Araç kiralama hizmeti alınacaktır

AKEDAŞ ELEKTRİK

AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
18 ADET ŞOFÖRSÜZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından, aşağıda detaylandırılan iş için açık ihale yoluyla tedarikçi seçimi yapılacaktır.

DOSYA NUMARASI İŞİN ADI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
2020.FİLO.01 18 ADET ŞOFÖRSÜZ ARAÇ KİRALAMA İŞİ
( 15 Adet Binek – 3 Adet 4×4 Pickup / SUV ) 02.07.2020 14:00
İhale dosyaları, AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Genel Müdürlüğü- Gayberli Mah.28043 Sk. No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraş Satın Alma Müdürlüğünde görülebilir veya akedas.satinalma@hs03.kep.tr kep adresinden irtibata geçilerek ihale dosyasının tamamı temin edilebilir. İhale dosya bedeli olmayıp ihalelere katılmak isteyen istekliler, ihale dokümanlarını, Şirketimiz Satın Alma Müdürlüğünden imza karşılığı elden, elektronik posta başvurusu sonucu istekliye ödemeli kargo ile veya kayıtlı e-posta adresi yoluyla temin edebilirler. Bu üç yöntemden birinin olmaması durumunda ihaleye teklif kabul edilmeyecektir.
Bu konu ile ilgili detaylar ihale dokümanları içerisinde yer almaktadır.
Mali yeterlilik kriteri:
İçinde bulunulan yıldan önceki 2 takvim yılına ait Gelir İdaresinin sistemine yüklenmiş geçici vergi veya kurumlar vergisi beyannamesinin onaylı örneği sunulacaktır. Bu 2 yılın ciro ortalaması isteklinin ihale esnasında vereceği son teklif tutarının %50 sinden az olamaz.
Yeterlilik kriteri:

Araçlar, daha önceden kullanılmamış, sıfır (0) km niteliğinde olacak.
İçinde bulunan yıldan önceki 5 takvim yılına ait iş bitirme ( istekli tarafından onaylanmış ş deneyim belgesi veya fatura fotokopisi ) belge tutarları toplamı isteklinin ihale esnasında vereceği son teklif tutarının % 90’ından az olamaz. Ortak girişim olması halinde her iki firmanın da bu evrakları sunulacaktır. İhale dosyası içerisinde sunulmuş ortaklık beyannamesindeki ortaklık oranlarına göre hesaplama yapılacak olup hesaplama neticesinde ortaya çıkan değer, isteklinin ihale esnasında vereceği son teklif tutarının %90‘nından az olamaz.
Kalem bazlı olarak, kalemde bulunan sayı kadar Kısmi teklif verilebilir.
Teklifler, idari şartnamede yer alan hükümlere göre kapalı zarfta alınacak, ihale açık oturum şeklinde yapılacak ve aynı zamanda katılımcı firmalarla açık eksiltme yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarla ilgili tüm detaylar ihale dokümanlarında ayrıntılı olarak verilmiştir.
İhale Yeri ve Adresi;
Teklif zarfları; yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Gayberli Mah.28043 Sk. No:43/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Akedaş Merkez binasında yapılacak oturumlarda açılacaktır.

Şirket Adı AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş
Telefon 0344 221 35 10
Fax 0344 225 35 31
Adres Gayberli Mah. 28043. Sokak B blok No:43/A
Onikişubat/ KAHRAMANMARAŞ
İlgili Kişi Hacı İdris KAPLAN
Telefon 0543 677 38 91
E-posta Haciidris.kaplan@akedasdagitim.com.tr
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) akedas.satinalma@hs03.kep.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!