4735 sayılı Kanununun 6. maddesinde belirtildiği üzere; Çerçeve anlaşmaya bağlı olarak yüklenici ile idarenin aralarında imzalanan sözleşmelerdir. Bu kavrama yönelik mevzuata bakıldığında ise Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin64 3.maddesinde ‘Çerçeve Anlaşmanın’ tanımlandığı görülmekt
Devamı...

4735 sayılı Kanununun 6. maddesinde yer aldığı gibi bazı yapım işi ihalelerin konusu gereği ihaleye konu işlerin bir bölümüne anahtar teslimi götürü bedel, diğer bölümüne ise birim fiyat teklifi alma kamu alım usulleri bir arada uygulanacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Her iki ihale sözleşmes
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belir
Devamı...

Toplantı No : 2022/031 Gündem No : 48 Karar Tarihi : 08.06.2022 Karar No : 2022/UM.II-708 BAŞVURU SAHİBİ: Beştepe Teks Giy. Teks. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü İstanbul İşletme Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 20
Devamı...

Toplantı No : 2022/031 Gündem No : 50 Karar Tarihi : 08.06.2022 Karar No : 2022/UM.II-709 BAŞVURU SAHİBİ: Akademi Tıbbi Aletler İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimliği, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/380791 İhale Ka
Devamı...

Teknik Şartname maddesi gereğince aracın kapasitesi ile aynı olan en yakın servis aracının kilometre birim fiyat ücreti esas alınarak ödeme yapılabileceği hususu da dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin teklif verilmesine engel bir durum oluşturmadığı Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlık
Devamı...

Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.10. 45 kişilik, 27 kişilik ve 17 kişilik araçlar tescilli “P” plakalarına sahip olmaları gerekmektedir…” düzenlemesi, Aynı Şartname’nin “Teknik Hususlar” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. Yüklenici, İdarenin ihtiyacı ve talebi nispeti
Devamı...

Toplantı No : 2022/029 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 26.05.2022 Karar No : 2022/UH.II-653 BAŞVURU SAHİBİ: Hayat Organizasyon ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: İzaydaş İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş., BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/260149 İhale Kayıt Numa
Devamı...

Toplantı No : 2022/029 Gündem No : 35 Karar Tarihi : 26.05.2022 Karar No : 2022/UH.I-656 BAŞVURU SAHİBİ: Arnil-Net Bilgisayar İletişim Hiz. Yaz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALEYİ YAPAN İDARE: Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimliği, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/723674 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Hast
Devamı...

Teknik Şartname’nin “Truva-Çanakkale Gezisi Kumanyası” başlıklı 4’üncü maddesinde “Truva Ören Yerleri ve Müzesi, Çanakkale Şehir Merkezi turları olduğu günlerde kampçılara saat 12:00 -14:00 arasında söz konusu ören yerlerine yakın noktalarda kumanya verilecektir. Kumanya içeriğinde Türk Gıda Kodeksi
Devamı...

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik
Devamı...

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “… Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Aşçı Yardımcısı (Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlası) (1 Kişi*8 Gün)=1 Gün … f) 2022 yılı ihale konusu 6 ayını kapsayan Ulusal Bayram ve Resmi tatil günlerin toplam 8 gün olup, ihal
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yöne
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine,
Devamı...

Toplantı No : 2022/034 Gündem No : 40 Karar Tarihi : 29.06.2022 Karar No : 2022/UM.I-787 BAŞVURU SAHİBİ: Ats Grup Anka Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Makina Elektr. İletişim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Zonguldak İli Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/32
Devamı...

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından, a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tas
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce,
Devamı...

Toplantı No : 2022/034 Gündem No : 47 Karar Tarihi : 29.06.2022 Karar No : 2022/UM.I-795 BAŞVURU SAHİBİ: Hasan ÖZÇELİK, İHALEYİ YAPAN İDARE: Batman Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/271831 İhale Kayıt Numaralı “Bebek Bezi, Bebek Şampuanı v
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından, a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç,
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarla
Devamı...

Toplantı No : 2022/023 Gündem No : 9 Karar Tarihi : 20.04.2022 Karar No : 2022/UH.I-510 BAŞVURU SAHİBİ: Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi – Efe Yönetim Yemek Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHAL
Devamı...

Teknik Şartname’nin “Vejetasyonla Sazlık Sulak Ortamlarda Sivrisinek Larva Mücadelesinde Kullanılacak Granül Larvasit” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1.1. Ürün en az %2,5 Spinosad Granül veya en az %5 Pyriproxyfen WG formülasyon yapısında olmalıdır. 4.1.2. Ürün; Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsat ve etik
Devamı...

Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi’nin “Belge devri” başlıklı 25’nci maddesinde “(1)Belge sahibi, belge ve/veya ilgili marka kullanma hakkını, TSE’nin açık yazılı izni olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye karşılıklı veya karşılıksız devredemez, kiralayamaz. Bu türden bir izin
Devamı...

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her tü
Devamı...

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: … d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeri
Devamı...

İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, b) (a) b
Devamı...

Kamu ihale sözleşmelerinin niteliğinin bir özel hukuk sözleşmesi olması, aynı zamanda uygulanacak hukukun tespitinde de diğer özel hukuk sözleşmeleriyle aynı kategoride olunduğunu bizlere göstermektedir. TBK`nın 27. maddesine göre kanunlarda yer alan emredici hukuk kuralları, sözleşmede tarafların k
Devamı...

Toplantı No : 2022/023 Gündem No : 9 Karar Tarihi : 20.04.2022 Karar No : 2022/UH.I-510 BAŞVURU SAHİBİ: Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi – Efe Yönetim Yemek Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHAL
Devamı...

4734 sayılı Kanun’un 58. maddesinde yer alan “…İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştira
Devamı...

Toplantı No : 2022/023 Gündem No : 2 Karar Tarihi : 20.04.2022 Karar No : 2022/UM.I-505 BAŞVURU SAHİBİ: Avantaj Kurumsal Hizmetler Turizm Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, İHALEYİ YAPAN İDARE: Ataşehir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/145354 İhale Ka
Devamı...

4734 sayılı Kanun’un, “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59. maddesinde, “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tü
Devamı...

4735 sayılı ihale sözleşme Kanun’un 26. maddesi uyarınca hakkında yasaklama kararı verilen gerçek kişi ile bu kişilerin şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde o şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketine ortak olmaları hâlinde ise ancak şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları koşul
Devamı...

ihale sürecinde birçok işlem gerçekleştirilmekte ve ihale katılımcılarının bu sürecin usulüne uygun yürümesini engelleyici fiil ve davranışlardan kaçınması gerekmektedir. Kanun koyucu ihaleye fesat karıştırmaya yönelik bazı davranışları sayma yolu ile belirtmiş, ancak “veya başka yollara ihaleye fes
Devamı...

4734 sayılı Kanun’un 58. ve 59. maddelerinde kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama sebeplerine yer verilmiştir. Yasak fiil ve davranışlar söz konusu maddelerde ve bu maddelerin atıfta bulunduğu Kanun’un 11, 17, 61 ve Ek 2. maddelerinde sayılmıştır. İhalelere katılmaktan yasaklama başlıklı 58. madde
Devamı...

4734 sayılı Kanunun 58. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yasaklama kararının verilmesine mesnet teşkil eden idari ihlali işleyen dışında, haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında;sermaye şirketi olması halinde ise sermayes
Devamı...

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’ncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belir
Devamı...

ihalede idarenin ihtar yazısında açıkça belirlenen noksanlıkların giderilmesi için bildirimde bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi gerekirken yalnızca ihale konusu hizmetin Teknik Şartnameye uygun hale getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gön
Devamı...

ihalede imalatların bir kısmının yurtdışından getirilecek olması dolayısıyla kur dalgalanmalarının yarattığı mali sıkıntı ve idareden ödemelerin alınamaması gerekçeleriyle idareden süre istenildiği idarece 30 günlük cezalı süre uzatımı verildiği davacı tarafından son olarak idareye tasfiye kararname
Devamı...

