belediyelerin özel şirketlerden ihale yoluyla itfaiye hizmeti” almasına olanak veren Belediye Yasasının ilgili maddesinin anayasa mahkemesi aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar Verdi

Anayasa Mahkemesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile özel bir şirket arasında yapılan itfaiye hizmeti sözleşmesi davalık oldu.
Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınan davada karar çıktı.
Yüksek mahkeme, oy çokluğuyla belediyelerin özel şirketlerden ihale yoluyla itfaiye hizmeti” almasına olanak veren Belediye Yasası’nın ilgili maddesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar Verdi.

-kararda, şöyle denildi

İtfaiye hizmetinin bizzat varlık nedeni ve doğası, anayasanın devletin temel amaç ve görevlerine ilişkin 5. maddesi ve kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına ilişkin 17. maddesiyle ilgisi ve kamu düzeni ve güvenliğiyle ilişkisi,

anılan hizmetin genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gereken asli ve sürekli bir görev olduğunu da daha belirgin olarak ortaya koymaktadır.

Bu itibarla genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli bir görev niteliği taşıyan itfaiye hizmetinin anayasanın 128. maddesi uyarınca kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olup

devletin söz konusu görevi ifa ederken anılan kamu hizmetini kamu görevlisi olmayan kişilere gördürmesine yol açacak düzenleme yapılabilmesi mümkün değildir.