Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan 181 iş yeri ihaleyle kiraya verilecektir

Bolu Belediyesi

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların kiralama işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2- İhale 26.06.2020 Cuma günü saat 10:00 ve müteakiben Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olan aşağıda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların listesi.

BOLU BELEDİYESİ KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
Sıra No Gayrimenkulun
Cins/Adı Alanı m² Ünvanı
İhale Tarih ve Saati Geçici Teminat
(TL) Muhammen Bedel Aylık Kira(TL)
Kira Süresi
1 B.cami Mah.İzzet baysal caddesi NO:135 30 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:00 4200 2250 3(üç) Yıl
2 B.cami Mah.İzzet baysal caddesi NO:133 30 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:01 4200 2250 3(üç) Yıl
3 B.cami Mah.İzzet baysal caddesi No:151 25 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:02 4200 2200 3(üç) Yıl
4 B.cami Mah.İzzet baysal caddesi no:117 60 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:03 5300 2600 3(üç) Yıl
5 B.cami Mah.İzzet baysal caddesi no:107 110 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:04 5000 2700 3(üç) Yıl
6 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 1 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:05 2700 1150 3(üç) Yıl
7 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 2 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:06 2100 850 3(üç) Yıl
8 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 3 46 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:07 2650 1000 3(üç) Yıl
9 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 4 46 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:08 2650 1000 3(üç) Yıl
10 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 5 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:09 2650 1000 3(üç) Yıl
11 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 6 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:10 2100 850 3(üç) Yıl
12 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 8 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:11 2100 850 3(üç) Yıl
13 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 9 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:12 2700 1200 3(üç) Yıl
14 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 10 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:13 2700 1200 3(üç) Yıl
15 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 11 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:14 2700 1150 3(üç) Yıl
16 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 12 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:15 2700 1150 3(üç) Yıl
17 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 13 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:16 2700 1150 3(üç) Yıl
18 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 14 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:17 2700 1150 3(üç) Yıl
19 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 15 46 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:18 2800 1350 3(üç) Yıl
20 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 16 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:19 2700 1150 3(üç) Yıl
21 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 17 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:20 2700 1150 3(üç) Yıl
22 İHSANİYE M. HALPAZ S. 1. BL. 18 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:21 2700 1200 3(üç) Yıl
23 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 1 76 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:22 4850 2500 3(üç) Yıl
24 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 2 57 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:23 2800 1250 3(üç) Yıl
25 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 3 57 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:24 2800 1250
3(üç) Yıl
26 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 4 57 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:25 2800 1250 3(üç) Yıl
27 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 5 58 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:26 2800 1250 3(üç) Yıl
28 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 6 47 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:27 2650 1000 3(üç) Yıl
29 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 7 47 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:28 2650 1000 3(üç) Yıl
30 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 8 58 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:29 2800 1250 3(üç) Yıl
31 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 9 47 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:30 2800 1350 3(üç) Yıl
32 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 10 47 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:31 2800 1350 3(üç) Yıl
33 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 11 47 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:32 2650 1000 3(üç) Yıl
34 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 12 50 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:33 2700 1150 3(üç) Yıl
35 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 13 50 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:34 2700 1150 3(üç) Yıl
36 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 14 47 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:35 2650 1000 3(üç) Yıl