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1. maddesinin 1. fıkrasında, genel bütçeye dahil idarelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin Kanun’da yazılı hükümlere göre yürütü
Devamı...

Danıştay 13. Dairesinin 10.02.2010 tarih ve E:2007/6240, K:2010/1169 sayılı kararında ihale kavramına ilişkin olarak, “…İhale kavramı; idarenin görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, karşılığı idare tarafından ödenmek üzere gerekli mal ve hizmetlerin alınmasına veya işin, mevzua
Devamı...

ihale şikayet nedenine de yalnızca ilgili Şartname hükmünün yazılması suretiyle itirazen şikayet dilekçesinde yer verildiği ancak davalı idarece bu hususların değerlendirmeye alınmadığı, öte yandan davalı idarece esasına girilerek değerlendirmede bulunulmuş olan Sözleşme Tasarı maddesi kapsamında ya
Devamı...

İhaleyi alan firmanın ihaleye girebilecek diğer kişiler hakkında bilgi toplandığı ve iletişime geçilerek ihaleye katılacakların yaklaşık maliyetin üzerinde teklifler verilmesini sağlama konusundaki faaliyetleri ile kontrol altına alınmak istenildiği bu durumun bile ihaleye fesat karıştırmaya teşebbü
Devamı...

ihale Kanunun 3/g maddesi uyarınca “istisna” kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun’a tâbi olmadığı bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de 4734 sayılı Kanunda belirtilen “ceza ve ihalelerden yasaklama hariç” ifadesinden hareketle, sözleşmenin imzalanmasından önceki ihale a
Devamı...

MAHKEME KARAR ALINTISI Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafından sunulan ilaçlama malzemelerinin fiyatlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale
Devamı...

İhale komisyonu verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte öne
Devamı...

KİK’in 38’inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınması gerektiği amir bir şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda belgeye dayalı olmayan veya yazılı olmayan açıklamaların kabulü mümkün değildir. Bu kapsamda açıklamaların yazılı olması gerekmekte olup, sözlü açı
Devamı...

Kamu ihale mevzuatında düzenlenen aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasındaki amaç, yaklaşık maliyete veya diğer tekliflere göre aşırı düşük bulunan teklif fiyatının, ihale dokümanında verilen maliyet bileşeni verilerine dayalı olarak gerek miktar gerekse de Genel Tebliği’ndeki belgelerle tevsik edile
Devamı...

Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirketin ise sunduğu proforma faturayı düzenleyen Rahim Kula-Kula İnş. Temz. Teks. adlı firmanın Oda kaydının olmadığı tespit edildiğinden proforma fatura düzenlediği alanda faa
Devamı...

ihale işlemlerinde son derece önem arz eden bir safha olup, bir çok firma aşırı düşük teklif değerlendirme safhasında, yapılan hatalar nedeniyle ihale dışı kalmaktadırlar. Aşırı düşük değerlendirmesi sürecinde, ihaleye teklif veren firmalar hata yapabildiği gibi, kamu idareleri de bu sürecin doğru o
Devamı...

Dava dosyasının incelenmesinden; … Acil Yardım Hastanesi Başhekimliğince 25.11.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2009 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alım İhalesi”ne 7 isteklinin teklif sunduğu, ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu iş için yaklaşık maliyetin 689.709,70 TL ol
Devamı...

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, H… Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 16.12.2009 tarihli E:2009/440, K:2009/1868 sayılı kararı ile özetle; “ 4734 sayılı Kanunun 38 maddesinde belirtildiği üzere aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, teklif fiyatını oluşturan
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aracın yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek nitelikte olan ve itirazen şikayet başvurusuna konu edilen akaryakıt, muayene, sigorta ve vergi giderlerinin söz konusu araç üzerinden hesaplandığı dikkate alındığında, İdari Şartname düzenlemelerine ay
Devamı...

Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 33 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.II-918 Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -Ozan Gurup Otomasyon Peysaj İnşaat Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE:
Devamı...

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA KAMU KURUMLARI TARAFINDAN YAYIMLANAN KAR VE GENEL GİDER HARİÇ BİRİM FİYATLARIN KULLANILMASI DURUMUNDA BAŞKA BELGE SUNULMASINA GEREK YOKTUR Kik kararından; Öte yandan, başvuru sahibi tarafından kamu kurumlarınca yayımlanan birim fiyatlar ile isteklinin öngördüğü tekli
Devamı...

İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULAN FİYAT TEKLİFİ İLE EKİ TUTANAKLAR İLE İLGİLİ GEREKLİ GÖRÜLEN DURUMLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, AYRICA BİR ARAŞTIRMA YAPILMASI ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI Kik kararından; Diğer taraftan, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat tekliflerinin ekind
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda, söz konusu isteklinin sınır değerin altında teklif sunduğu kısımlarda tek bir sayfadan ibaret açıklama sunduğu ve açıklamasında teklif fiyata dâhil gider kalemlerine ilişkin hiçbir açıklama yapmadığı ve açıkl
Devamı...

aşırı düşük savunmada yapılan hatalar, istekli tarafından söz konusu yazıdaki ibare dikkate alınmadan açıklama yapıldığından ve fiyat teklifi veren kişinin fiyat teklifi üzerinde sadece ismi yer almakta olup faaliyet alanına ilişkin olarak herhangi bir bilgi yer almadığından, Toplantı No : 2019/038
Devamı...

Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.I-913 BAŞVURU SAHİBİ:Oğuz Türüt, İHALEYİ YAPAN İDARE:Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/232473 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Rize Merkez İlçede Yürütülecek Taşımalı İlköğr
Devamı...

ihale teklif sahibi isteklinin aşırı düşük savunmasında araçların akaryakıt tüketim miktarına ilişkin olarak herhangi bir belgelendirme yapmaması elenme sebebidir Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 61 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.I-925 aşırı düşük savunma hk Başvuruya konu hususlara
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, b) (a) b
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, b) (a) b
Devamı...

Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, elektronik ihale kullanımının bu yıl yüzde 46’ya ulaştığını bildirdi Hamdi Güleç, 105 milyar liralık ihalenin elektronik ortamda yapıldığını ve bu yöntem sayesinde kamu ihalelerine teklif verenlerin sayısında yüzde 93 artış olduğunu, ihale başına ortalama yüzde
Devamı...

İdare tarafından hazırlanacak ihale yeterlik bilgileri tablosunun teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde oluşturulması gerekmektedir Bu itibarla İdari Şartnamede kat
Devamı...

Yüklenicinin İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Karşısında Sözleşme Fesih Hakkı Yüklenicinin İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Karşısında Sözleşme Fesih Hakkı Yüklenici, iş sahibinin bedel ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde, TBK m.* sinde yer alan seçimlik haklarından biri olan sözl
Devamı...

İş Değişikliğine ve Ek İşe İlişkin İnşaat Sözleşmesinde Düzenleme Olması Halinde Bedelin Belirlenmesi İş sahibi ve yüklenici imza altına almış oldukları inşaat sözleşmesinde doğrudan iş değişikliği veya ek iş yapılması halinde bu işlerin ücretinin nasıl hesaplanacağını düzenleyebilirler. Bu hallerde
Devamı...

Yürürlüğe girdiği 2003 yılından beri 190 defa değişen Kamu İhale Kanunu bu kez de doğalgaz için değiştiriliyor İHALE KANUNU DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN ANA KONULAR – Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılan alım ve ihaleler daraltıldı. Olağanüstü haller, seri üretim gibi sıralanan bazı gerekçelerin dışında
Devamı...

Firmamızın 38 yıllık teknik bilgi birikimi ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama ve süreç takipleri ile itiraz başvurularınızın lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alı
Devamı...

Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere de Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak Ekonomi Reformları Paketi’nden derlediği bilgilere göre, reform takvimi dahilinde kamu ihalelerine yönelik reform süreci, gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanacak. Takvim çerçevesinde bu yıl sonuna kadar
Devamı...

Kurul kararına itiraz niteliğinde olan iddiasının, Kurulun karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı ve şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği anlaşıldığından görev yönünden
Devamı...

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başv
Devamı...

Toplantı No : 2020/037 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 26.08.2020 Karar No : 2020/UH.II-1443 BAŞVURU SAHİBİ: Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/320243 İhale Kayıt Numaralı “Meteoroloji Ge
Devamı...

Toplantı No : 2020/026 Gündem No : 17 Karar Tarihi : 10.06.2020 Karar No : 2020/UH.I-1016 BAŞVURU SAHİBİ: Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/406940 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuvar Hizmet Alımı” İhale
Devamı...

ihaleden yasaklı Firma ihalede acentesi olduğu ana sigorta şirketinin yasaklı olması halinin ihale aşamasında ihale üzerinde bırakılan istekli aleyhine sonuç doğurmayacağı, acentelikle iştigal eden bir sigorta şirketinin birden fazla sigorta şirketinin acenteliğini yapmasının mümkün olduğu, sözleşme
Devamı...

istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklamada bulunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından düzenlendiği, mevzuat gereği meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibarelerin uygun olmadığı, fiyat tek
Devamı...

Toplantı No : 2020/030 Gündem No : 21 Karar Tarihi : 01.07.2020 Karar No : 2020/UH.II-1147 BAŞVURU SAHİBİ: Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnş. Taah. İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. – Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortak
Devamı...

ilk ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olarak belirlenmeyen başvuru sahibi tarafından, geçici teminat mektubunun alınmasında mevzuata aykırılık bulunmasa da, teklif geçerlilik süresinin uzatılması beyanı ile birlikte, teklif geçerlilik süresinden en az
Devamı...

itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle yapılabileceği herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve Kurulca karara bağlanan hususları değiştiren veya onayan ni
Devamı...

Toplantı No : 2020/035 Gündem No : 37 Karar Tarihi : 12.08.2020 Karar No : 2020/UY.I-1361 BAŞVURU SAHİBİ: Onarı İnş. San. Taşımacılık ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/292853 İhale Kayıt Numaralı “Ak
Devamı...

Toplantı No : 2020/035 Gündem No : 46 Karar Tarihi : 12.08.2020 Karar No : 2020/UH.I-1370 BAŞVURU SAHİBİ: İlkiz Orman Ürünleri Tekstil Temizlik İnş. Nak. Petrol Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Bodrum Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2
Devamı...

MBS ihale Danışmanlık olarak 2002 den günümüze kadar ihale konularında sizlere hizmet vermeye devam etmekteyiz Hizmet alanlarımızı geliştirmeye devam ettiğimiz bu süreçte; MBS Hukuk&Danışmanlık hizmetlerimiz başlığı altında hukukçu arkadaşlarımız ile birlikte ayrıca ihale hukuku ve diğer hukuk
Devamı...

Toplantı No : 2020/035 Gündem No : 65 Karar Tarihi : 12.08.2020 Karar No : 2020/UH.II-1380 BAŞVURU SAHİBİ: Endmed Endüstri Medikal Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/225626 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Lab
Devamı...

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL VE ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMETİ ALIM İHALESİ İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1- İş sahibi İdarenin; Adı: İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ) Adresi: Emniyet
Devamı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında ihale ettiği Bayraklı’daki Adliye Tam Otomatik Otoparkı ihalesi davalık oldu. İhaleyi kazanan İZKAYA’nın, yüzde 70 hissesine sahip olduğu ASTEL İnşaat’a ait sahte iş bitirme belgesi ile ihaleye katıldığı iddiaları yargıya taşındı.
Devamı...

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 5 hukuk ve 3 ceza dairesinin kapatılmasına karar verdi. Karara göre, 13, 21 ve 22. hukuk daireleri ile 20. Ceza Dairesi 2 Eylül, 20. Hukuk Dairesi ve 17. Ceza Dairesi 26 Eylül, 19. Hukuk Dairesi 3 Ağustos, 18. Ceza Dairesi ise 1 Ekim itibarıyla kapatılacak. Ayrıca,
Devamı...

Kanunla; diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin de yararlandırılması amaçlanıyor. Türkiye Vakıflar Bankası’nın, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortak
Devamı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esasları yeniden belirlenmiş oldu. 12 Haziran 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31153 YÖNETME
Devamı...

Kamuda tasarruf ve planlı harcamanın sağlanması için yeni adımlar atılıyor. Artık kırtasiye, büro makineleri ve benzeri gereksinmeler tek elden, topluca ve uygun fiyatlarla karşılanacak. Kamu kurumlarının daha önce ihale ile alınan bazı ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilecek. K
Devamı...

8 Haziran 2020 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31149 YÖNETMELİK İstanbul Bilgi Üniversitesinden: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yay
Devamı...

8 Haziran 2020 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31149 YÖNETMELİK Türk Hava Kurumu Üniversitesinden: TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’
Devamı...

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR? Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri eklenecek. Hakimin reddi talebine ilişkin karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak da verilebilecek. Ret nedeni sabit olmasa bile merci bunu muhtemel görürs
Devamı...

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un, “birleşme veya devralma” bölümünde değişiklik yapıyor, “hakim durum testi” yerine Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi” getiriliyor. Buna göre, bir ya da birden fazla
Devamı...

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) , kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek temini için merkezi satın alma işlevini yürütüyor. İhtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesi azami ölçüde sağlanırken, kamunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler iç ve dış piyasadan
Devamı...

Anayasa Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile özel bir şirket arasında yapılan itfaiye hizmeti sözleşmesi davalık oldu. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınan davada karar çıktı. Yüksek mahkeme, oy çokluğuyla belediyelerin özel şirketlerden ihale yoluyla itfaiye hizmeti” almasına olana
Devamı...

Anayasa Mahkemesi 19/9/2019 tarihinde E.2018/144 numaralı dosyada, Vergi Usul Kanunu’na eklenen elektronik ortamda tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı kuralının Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.
Devamı...

ihale komisyonunca aşırı düşük teklif açıklamalarının sundukları analizlerde 2018 yılı birim fiyat ve rayiçlerin ihale dokümanı kapsamında verilen “TÜİK inşaat maliyet endeksi ve değişim oranı”na gore güncellenmediği sebebi öne sürülerek uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmas
Devamı...

Toplantı No : 2019/005 Gündem No : 56 Karar tarihi : 23.01.2019 Karar No : 2019/UH.I-131 Araç kiralamasına dair sunulan fiyat teklifine ilişkin olarak; -Kesinleşen ihale sonucunda iş kapsamında çalıştırılacak çalgılara ilişkin kiralama fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde çalgılar için 1 ay
Devamı...

MAHKEME KARAR ALINTISI Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafından sunulan ilaçlama malzemelerinin fiyatlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale
Devamı...

KİK’in 38’inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle meydana getirilen yazılı açıklamaların dikkate alınması gerektiği amir bir şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda belgeye dayalı olmayan veya yazılı olmayan açıklamaların kabulü mümkün değildir. Bu kapsamda açıklamaların yazılı olması gerekmekte olup,
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, cezai şart alacağının tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine, Dairemizce verilen * sayılı bozma ilamına karşı davac
Devamı...

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI İnşaat işinin devamı süresince zaman, zaman hazırlanan hakediş raporlarına istinaden, işveren kuruluşun müteahhide ödediği paraların kaydolunduğu hesaptır. “Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri” ile ilgili olarak düzenlenen ve işveren tarafı
Devamı...

