aşırı düşük savunmasında Kiralamaya konu araçların trafik sigorta maliyeti kendi malı aracın sigorta poliçesindeki tutar

Toplantı No : 2019/038
Gündem No : 33
Karar Tarihi : 08.08.2019
Karar No : 2019/UH.II-918

Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -Ozan Gurup Otomasyon Peysaj İnşaat Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:2019/154399 İhale Kayıt Numaralı “Yarımada (Urla, Çeşme, Karaburun) Bölgesinde Bulunan Transfer İstasyonlarına Gelen Katı Atıkların Harmandalı Düzenli Katı Atık Tesisine Transfer” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN AŞIRI DÜŞÜK İNCELEME
Kiralamaya konu araçların trafik sigorta maliyetlerinin kendi malı aracın sigorta poliçesindeki tutarın esas alınarak hesaplandığı, 1 adet çekici için düzenlenmiş poliçenin sunulduğu, bu poliçe tutarının 7 ile çarpılarak toplam maliyete dahil edildiği,

ancak her bir araç için trafik sigortasının ayrı ayrı fiyat teklifi veya poliçenin alınması gerektiği, her aracın sigorta maliyetinin birbiri ile uyarlık gösteremeyeceği, ayrıca kiralama yoluyla edinilen araçlar için kiralama yapılan muhatap firma adına fiyat teklifi alınması veya poliçe örneğinin sunulması gerektiği,

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yukarıda belirtildiği üzere 1 adet sigorta poliçesine yer verildiği, bu sigorta poliçesinin isteklinin aktifinde yer alan 2016 model 06 GE 4500 plakalı çekiciye ait olduğu ve poliçedeki tutarın 7 ile çarpılarak 7 adet araç için hesaplama yapıldığı,

ancak isteklinin aktifinde yer alan araçların bir kısmının 2016 model, bir kısmının ise 2017 model olduğu dikkate alındığında, model yılına göre sigorta tutarının değişkenlik gösterebileceği, ayrıca isteklinin kiralamaya yönelik fiyat teklifi aldığı ve kiralama giderine yer verdiği, poliçenin ise kendi malı aracına ilişkin olduğu,

bu durumun aşırı düşük teklif açıklamalarında uyumsuzluk yaratacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.