37 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 15 47 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:36 2650 1000 3(üç) Yıl
38 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 16 47 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:37 2650 1000 3(üç) Yıl
39 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 17 62 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:38 2800 1350 3(üç) Yıl
40 İHSANİYE M. HALPAZ S. 2. BL. 18 62 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:39 4000 2000 3(üç) Yıl
41 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 1 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:40 2700 1200 3(üç) Yıl
42 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 2 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:41 2100 850 3(üç) Yıl
43 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 3 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:42 2100 850 3(üç) Yıl
44 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 4 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:43 2100 850 3(üç) Yıl
45 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 5 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:44 2100 850 3(üç) Yıl
46 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 6 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:45 2100 850 3(üç) Yıl
47 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 7 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:46 2100 850
3(üç) Yıl
48 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 8 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:46 2100 850 3(üç) Yıl
49 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 9 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:47 2700 1200 3(üç) Yıl
50 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 10 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:48 2700 1200 3(üç) Yıl
51 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 11 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:49 2700 1150 3(üç) Yıl
52 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 12 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:50 2700 1150 3(üç) Yıl
53 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 13 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:51 2700 1150 3(üç) Yıl
54 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 14 36 m2 İŞYERİ
26.06.2020 10:52 2700
1150 3(üç) Yıl
55 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 15 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:53 2700 1150 3(üç) Yıl
56 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 16 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:54 2700 1150 3(üç) Yıl
57 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 17 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:55 2700 1150 3(üç) Yıl
58 İHSANİYE M. HALPAZ S. 3. BL. 18 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:56 2700 1200 3(üç) Yıl
59 İHSANİYE M. HALPAZ S. 5. BL. 1 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:57 3000 1400 3(üç) Yıl
60 İHSANİYE M. HALPAZ S. 5. BL. 2 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:58 2100 850 3(üç) Yıl
61 İHSANİYE M. HALPAZ S. 5. BL. 3 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 10:59 2100 850 3(üç) Yıl
62 İHSANİYE M. HALPAZ S. 5. BL. 4 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:00 2100 850 3(üç) Yıl
63 İHSANİYE M. HALPAZ S. 5. BL. 5 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:01 2700 1200 3(üç) Yıl
64 İHSANİYE M. HALPAZ S. 5. BL. 6 41 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:02 2700 1200 3(üç) Yıl
65 İHSANİYE M. HALPAZ S. 5. BL. 7 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:03 2100 850 3(üç) Yıl
66 İHSANİYE M. HALPAZ S. 5. BL. 8 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:04 2650 1000 3(üç) Yıl
67 İHSANİYE M. HALPAZ S. 5. BL. 9 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:05 2650 1000 3(üç) Yıl
68 İHSANİYE M. HALPAZ S. 5. BL. 10 36 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:06 3000 1400 3(üç) Yıl
69 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 1 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:07 840 300 3(üç) Yıl
70 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 2 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:08 840 300
3(üç) Yıl
71 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 3 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:09 1550 500 3(üç) Yıl
72 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 4 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:10 1700 600 3(üç) Yıl
73 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 5 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:11 840 300 3(üç) Yıl
74 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 6 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:12 840 300 3(üç) Yıl
75 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 7 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:13 840 300 3(üç) Yıl
76 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 8 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:14 840 300 3(üç) Yıl
77 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 9 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:15 840 300 3(üç) Yıl
78 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 10 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:16 840 300 3(üç) Yıl
79 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 11 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:17 840 300 3(üç) Yıl
