alt taşeron adına SGK iş yeri dilekçe örneği

T.C.

    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

    …..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

      …..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

Müdürlüğünüzde / merkezinizde………………………………..……………………… ……………………………………………..………………… sicil nolu dosyada işlem gören ……………………………………………………………………………………………………………………….. nin alt işvereni olarak işe başlamaktayım.

Alt işveren kaydımın yapılması için gereğini arz ederim.

…/…/20…
İşveren

ALT İŞVEREN BİLGİLERİ
Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :

İşe Başlama Tarihi :

İşçi Sayısı :

Telefon No
:

Adresi :

Yapılan İşin Adı :

YETKİLİ BİLGİLERİ:
Adı Soyadı :

Doğum Tarihi :

Baba Adı :

Doğum Yeri :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :

Cüzdan Seri No :

T.C. Kimlik No :

(Sosyal Güvenlik Sicil Numarası) :

Telefon No :