Anamur belediyesi 160 m² kafeterya kiraya verilecektir

ANAMUR BELEDİYEsi

İHALE İLANI
ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemize ait, , Ovabaşı Mahallesi Köşekbükü Mağarasınde bulunan 160 m² büyüklüğündeki kafeterya ve mağara girişi 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.

Kiralanacak olan taşınmazın ihalesi 23.06.2020 Salı günü saat 14:30’da Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında yapılacaktır.

Kiralaması yapılacak olan yerin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

İhale dokümanı ve ekleri, Anamur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Servisi adresinde 08:00-17:00 saatleri arasında görülebilir ve 30,00TL (Otuztürklirası) ücret karşılığı temin edilebilir.

İhaleye katılmak için isteklilerde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

A)Şirketlerden:
1-imza sirküleri (noterden)
2-Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (ihale yılına ait olacaktır)
3-Geçici teminat belgesi
4-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekâletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi.
5- İhaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “Borcu yoktur” yazısı.
6-Vergi dairesinden alınmış’’ vergi borcu yoktur ‘’yazısı
7-SGK ‘dan borcu olmadığına dair belge
8- Ciddiyet Parası

B)Şahıslardan:
1- İmza sirküleri (noterden)
2-Nüfus cüzdanı sureti
3-İkametgâh Belgesi
4-Geçici Teminat belgesi
5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekâletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi.
6- ihaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “Borcu yoktur” yazısı.
7- Vergi dairesinden alınmış ‘’vergi borcu yoktur’’ yazısı
8- Ciddiyet Parası

Kiralaması yapılacak yerin muhammen bedeli 285.000,00+KDV. (İkiyüzseksenbeşbinbintürklirası)’dir.

Geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 3’ü oranındaki 8.550,00TL.(Sekizbinbeşyüzellitürklirası)’dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!