmak için ;

İkametgâh senedi
Nüfus Cüzdan Sureti
Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu,
Türkiye’de tebligat için adres göstermek
İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.
Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler.
Belediyemize Kira, Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı.
2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihale Yasaklılık Beyannamesi imzalı olarak sunulacaktır. Bu yasağa rağmen ihaleye katılıp, ihale üzerinde kalmış ve sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih edilerek kesin teminat gelir kaydedilir.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR 28.05.2020
İlhan Umut

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!