Aydınlatma ve priz panosu satın alınacaktır

mal alım ihalesi

AYDINLATMA VE PRİZ PANOLARI TEMİNİ AÇIK İHALE İLANI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Aydınlatma ve Priz Panoları Temini İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2020 / 653099

1- Üniversitenin

Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul

Telefon : 0 216 483 90 91

Elektronik e-posta adresi : gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu hizmetin

Niteliği, türü ve miktarı : Aydınlatma ve Priz Panoları Temini İşi

Teslim yeri : Sabancı Üniversitesi Kampusü – Tuzla/ İstanbul

3- İhalenin

Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi CP Binası No:G021

Tarih ve saati : 15.06.2020 Saat: 15:00

Son teklif verme tarihi : 15.06.2020 Saat: 15:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

İdari Şartname

Teknik Şartname ve Ekleri

İSG Evrak Listesi

Sözleşme Taslağı

Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır

Teklif edilen malzemelerin teknik detay ve katalog bilgileri

Tebligat Taahhüt Formu

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Vergi Levhası Fotokopisi

Faaliyet Belgesi

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

İmza Sirküleri

SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge

Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2020/653099 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 100 TL ( Yüz Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!