Alt yüklenici, sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir bölümünü yüklenici ile taahhüt altına girdiği sözleşmeye bağlı olarak yerine getiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, yüklenici ile söz konusu işin nev’i itibariyle bir kısmı üzerinden sözleşme yapmasıyla birlikte alt yüklenici sıf
Devamı...

Alt yükleniciler için de iş deneyim belgesi düzenlenebileceği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44’üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendinde hüküm altına alınmış olup, ilgili maddede belirtilen belgelerin bulunması ve istenilen şartların gerçekleşmesiyle “alt yüklenici iş bitirme be
Devamı...

Yüksek fen kurulu Başvuru Hizmetlerimiz 2002 Yılında ülkemizde kurmuş olduğumuz İhale Danışmanlık Sektöründe,Firmamızın 37 yıllık teknik bilgi birikimi ile Sayıştay İhale uzman denetçilerinin ve Danıştay Tetkik hakimi [E.] tecrübeleri ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme önce
Devamı...

hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: Dava, eser sözleşmesinin feshi nedeniyle haksız olar
Devamı...

İlköğretim Okul İnşaatının yapım işini üstlendiğini, işin yapılıp teslim edilmesine rağmen kesin hakedişin yapılmadığını ve bakiye iş bedelinin ödenmediğini, bunun için …Mahkemesi *. İş sayılı dosyasıyla tespit yaptırıldığını, yapılan tespit sonucunda bilirkişi tarafından çıkartılan kesin hesa
Devamı...

Dava, eser sözleşmesi nedeniyle yüklenicinin ortak alanlarda bıraktığı eksik işlerin ve ayıplı imalâtların giderilmesi için nama ifa kapsamında satış izni verilmesi istemiyle açılmış, mahkemece,davalılar …, haklarındaki davanın pasif husumet yokluğundan reddine, davalı yüklenici şirket ve R
Devamı...

davalı ile aralarında düzenlenen sözleşme ile … İçmesuyu İsale Hattı 1. Kademe İnşaatı İşinin yapımını üstlendiklerini, sözleşme konusu yapım işinin bir bölümünü … Tüneli İnşaatı işinin oluşturduğunu, ancak söz konusu tünel inşaatının yapımı esnasında tünel inşaatının tamamlanmasına 80 m
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinin feshi nedeniyle menfi zarar ve gecikme cezasının tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara mahkemece uyulan bozma ilamı gereğince inceleme y
Devamı...

mahkemece yapılacak iş, sözleşme kapsamındaki imalâtların fiziki oranı bulunarak götürü bedele uygulanmak suretiyle sözleşmeden kaynaklanan alacak tutarı bulunmalı, sözleşmenin 8. maddesine göre az yukarıda açıklandığı şekilde Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin * maddedeki yöntemler gözetilerek
Devamı...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedeli alacağının ödenmesi ve eksik iş nedeniyle idarece talep edilen alacaktan dolayı icra takibinden önce açılmış menfi tespit davasıdır. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. Davacı yüklenici vekili; müteahhitlik yapan müvekkilinin, … ilçe
Devamı...

Davacılar vekili, dava dilekçesinde; davacılardan … İnşaat Ltd. Şti. ile … İnş. Tic. San. A.Ş.’nin, dava dışı … tarafından ihale edilen “Muhtelif … ve Sanayi Tesisi Doğalgaz Hattı Projesi” inşaatı işine iş ortaklığı oluşturarak katıldıklarını ihaleyi kazanıp
Devamı...

Yüksek Fen Kurulu Kararı: Özü: Uygulama projesinde yer alan ancak mahal listesinde gösterilmeyen kaplama imalatının götürü bedel kapsamında yapılması gerekir. (Yüksek Fen Kurulunun 22.06.2005 tarihli ve 2005/66 sayılı kararı) Yüksek Fen Kurulu Görüşü: Özü : -Proje, mahal listesi ve teknik şartnamele
Devamı...

İdare tarafından görevlendirilen kontrol mühendisi, yüklenici ve varsa diğer görevlilerin ortaklaşa olarak tanzim ve imza ettiği hakediş raporları, ilgili kişiler tarafından kontrol edildikten sonra, düzeltme yapılması gereken kısımlar var ise gerekli düzeltmeler tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar ge
Devamı...

Nefaset Kesintisi Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinin 12. Fıkrasında nefaset kesintisine konu olan hüküm aşağıdaki gibidir; “Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini engellemeyen, gi
Devamı...

YİGŞ’nin “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40. maddesi şöyle düzenlenmiştir; “Madde 40 – (1) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hesaplar aşağıdaki esaslara göre yapılır: İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj v
Devamı...

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Ek Kesin Teminat” başlıklı 12 maddesi; “Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının 110   %6’sı oranında teminat olarak kabul edilen değer
Devamı...

Toplantı No : 2018/052 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 19.09.2018 Karar No : 2018/UY.I-1734 BAŞVURU SAHİBİ: Arpacı İnş. Nak. Tur. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Arc Yapı İnş. Taah./Mehmet Oktay Arıcan İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesinde geçici kabul işlemlerinin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Geçici kabule engel veya engel olmayan durumların tespiti için ilk başvurulan mevzuat olmalıdır. Ancak şartnamede yer almayan veya ç
Devamı...

İş programı sözleşmenin ilgili maddesinde verilen süre içerisinde sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplanır. Yapım işi yıllara sari olarak ihale edilmiş ise ödeneğin yıllara göre dağılımı üzerinden ve işin başlangıç (yer teslimi) tarihi ile işin bitim tarihi de dik
Devamı...

4735 Sayılı Kanun, YİGŞ, ve sözleşmelerde yüklenicinin işyerinde gerekli tedbirleri almakla sınırlı tutmayıp öngörülmeyen sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek zarar ve ziyanlara karşı işin ikmali için all risk sigorta yükümlülüğü getirilmiştir. YİGŞ’ nin 9. maddesinde iş ve işyerlerinin korunması v
Devamı...

Yüklenicinin Yer Teslimine Yasal Süre İçerisinde Gelmemesi Yüklenicinin sözleşmenin imzalandığı ve yer teslimi için kendisine çağrıda bulunulması halinde sözleşmede belirtilen süre içerisinde yer teslimini yapıp işe başlamak zorundadır. Yüklenici sözleşmede belirtilen süre içerisinde kendisine yapıl
Devamı...

Fiyat Farkları 4735 Sayılı KİSK’ nun 8. maddesinde; “Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değiş
Devamı...

Kısmi Kabul Olan İşlerde Gecikme Cezası Kısmi gecikme cezası uygulanan yapım işlerinde, işin tamamının verilen süre içerinde bitirilmemesi durumunda gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanmaktadır. Bu gibi durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. Kısmi g
Devamı...

Mücbir sebebin süre uzatım nedeni sayılması için yapılan işte bir gecikmeye neden olması gerekir. Örneğin, sel baskını sonucu oluşan bir doğal afet, işin yürütülmesini etkilemediği takdirde süre uzatım gerekçesi sayılamayacaktır. Mücbir sebepten kaynaklı süre uzatımını gerektiren hususların ortaya ç
Devamı...

Yapım işlerinde öngörülemeyen sebeplerden dolayı yapılacak iş artışlarının yeni birim fiyat tespitleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesinde belirtilmiştir. Teklif birim fiyatlı işlerde, iş artışına konu olan imalatlar birim fiyat teklif cetvelinde var ise metraj hesabı yapılarak sözleşme
Devamı...

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda iş artışı olması halinde yasal sınırlar içerisinde kalmak şartıyla aynı yükleniciye yaptırılabilirdi. İş tamamlanmadığı takdirde ise kalan işler için ayrıca ikmal ihalesi yapılmaktaydı. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda ise iş artışlarının yapılabilmesi
Devamı...

Sözleşmeye bağlanan yapım işinin tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmesi ancak henüz sözleşme bedelinin tamamlanmamış olması durumunda 4735 sayılı kanunda ne yapılacağı belirtilmiştir. Ancak uygulamada teklif birim fiyatlı işlerde bir problem yaşanmazken anahtar teslim götürü bedel işlerde
Devamı...