80 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 12 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:18 840 300 3(üç) Yıl
81 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 13 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:19 840 300 3(üç) Yıl
82 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 14 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:20 840 300 3(üç) Yıl
83 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 15 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:21 840 300 3(üç) Yıl
84 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 16 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:22 840 300 3(üç) Yıl
85 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 17 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:23 840 300 3(üç) Yıl
86 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 18 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:24 840 300 3(üç) Yıl
87 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 19 13,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:25 840 300 3(üç) Yıl
88 İHSANİYE M. HALPAZ S. 7. BL. 20 13,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:26 840 300 3(üç) Yıl
89 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 1 18,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:27 840 300 3(üç) Yıl
90 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 2 18,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:28 840 300 3(üç) Yıl
91 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 3 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:29 840 300 3(üç) Yıl
92 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 4 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:30 840 300 3(üç) Yıl
93 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 5 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:31 840 300 3(üç) Yıl
94 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 6 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:32 840 300 3(üç) Yıl
95 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 7 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:33 840 300
3(üç) Yıl
96 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 9 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:34 840 300 3(üç) Yıl
97 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 10 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:35 840 300 3(üç) Yıl
98 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 11 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:36 840 300 3(üç) Yıl
99 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 12 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:37 840 300 3(üç) Yıl
100 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 13 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:38 840 300 3(üç) Yıl
101 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 14 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:39 840 300 3(üç) Yıl
102 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 15 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:40 840 300 3(üç) Yıl
103 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 16 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:41 840 300 3(üç) Yıl
104 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 17 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:42 840 300 3(üç) Yıl
105 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 18 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:43 840 300 3(üç) Yıl
106 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 19 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:44 840 300 3(üç) Yıl
107 İHSANİYE M. HALPAZ S. 8. BL. 20 12,5 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:45 840 300 3(üç) Yıl
108 İHSANİYE M. HALPAZ S. 9. BL. 3 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:46 840 300 3(üç) Yıl
109 İHSANİYE M. HALPAZ S. 9. BL. 4 12 m2 İŞYERİ
26.06.2020 11:47 840
300 3(üç) Yıl
110 İHSANİYE M. HALPAZ S. 9. BL. 5 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:48 840 300 3(üç) Yıl
111 İHSANİYE M. HALPAZ S. 9. BL. 6 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:49 840 300 3(üç) Yıl
112 İHSANİYE M. HALPAZ S. 9. BL. 7 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:50 840 300 3(üç) Yıl
113 İHSANİYE M. HALPAZ S. 9. BL. 8 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:51 840 300 3(üç) Yıl
114 İHSANİYE M. HALPAZ S. 9. BL. 9 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:52 840 300 3(üç) Yıl
115 İHSANİYE M. HALPAZ S. 9. BL. 10 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:53 1250 400 3(üç) Yıl
116 İHSANİYE M. HALPAZ S. 9. BL. 11 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:54 840 300 3(üç) Yıl
117 İHSANİYE M. HALPAZ S. 9. BL. 12 12 m2 İŞYERİ 26.06.2020 11:55 840 300 3(üç) Yıl
118 YAŞAMKENT MAH. ADA 27 SOK. NO:27/Z-20 İşyeri İŞYERİ 26.06.2020 11:56 650 250 3(üç) Yıl
119 Aktaş Mah.i.b. Cad.no:108/A İŞYERİ 26.06.2020 11:57 5500 3700 3(üç) Yıl
120 AKTAŞ MAH. ÖNEY SOK. NO:2 KATLI OTO PARK Katlı
otopark 26.06.2020 11:58 4000 2850 3(üç) Yıl
121 AŞAĞISOKU MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:12 BENZİNLİK 258 m2 Petrol Ofisi
26.06.2020 11:59 23000 15000 3(üç) Yıl
122 Aktaş mah.saraçhane sok.no:2/B-10 15 m2 İŞYERİ 26.06.2020 14:00 1950 800 3(üç) Yıl
123 Karaçayır Mah.İ.B.Cad.NO:92 35 m2 İŞYERİ 26.06.2020 14:01 5100 3000 3(üç) Yıl
124 KARAÇAYIR M. PTT CAD. NO:1/A 8 m2 İŞYERİ 26.06.2020 14:02 1200 500 3(üç) Yıl
125 A.Soku mah.Küçük San.Sok.No:6/1 İŞYERİ 26.06.2020 14:03 1900 700 3(üç) Yıl
