aşırı düşük savunmada yapılan hatalar, istekli tarafından söz konusu yazıdaki ibare dikkate alınmadan açıklama yapıldığı

aşırı düşük savunmada yapılan hatalar, istekli tarafından söz konusu yazıdaki ibare dikkate alınmadan açıklama yapıldığından ve fiyat teklifi veren kişinin fiyat teklifi üzerinde sadece ismi yer almakta olup faaliyet alanına ilişkin olarak herhangi bir bilgi yer almadığından,
Toplantı No : 2019/038
Gündem No : 19
Karar Tarihi : 08.08.2019
Karar No : 2019/UH.II-906
BAŞVURU SAHİBİ:Cesur Dış Tic. Tarım Ürn. Gıda Paz. Hay. Nak. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:Milli Savunma Bakanlığı 6’ncı Komando Tugay Komutanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2019/73571 İhale Kayıt Numaralı “2-4 Ton Kamyonet veya Frigofrik Araç ile Yük Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN AŞIRI DÜŞÜK SAVUNMA İNCELEME:

B
aşvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu iş kapsamında kullanılması için sunulan 2019 model Isuzu N-Wide Kamyonetin teknik özelliklerine ilişkin Isuzu markasının internet sitesinden alınmış internet çıktıları sunulsa da, söz konusu araçların ortalama yakıt sarfiyatını gösteren herhangi bir belgenin sunulmadığı, isteklinin kendi belirlediği ortalama yakıt sarfiyatını (15 lt / 100 km) kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, idarenin aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında da “a. Ortalama yakıt tüketimine ilişkin miktar kullanılacak araç marka ve modeline göre yetkili bakım servisinden alınacak yazılı belge ile tevsik edilecektir.” ifadesi yer almaktadır. Bu sebeple, başvuru sahibinin ortalama yakıt sarfiyatına ilişkin yapmış olduğu açıklamanın idare tarafından reddedilmesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.
“6. ARAÇ BAKIM GİDERLERİ:” ana teklif bileşeninin altındaki “a. Değiştirilecek Yağ Giderleri” ile “b. Değiştirilecek Periyodik Bakım Malzeme Giderleri” alt teklif bileşenleri ve “b. Değiştirilecek Periyodik Bakım Malzeme Giderleri”nin altındaki “(1) Yağ Filtresi”, “(2) Yakıt Filtresi”, “(3) Hava Filtresi”, “(4) Polen Filtresi”, “(5) Su Ayırıcı Filtre”, “(6) Fren Balatası”, “(7) Antifiriz”, “(8) İşçilik” alt bileşenleri için 04.04.2019 tarihli fiyat teklifi sunulmuş olup sunulan fiyat teklifinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilen bahse konu bütün ana ve alt teklif bileşenlerinin yer aldığı, fiyat teklifinde meslek mensubu imza ve kaşesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesindeki ilgili ibarenin yer aldığı görülse de, idarenin aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında “c. Söz konusu giderler ilgili araç marka modeline göre yetkili servisinden alınacak onaylı belgelerle tevsik edilecektir.” ifadesi yer almakta olup anılan istekli tarafından söz konusu yazıdaki ibare dikkate alınmadan açıklama yapıldığından ve fiyat teklifi veren kişinin fiyat teklifi üzerinde sadece ismi yer almakta olup faaliyet alanına ilişkin olarak herhangi bir bilgi yer almadığından, başvuru sahibi tarafından araç bakım giderleri ana teklif bileşenine ilişkin olarak anılan fiyat teklifi ile yapılan açıklamaların mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.