Yozgat Belediyesi’nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, “zimmet” suçu iddiasıyla gözaltına alındı. Anadolu Ajansı’nın (AA) belediye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettiş
Devamı...

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi 27.5.2020 4.6.2020 Bireysel Başvuru Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç 1 2018/15231 Başvuru, belirleyici delil olarak ByLock verilerine dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmiş olması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkindir. 2 2018/10424 Baş
Devamı...

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi 27.5.2020 3.6.2020 Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç 1 2015/19917 Başvuru; tek kolu bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan başvurucunun tutulduğu ceza infaz kurumunda yerine getiremediği öz bakım ihtiyaçlarını kendi başına yapmak zorunda
Devamı...

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi 27.5.2020 2.6.2020 Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç 1 2016/176 Başvuru, kolluğun bir kavgaya müdahalede bulunduğu sırada meydana gelen yaralanmanın insan haysiyetiyle muamele yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. 2 2016/762 Başvuru, tutuklu olan başvuruc
Devamı...

Yapım işinde ihale aşamasından önce yapılacak olan işin projeleri, teknik şartnameleri ve mahal listeleri eksiksiz yapılarak maliyet hazırlanmış olsa dahi işin devamı esnasında teknik zorunluluklar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni iş kalemlerine ihtiyaç doğabilmektedir. Yeni iş kalemleri sözleşme hü
Devamı...

Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti YİGŞ’nin 22. maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen analiz usullerinden faydalanarak düzenlenmektedir. Ancak yeni birim fiyat tespitinden önce bu imalatın yapılabilmesi için yapı denetim görevlileri tarafından gerekçeli rapor hazırlanmalıdır. “Yeni birim
Devamı...

YİGŞ’nin 22. maddesinde sözleşmede yer almayan yeni birim fiyatların tespitinde kullanılacak rayiçlerin ne şekilde tespit edileceği belirtilmiştir. Ancak sadece yerel rayiçlerin kullanılmasında uygulama ayı düzenlemesine yer verilmiştir. Bu konuda yapım işine ait fiyat farkı verilip verilmeyeceği ko
Devamı...

T.C.     SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI     …..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne       …..…………Sosyal Güvenlik Merkezine Müdürlüğünüzde / merkezinizde………………………………..……………………… ……………………………………………..………………… sicil nolu dosyada işlem gören ………………………………………………………………………………………………………………………..
Devamı...

Alt işverenlik Yönetmeliği uyarınca Alt İşverenlik Sözleşmesinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır. • Tarafların tam ünvanları ve adresleri • İşyerinde yürütülen asıl işin tanımı • Alt işveren tarafından yürütülecek işin tanımı (Asıl işin bir bölümü alt işverene veriliyor ise uzmanlık koşuluna dair t
Devamı...

ALT İŞVERENİN TESCİLİ VE BİLDİRİMİ; Yazımızda da belirttiğimiz gibi alt işverenin olması için öncelikle bir asıl işverenin olması ve tescilinin yapılmış olması gerekmektedir. Yani bir işin öncelikle bir işveren tarafından yapılıyor olması gerekmektedir. SGK Kanununa gör bir iş yapan kişinin işveren
Devamı...

Teknolojik ve ekonomik gelişmeler, bir işverenin kendi işi dolayısıyla bir başka işverenin hizmet, uzmanlık ve becerisinden yararlanmasını zorunlu kılmaktadır. Alt işverenlikte, genel olarak bir işverenin kendi işyeri dışında, başka bir işverene ait bir işyeri veya eklentilerinde işin bir bölümünü ü
Devamı...

Alt işverenin işi başka alt işverene yaptırmasının asıl işveren ve SGK açısından değerlendirilmesi  Önemli ve pek ele alınmamış konu. Önce bu konudaki mevzuat Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet
Devamı...

Toplantı No : 2014/011 Gündem No : 15 Karar Tarihi : 06.02.2014 Karar No : 2014/MK-57 Şikayetçi:  Bora Kurumsal Hiz. İnş.Tur. Gıda Mob. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire:  Gazi Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı:  Başvuruya Konu İhale:  21.01.2013 tarihli ve 2013/UH.III
Devamı...

Toplantı No : 2014/011 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 06.02.2014 Karar No : 2014/MK-51 Şikayetçi:  Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. İsmail Davarcıoğlu İhaleyi Yapan Daire:  Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı Başvuru Tarih ve Sayısı:  Başvuruya Konu
Devamı...

Toplantı No : 2014/011 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 06.02.2014 Karar No : 2014/MK-58 Şikayetçi:  Form Teknik Sönd. Sist. San. Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire:  Manisa İl Özel İdaresi Başvuru Tarih ve Sayısı:  Başvuruya Konu İhale:  Kamu İhale Kurulunun 27.08.2012 tarih ve 2012/UY.III-3386 sayılı
Devamı...

Toplantı No : 2014/011 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 06.02.2014 Karar No : 2014/MK-51 Şikayetçi:  Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. İsmail Davarcıoğlu İhaleyi Yapan Daire:  Mersin İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı Başvuru Tarih ve Sayısı:  Başvuruya Konu
Devamı...

Daire : 1 Karar Tarihi :07.05.2009 Tutanak No : 9493 Mersin Yenişehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü 2007 KONU: İş artışı yapıldığı zaman artış tutarından, Damga Vergisi alınması gerektiği hakkında. “… Yenişehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Bahçelievler, Güvenevler, Dumlupınar Mahallelerinde
Devamı...

Konu : Sözleşme Feshinden Sonra Teminatın Süre Yönünden Tahsil Edilememesi Halinde Alınan Mahkeme Kararı Karar Veren Mahkeme: Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Karar Tarihi: 23.03.2011 Karar Sayısı : E:2010/16400, K:2011/4348 Olay Özeti Karar ve Sonuç : Davacı, bakanlıkları kapsamında yürüttükleri köy bazl
Devamı...

airesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi YEDİNCİ DAİRE 2001 1186 2000 3361 09/04/2001 KARAR METNİ İHALE MAKAMI DIŞINDA İŞİ ALAN FİRMALARIN KENDİ ARALARINDA İMZALADIKLARI DEVİR SÖZLEŞMESİNE İSTİSNA TANINAMAYACAĞI HK. Temyiz İsteminde Bulunan: … Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Taraf : …
Devamı...

Kamu İdaresi Türü Özel İdareler kararı Yılı 2016 Dairesi 1 Karar No 10676 İlam No 36 Tutanak Tarihi 19.12.2017 Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar Yurtiçi Harcırah 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Kanunun şümulü” başlıklı 1 inci maddesinde; “a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülha
Devamı...

Cumhurbaşkanlığı, idari izinleri ve esnek çalışmayı kaldıran Genelgeyi Resmi Gazetede yayımladı. Genelgeye göre 1 Hazirandan itibaren sadece yöneticiler hariç 60 yaş üstü personel ile kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacaktır. 1- Yayımlanan Genelge ile özellikle esnek çalışma hususlarını dü
Devamı...

kıdem tazminatı kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nden geldi Usta öğreticisi olarak çalışan işçi, ücret alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle istifa etti. İşverenden ücret alacaklarını, fazla mesai ve kıdem tazminatını talep eden işçi, hakkını alamayınca İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. İş
Devamı...

Geçtiğimiz günlerde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı TBMM’ye sunuldu. Daha önce birçok kez Meclis önüne gelen benzer taslaklardan farklı olarak, Meclis’in açılmasını takiben hızla gündeme geleceği ve bu değişikliklerin yürürlüğe gireceği de konuş
Devamı...

Belediyelerin yatırım amaçlı projelerine aktarılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan alınan kaynağın kullanımına sıkı tedbirler getiriliyor. Buna göre, proje için yardım talep eden belediyeler neden kendi kaynaklarıyla yapamadıklarını açıklamak zorunda kalacak. Ayrıca kaynak
Devamı...

