AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA KAMU KURUMLARI TARAFINDAN YAYIMLANAN KAR VE GENEL GİDER HARİÇ BİRİM FİYATLARIN KULLANILMASI

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA KAMU KURUMLARI TARAFINDAN YAYIMLANAN KAR VE GENEL GİDER HARİÇ BİRİM FİYATLARIN KULLANILMASI DURUMUNDA BAŞKA BELGE SUNULMASINA GEREK YOKTUR
Kik kararından;
Öte yandan, başvuru sahibi tarafından kamu kurumlarınca yayımlanan birim fiyatlar ile isteklinin öngördüğü teklif bedelleri arasında makul oranda kabul edilebilirlik olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği iddia edilmiş olmakla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.5’inci maddesinde belirtildiği üzere isteklilerin hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemelerinin zorunlu olmadığı ve bu iş kalemleri/grupları için 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına da gerek bulunmadığı, dolayısıyla kamu kurumları tarafından yayımlanan kar ve genel gider hariç birim fiyatların kullanılmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır.
İhale üzerinde bırakılan isteklinin kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirlediği “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyat oluşturduğu, bu haliyle yapılan açıklamanın kamu ihale mevzuatına uygun olduğu, ayrıca makul oranda kabul edilebilirlik olup olmadığının kontrol edilmesine yönelik bir inceleme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin anılan iddiası da yerinde görülmemiştir.