Türk hukukunda adi şirket, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Onsekizinci Bölümünde “Adi Ortaklık Sözleşmesi” başlığı altında, Kanunun 620 vd. maddelerinde bir sözleşme türü olarak düzenlenmiştir. Adi ortaklık tanımı TBK m. 620’de “Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin eme
Devamı...

Kamu ihale sözleşmelerinin tarafları ise idare ve isteklidir. Kamu İhale Kanunu madde 4 düzenlemesine göre istekli, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhididir. Yine ilgili maddede istekli olabilecekler, ihale konusu ala
Devamı...

Adi ortaklık TBK m. 620 ile m. 645 arasında düzenlenmiştir. Adi ortaklığın tanımını  yapan  TBK  m.  620  uyarınca,  bir  adi  ortaktan  söz  edebilmek  için  beş  unsur bulunmalıdır. Öncelikle, TBK m. 620’deiki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleş
Devamı...

Türkiye Genelinde Yetkili Firmalarımız Yurt Dışından tedarikini sağladıkları Ürün veya Hizmet gibi konularda teknik şartnameler hazırlayarak Kamu  kurum ve kuruluşların ihtiyaçları olmaları halinde teknik olarak iyi tanımlanmış, ihtiyaç bakımından fazla veya gereksiz koşullar içermeyen verimliliği v
Devamı...

İHALE DOSYASI İNCELEME RAPORU Katılmayı düşündüğünüz ihalelere ait  İdari ve Teknik Şartnamelerini inceleyerek İdarelerin Yapmış olabilecekleri Hataların Tespit edilerek Firmanıza Raporlama Hizmeti İnceleme Konusu  İDARE BİLGİLERİ Bağlı/İlişkili/İlgili Olduğu En Üst İdare Bağlı Olduğu İdare İhaleyi
Devamı...

4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre; sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devred
Devamı...

Sözleşmenin değerlendirilmesi, müzakere ve imzalanması İhalenin sunulmasına ilişkin zaman sınırının sona ermesi üzerine, idarenin, diğer şeylerin yanı sıra, ihalelerin zamanında alınıp alınmadığını ve ihale belgesi gerekliliklerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını değerlendirmesi gerekir. Bu
Devamı...

                İHALE HUKUK SÜRECİ İhale Dosyasında bulunan (idari ve Teknik Şartname ) hatalara karşı “Zeyilname Başvurusu“ İhale komisyonlarınca Alınan Kesinleşen İhale kararlarındaki  Hatalara Karşı “İdareye İtiraz süreci“ Kamu İhale Kuruluna “İtirazen şika
Devamı...

ihalelerde kurulan iş ortaklıklarında yaşanılan sorunlar hk danışmanlık hizmetlerimiz İnşaat şirketleri, bazen ihalelere girerken ciro veya iş bitirme belgelerinin yetersiz olması nedeniyle işbirliği yaparak başka firmalarla birlikte hareket etmektedirler. İhaleyi kazandıkları zaman ise genellikle “
Devamı...

2002 Yılında ülkemizde kurmuş olduğumuz İhale Danışmanlık Sektöründe,Firmamızın 37 yıllık teknik bilgi birikimi ile Sayıştay İhale uzman denetçilerinin ve Danıştay Tetkik hakimi [E.] tecrübeleri ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, aşırı düşük savunma hazırlama-şikaye
Devamı...

YAPIM İŞLERİ   TEKNİK DESTEK  Hizmet Konularımız ·Fiyat farkı hesaplamak. ·Yaklaşık maliyet çıkarmak. ·Birim fiyat analizi yapmak. ·Özel Birim fiyat oluşturmak. ·Süre uzanımlarını hesaplamak ·Geçici ve kesin kabul yapmak. ·Yeni birim fiyat tespiti yapmak ·İşe ait özel teknik şartname hazırlamak. ·Ya
Devamı...

yaklaşık maliyetinin hesaplanması Bir yapım işinin ihale edilebilmesi için öncelikle yaklaşık maliyetinin hesaplanması gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki tahmini maliyet (I. Keşif) Kamu İhale Kanunu’nda yaklaşık maliyet olmaktadır . Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin başka bir i
Devamı...

İHALE ÖZEL BİLİR KİŞİ RAPOR HAZIRLAMA ÖRNEĞİ ÖRNEKTİR ……………………………. Ş e h i r İhale Kayıt No : 20… / ……. İhale Konusu : Kurum & Kuruluş : Bilirkişilik Raporunu Düzenleyenin Adı Soyadı : Ünvanı : Sicil No : Telefon-Fax : Adresi : SONUÇ : İnceleme ve Tespit Sonuçları raporun ilgili bölümlerinde açı
Devamı...

Kamu hizmetlerinin ifası için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin karşılanması bakımından idare, özel hukuk kişileri ile çeşitli hukuki ilişkiler kurma yoluna gitmektedir. Bu hukuki ilişkiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yürütülen bir dizi idari işle
Devamı...

İdarelerin İhale Uygulama süreçlerinde sözleşme  öncesi ve sözleşme sonrası İhalelerden yasaklanmaları neticesinde İsteklilerin ihalelere katılamaması ve ticari faaliyetlerinin süreli olarak kısıtlanması İle tüm işlemlerini durduran, ağır sonuçları olan yasaklama işleminin hukuka uygun olmadığı duru
Devamı...

ihale hukuku hizmetlerimiz ihale hukuku şirketi MBS İhale Danışmanlık  Merkezi 2002 yılında Türkiye’nin ilk İHALE HUKUKU ve Danışmanlık Hizmetleri veren Firma olarak kurulmuş, İhale konularında hizmet veren ihale departmanı, bir çok  ihalede ihale danışmanlık ve ihale hukuku konularında firmalara  e
Devamı...

KİK’in 38’inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle meydana getirilen yazılı açıklamaların dikkate alınması gerektiği amir bir şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda belgeye dayalı olmayan veya yazılı olmayan açıklamaların kabulü mümkün değildir. Bu kapsamda açıklamaların yazılı olması gerekmekte olup,
Devamı...

MAHKEME KARAR ALINTISI Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafından sunulan ilaçlama malzemelerinin fiyatlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale
Devamı...

MAHKEME KARAR ALINTISI Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafınca sunulan ilaçlama malzemelerinin tutarlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.Den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale G
Devamı...

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Madde 37-38) 2008 yılı Aralık ayında meydana getirilen değişiklikten önce teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belge ve bilginin tamamlatılabileceği düzenlenmiş iken şu anda teklifin esasını değiştirecek özellikte olmayan belgede data eksikliğinin tamamlatıl
Devamı...

ihale komisyonunca aşırı düşük teklif açıklamalarının sundukları analizlerde 2018 yılı birim fiyat ve rayiçlerin ihale dokümanı kapsamında verilen “TÜİK inşaat maliyet endeksi ve değişim oranı”na gore güncellenmediği sebebi öne sürülerek uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmas
Devamı...

İdarece açıklanması istenilen iş kalemlerini oluşturan maliyet bileşenlerinin açık ve net olarak isteklilere bildirilmesi gerekir. İLGİLİ KARAR 2019/UH.II-492 İdarece teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen 25.02.2019 tarihli yazılarla teklif bileşenlerinden, “19 adet telefon aylık 500-75
Devamı...

KİK kapsamında da işin kabulü öncesinde ve sonrasında işin yapımından sorumlu olan yapı denetim görevlileri, kabul komisyonları, yüklenici ve her aşamada görev alan diğer ilgililerin yapının ayıplarından sorumluluğu bulunmaktadır. Borçlar Kanunu eser sözleşmelerine ilişkin son maddesi olan 478’nci m
Devamı...

Yapı denetim görevlisi veya teknik elemanca işler kesin kabule uygun bulunmazsa nasıl bir prosedür izleneceği YİGŞ ve YİMKY’de açıklanmamaktadır. Tez sahibince yapılan değerlendirmede bu durumla nasıl başa çıkılması gerektiği tarif edilmiştir: Yapı denetim görevlisi veya teknik eleman yapmış oldukla
Devamı...

YİGŞ ve YİMKY Kapsamında Teminat Süresi ve Kesin Kabul Geçici kabul tutanağı işin fiilen bitmiş olduğu geçici kabul itibar tarihi belirtilerek yüklenici ve kabul komisyonu üyelerinin imzası ile yetkili makamın onayına sunulur. Tutanak, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylandıktan sonra
Devamı...

Nefaset Kesintisi / Bedelden İndirim / Bedel Kesintisi TBK’nın eser sözleşmesine ilişkin yüklenicinin ayıptan sorumluluğunu aktaran 475’inci maddesi kapsamında eserdeki ayıp sebebiyle yüklenicinin sorumlu olduğu hâllerde iş sahibine verilen seçimlik haklardan bir tanesi eseri alıkoyup ayıp oranında
Devamı...

inşaat eserinin geçici kabulünün yapılması veya eserin teslim alınması ile birlikte hukuksal bakımdan önemli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. KİK kapsamında gerçekleştirilen geçici kabulde eser teslim alınırken eserin kullanılmasının mümkün olduğu, mevcut kusur ve eksiklerin herhangi bir tehlikeye mahal
Devamı...

yüklenici iki şekilde gecikme cezasına muhatap olmaktadır. Bunlardan ilki işin süresi içerisinde bitirilememesi durumunda ilk sözleşme bedeli üzerinden kesilmesi gereken ceza diğeri ise geçici kabul komisyonunun kusur ve eksikler tespit etmesi ile birlikte işleri geçici kabule hazır bulması ve bu ku
Devamı...

Yapı denetim görevlisi geçici kabul teklif belgesini idareye sunar. Yetkili makam geçici kabul komisyonunu oluşturur. Komisyonca izlenecek 3 seçenek bulunmaktadır: Geçici Kabul Komisyonunun İşi Geçici Kabule Uygun Bulması İşte hiçbir kusur ve eksik olmaması durumunda işin geçici kabulü gerçekleştiri
Devamı...

örnek olarak yüklenici tarafından birtakım işler tamamlanamadığı için yüklenici idareye işlerin geçici kabule hazır hale getirildiği hususunda yazılı başvuruda bulunmamaktadır. Bu durumda yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilecek iki eleman tarafından işlerin bitmesi gereken tarihte şant
Devamı...

YİGŞ m. 41’de ve YİMKY m. 6’da hükmolunduğu üzere; yapı denetim görevlisince yürütülen ön inceleme neticesinde işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının ve kabul işlemlerinin yapılmasına engel bir durum bulunmadığının anlaşılması halinde yapı denetim görevlisi geçici kabul teklif belges
Devamı...

Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım işlerinde, işin sözleşmesine, fen ve sanat kurallarına, proje ve eklerine uygun biçimde tamamlanarak iş süresi içerisinde iş sahibi olan kamu idaresine teslim edilmesi yüklenicinin temel yükümlülüklerinden birisidir. Kamu idareleri geçici kabul ve kesi
Devamı...

İnşaat işinin kabulü bakımından sonuçlarının değerlendirilebilmesi için inşaat sözleşmesinde ana aktör olarak nitelendirilebilecek olan yüklenicinin işverenle arasında akdedilen sözleşme kapsamında nasıl bir taahhüt altına girdiğinin anlaşılması önem arz etmektedir. Borçlar Kanunu’nda yüklenicinin e
Devamı...

Uygulamada sıkça rastlanan alt yüklenicilik müessesesi ortak girişimlerin kurulması mantığıyla aynı minvalde; işlerin uzmanlık gerektiren kısımlarının uzman kimselerce yapılması yanı sıra işin uzmanı tarafından yapılması durumunda hem teknik hem de ekonomik manada avantaj sağlayacak olması sebepleri
Devamı...

İş ortaklıkları ve konsorsiyumlar özel hukuk açısından esas itibariyle Borçlar Kanunu’nun 620 ve müteakip maddelerindeki hükümlere tabi bir adi ortaklıktır. İş ortaklığı için mevzuatımızda ortak girişim ya da müşterek iş ortaklığı şeklinde kullanımın yapıldığı da bilinmektedir. Fakat KİK mevzuatında
Devamı...

TBK m. 620’de adi ortaklık sözleşmesinin tarifi şu şekilde yapılmaktadır: “Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini ta
Devamı...

İnşaat sözleşmesinde yüklenicinin alacağı bedel karşılığında işverene karşı eseri meydana getirme ve teslim etme borcu vardır. Bu durumda taraflar birbirlerine karşı bir borç yükü altına girmektedir. “Sözleşme uyarınca, müteahhitin üstlendiği inşa eserinin meydana getirilmesi ile iş sahibinin ödemey
Devamı...

İnşaat “Yapma İşi, Yapım manasına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Eser ise “Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt” olarak kullanılmaktadır. “İnşaat Sözleşmesi” ya da “Yapım Sözleşmesi” terimleri karşılığı Borçlar Kanunu’nda doğrudan yer almamaktadır. Bununla beraber inşaat sözleşmeleri, “Eser Söz
Devamı...

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 04.02.2011 tarihli ve 27826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Borçlar Hukuku’nun ana kaynağını oluşturan 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ülkemizde kişiler arasında kurulan borç
Devamı...

TBK m. 339- 356. maddeleri arasında “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanununun konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin olarak kiracıyı koruyucu özel düzenlemelerinin uygulama alanı,TBK m. 339’da belirlenmiştir. Bu düzenleme şu şekildedir: Konut ve çatı
Devamı...

3 g istisna ihale düzenlemesi Kamu kaynağının etkin ve verimli kullanımını sağlayacak en önemli ilke, esas ve usuller  4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerin belediyeler açısından en çarpıcı yönü ise belediye şirketlerinin (BİT) mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin
Devamı...

Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi uyarınca ise, kira sözleşmesinin süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme yetkisi sadece kiracıya verilmiştir. Esas olarak, belediyeler ile yapılan kira sözleşmeleri özel hukuk hükümlerine tabi olmakla birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yer
Devamı...

Yapım işinin ihale edilebilmesi için öncelikle yaklaşık maliyetinin hesaplanması gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki tahmini maliyet (I. Keşif) Kamu İhale Kanunu’nda yaklaşık maliyet olmaktadır . Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin başka bir ifade ile işi yapacak yüklenicinin sağl
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından 4734 sayılı Kanunun 2
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu17nda sözleşmenin feshi, “Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi” başlıklı üçüncü bölümde düzenlenmiştir. Bu bölümde kanun, feshin şartlarını ve sonuçlarını yüklenici ve idare açısından ayrı maddelerde ele almıştır. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetm
Devamı...

Bilindiği üzere, kamu idarelerinin mal, hizmet ve yapım işi ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesine göre; İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit
Devamı...

  Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, mahiyetinde eser sözleşmesi özellikleri barındıran çift tipli ve karma bir sözleşmedir. Fakat eser sözleşmesinden ayrılan farklı yönleri vardır.Şekil şartı konusunda, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile eser sözleşmesi farklılık göstermektedir. Eser sözleşmesi
Devamı...

Başbakanlık tarafından yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Aynî Hak Tesisi Ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’nin52 4/ç maddesinde; arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı düzenlenmiştir. Buna göre idarenin(TOKİ) maliki
Devamı...

Trampa sözleşmesi TBK. m.282 ilâ 284 arasında düzenlenmiş olup m.283’te satış sözleşmesine dair hükümlerin trampaya da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Trampada bir malın başka bir mal ile mübadelesi söz konusudur Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ise yüklenicinin iş görme ediminin konusunu bir ese
Devamı...

  Bedel karşılığı inşaat sözleşmesine doktrinde ‘inşaat sözleşmesi’ denilmekte olup TBK m.470 ilâ 486 arasında düzenlenmiş olan eser sözleşmesinin bir türünü teşkil etmektedir. Eser sözleşmesi ile ilgili hükümlerin kat karşılığı inşaat sözleşmesinin kendine has özelliklerinden dolayı doğrudan b
Devamı...

arsa sahibinin arsasının belirli paylarının mülkiyetini, müteahhidin arsa üzerine inşa edeceği binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, müteahhide devretmeyi taahhüt etmesi” şeklinde tanımlayabiliriz. Kanunla düzenlenmiş bir sözleşme olmadığı için isimsiz, atipik; tarafların if
Devamı...

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %10,8, perakende ticaret sektöründe %5,0 ve inşaat sektöründe %31,1 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endek
Devamı...

mülkiyet, toplum yararı ile sınırlı, sahibine gerek yetki ve gerekse ödevler yükleyen kamu ve özel hukuk karakterli, kendine özgü bir haktır. Yürürlükte bulunan 1982 Anayasası, mülkiyet hakkını 1961 Anayasası’na göre daha da güçlendirerek, temel hak ve ödevler kısmına almıştır. 1982 Anayasasının 35’
Devamı...

Kamu malını haksız olarak işgal eden kişiden işgal süresince ecrimisil alınması doğaldır. Ancak, bu durum kamu mallarının sürekli ecrimisil alınarak idare edileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira ecrimisil hukuka aykırı bir yararlanmadan dolayı ilgili kişiden alınan bir tazminattır. Bir kamu malı
Devamı...

Hazine taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde; tespit tarihinden itibaren onbeş gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak bedel tespit komisyonunca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere, bedel tespit komisyonunca ecrimisil tesp
Devamı...

Ecrimisilin konusunu hazinenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler oluşturmaktadır. Ecrimisilin talep edilebilmesi için, geçerli herhangi bir hukuki sebebe dayanmaksızın kullanılan malın mutlaka taşınmaz mal olması gereklidir. Çünkü, Devlet İh
Devamı...

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75.maddesi uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemler idari uyuşmazlıklar arasında önemli bir konu olarak yer almaktadır. Ecrimisil ihbarnamesinde yer alan fazla tutarların düzeltilmesi yahut ihbarnamenin iptali veya tahliyeye ilişki
Devamı...

  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine
Devamı...

Madde 19- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
Devamı...

KİK’in 38’inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle meydana getirilen yazılı açıklamaların dikkate alınması gerektiği amir bir şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda belgeye dayalı olmayan veya yazılı olmayan açıklamaların kabulü mümkün değildir. Bu kapsamda açıklamaların yazılı olması gerekmekte olup,
Devamı...

MAHKEME KARAR ALINTISI Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafınca sunulan ilaçlama malzemelerinin tutarlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.Den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale G
Devamı...

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Madde 37-38) 2008 yılı Aralık ayında meydana getirilen değişiklikten önce teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belge ve bilginin tamamlatılabileceği düzenlenmiş iken şu anda teklifin esasını değiştirecek özellikte olmayan belgede data eksikliğinin tamamlatıl
Devamı...

Kamu İhale Kurulu’nda görev süresi dolan Başkan Hamdi Güleçle birlikte 4 üye yeniden atanırken, 5 üyenin yerine yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararına göre, görev süreleri dolan Şinasi Candan, Edal Öz, Köksal Sarınca, Hasan Kocagöz ve Mehmet Atasever yeniden atanmadı. Bunla
Devamı...

TBK’nın 136. maddesi gereğince, borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle borcun ifasının sürekli olarak imkansızlaşması durumunda borcun başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği düzenlenmiştir. Ancak, önceki sorularda belirttiğimiz üzere, söz konusu hüküm emredici nitelikte olmadı
Devamı...

İHALELERDEN YASAKLAMALAR ÖNCESİ İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI FAALİYETİN İDARE TARAFINDAN İSPAT EDİLMEK ZORUNDADIR 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4’üncü maddesinde, idarenin tanımı “İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar” şeklinde yapılmış olup, anılan Kanun’un “İhaleye katılımda y
Devamı...

Kamu İhale Kanununa tabi idareler tarafından, ihale sürecinde geçici teminatın gelir kaydedileceği hâllerle ilgili mevzuatın tam olarak anlaşılamamasından kaynaklanan farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Özellikle geçici teminatın gelir olarak kaydedilmemesi gereken hâllerde bazı idareler her
Devamı...

Sayı:13986510-206.07-E.3675504                                                              02/03/2020 Konu:Borç Sorgusu   GENELGE 2020/5 GENEL AÇIKLAMALAR   4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendin
Devamı...

2013 yılında yayımlanan fiyat farkına ilişkin Esaslar’ın 6. Maddesi 11. fıkrasında, kesin hesabı idareye verilmemiş işlerde hakedişlerden kesilen tutarın, fiyat farkı uygulamasına tabi olduğu belirtilmektedir. 2002 yılı fiyat farkı esaslarında bu konuya açıklık getirilmemesi nedeniyle İdarelerce bu
Devamı...

Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Mahkemesinin *kararında “…Uyuşmazlıkta, idare tarafından ihale konusu işin niteliğine göre mevzuatta belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, iha
Devamı...

Kamu ihale Kurulunun kararlarının Artık güvenilirliğini kaybettiği bir zamanda ihalelere katılan firmaların haklarının korunabileceği tek mercinin artık YARGI olduğu bir gerçektir Toplantı No : 2020/019 Gündem No : 80 Karar Tarihi : 07.05.2020 Karar No : 2020/MK-99 BAŞVURU SAHİBİ: Çtn Yol Yapım İnşa
Devamı...

İdarelerin ve kamu ihale kurulunun kanunu uygulamakla  zorunlu  olan kurumlar  olduğunu  unutup YASA KOYUCU gibi  ihale kanunu yorumlayıp firmaların haklı oldukları işleri almalarına sebep olmalarına etken olan İdarelerin kesinleşen ihale kararlarına karşı ihalelere katılan her isteklinin karar  şik
Devamı...

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusu düzenlenmesi durumunda, ihaleyi yapan idareye gitmeden elektronik ortamda EKAP üzerinden idareye şikâyet başvurusu yapılabilecektir. Böylece şikâyet başvurularının taşıması gereken şekil unsurlarına ilişkin yapılan hataların önüne geçilmiş olacak ve hak kayıpları ö
Devamı...

Bilindiği üzere, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı bölümlerinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” ile “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı maddelerinde; İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yı
Devamı...

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar” ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma s
Devamı...

Son dönemde mal ve hizmet alımı ihalelerinde; İhale dokümanlarında kalite ve standarda ilişkin ulusal veya dengi uluslararası standart belirlemek yerine yabancı kuruluşlarca belirlenen standart ve kriterlerin arandığı yönünde Kurumumuza başvurular yapılmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 in
Devamı...

COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurularla ilgili olarak; 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde (https://www.
Devamı...

Ülkemizde görülmekte olan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle,  ihale süreçlerinde bu hastalığın olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ile ortaya çıkan birtakım tereddütlü durumların açıklığa kavuşturulması amacına yönelik olarak gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde: İhalelerin
Devamı...

16/03/2019 tarihli ve 30716  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir kısmı 18/03/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliklerle tip ön yeterlik şartnameleri, idari şartnameler ve baz
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde; Yapım işi ihalelerinde malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta düşük, orta yüksek ve yüksek
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2020/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenmiş olup, 29.01.2020  tari
Devamı...

İhale konusu malın, hizmetin ya da yapım işinin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite, teknik değer ve süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. Ekonomik ve mali yeterlik yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat d
Devamı...