126 AKTAŞ MAH. 2E/13 SARAÇHANE SOK. 48 m2 İŞYERİ 26.06.2020 14:04 4000 2000 3(üç) Yıl
127 A.SOKU M. GAL. S. NO:2 30 m2 Lokanta 26.06.2020 14:05 2000 1050 3(üç) Yıl
128 A.SOKU M. GAL. S. NO:6 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:06 2700 1150 3(üç) Yıl
129 A.SOKU M. GAL. S. NO:8 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:07 2700 1150 3(üç) Yıl
130 A.SOKU M. GAL. S: NO:10 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:08 2700 1150 3(üç) Yıl
131 A.SOKU M. GAL. S. NO:12 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:09 2700 1150 3(üç) Yıl
132 A.SOKU M. GAL. S. NO:14 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:10 2700 1150 3(üç) Yıl
133 A.SOKU M. GAL. S. NO:16 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:11 2700 1150 3(üç) Yıl
134 A.SOKU M. GAL. S. NO:18 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:12 2700 1150 3(üç) Yıl
135 A.SOKU M. GAL. S. NO:20 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:13 2700 1150 3(üç) Yıl
136 A.SOKU M. GAL. S. NO:22 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:14 2700 1150
3(üç) Yıl
137 A.SOKU M. GAL. S. NO:24 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:15 2700 1150 3(üç) Yıl
138 A.SOKU M. GAL. S. NO:26 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:16 2700 1150 3(üç) Yıl
139 A.SOKU M. GAL. S. NO:28 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:17 2700 1150 3(üç) Yıl
140 A.SOKU M. GAL. S. NO:30 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:18 2700 1150 3(üç) Yıl
141 A.SOKU M. GAL. S. NO:32 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:19 2700 1150 3(üç) Yıl
142 A.SOKU M. GAL. S. NO:34 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:20 2700 1150 3(üç) Yıl
143 A.SOKU M. GAL. S. NO:36 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:21 2700 1150 3(üç) Yıl
144 A.SOKU M. GAL. S. NO:38 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:22 2700 1150 3(üç) Yıl
145 A.SOKU M. GAL. S. NO:40 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:23 2700 1150 3(üç) Yıl
146 A.SOKU M. GAL. S. NO:42 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:24 2700 1150 3(üç) Yıl
147 A.SOKU M. GAL. S. NO:44 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:25 2700 1150 3(üç) Yıl
148 A.SOKU M. GAL. S. NO:46 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:26 2700 1150 3(üç) Yıl
149 A.SOKU M. GAL. S. NO:48 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:27 2700 1150 3(üç) Yıl
150 A.SOKU M. GAL. S. NO:50 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:28 2700 1150
3(üç) Yıl
151 A.SOKU M. GAL. S. NO:52 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:29 2700 1150 3(üç) Yıl
152 A.SOKU M. GAL. S. NO:54 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:30 2700 1150 3(üç) Yıl
153 A.SOKU M. GAL. S. NO:56 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:31 2700 1150 3(üç) Yıl
154 A.SOKU M. GAL. S. NO:58 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:32 2700 1150 3(üç) Yıl
155 A.SOKU M. GAL. S. NO:60 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:33 2700 1150 3(üç) Yıl
156 A.SOKU M. GAL. S. NO:62 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:34 2700 1150
3(üç) Yıl
157 A.SOKU M. GAL. S. NO:64 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:35 2700 1150 3(üç) Yıl
158 A.SOKU M. GAL. S. NO:66 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:36 2700 1150 3(üç) Yıl
159 A.SOKU M. GAL. S. NO:68 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:37 2700 1150 3(üç) Yıl
160 A.SOKU M. GAL. S. NO:70 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:38 2700 1150 3(üç) Yıl
161 A.SOKU M. GAL. S. NO:72 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:39 2700 1150 3(üç) Yıl
162 A.SOKU M. GAL. S. NO:74 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:40 2700 1150 3(üç) Yıl
163 A.SOKU M. GAL. S. NO:76 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:41 2700 1150 3(üç) Yıl
164 A.SOKU M. GAL. S. NO:78 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:42 2700 1150 3(üç) Yıl
165 A.SOKU M. GAL. S. NO:80 30 m2 OTO GALERİ 26.06.2020 14:43 2700 1150 3(üç) Yıl
166 A.SOKU M. GAL. S. AÇIK OTO PAZARI AÇIK OTO PAZARI 26.06.2020 14:44 3900 2800 3(üç) Yıl
167 Yaşamkent mah 28 ADA.832 ada 1 parsel Z-16 32 m2 İŞYERİ 26.06.2020 14:45 800 350 3(üç) Yıl
168 Aktaş mah.kocabey sok.no:3/A 10 m2 İŞYERİ 26.06.2020 14:46 2650 1000 3(üç) Yıl
169 Gölyüzü Mah. İzzet Baysal Cd. No:165 İŞYERİ 26.06.2020 14:47 1600 600 3(üç) Yıl
170 A.Soku Mah.Karadere Orman Parkı İçi Cad.No:2/14 23.43m2 23,43 m2 İŞYERİ 26.06.2020 14:48 1300

400 3(üç) Yıl
171 A.Soku Mah.Karadere Orman Parkı İçi Cad.No:2/13 23.43m2 23,43 m2 İŞYERİ 26.06.2020 14:49 1300 400 3(üç) Yıl
172 Tapunun Y.Soku Mah. 536 ve 537 Parselde bulunan Taşınmazlar üzeri alan ALAN KİRASI
26.06.2020 14:50 2400 1500 3(üç) Yıl
173 Büyükcami Mah.Tatlı Kardeşim Sok.No:3/b İŞYERİ 26.06.2020 14:51 1900 700 3(üç) Yıl
174 Büyükcami Mah.Tatlı Kardeşim Sok.No:3/a WC 26.06.2020 14:52 1900 700 3(üç) Yıl
175 A.Soku Mah.Karadere Orman Parkı İçi Cad.No:2/1 23.43m2 23,43 m2 İŞYERİ
26.06.2020 14:53 1300 400 3(üç) Yıl
176 A.Soku Mah.Karadere Orman Parkı İçi Cad.No:2/4 23.43m2 23,43 m2 İŞYERİ
26.06.2020 14:54 1300 400 3(üç) Yıl
177 A.Soku Mah.Karadere Orman Parkı İçi Cad.No:2/10 23.43m2 23,43 m2 İŞYERİ
26.06.2020 14:55 1300 400
3(üç) Yıl
178 A.Soku Mah.Karadere Orman Parkı İçi Cad.No:2/8 23.43m2 23,43 m2 İŞYERİ
26.06.2020 14:56 1300 400
3(üç) Yıl
179 Kalıcı konutlar mevkii Yaşamkent mah. 28 Ada832 ada 1 parsel
z-06 32 m2 İŞYERİ
26.06.2020 14:57 800 350 3(üç) Yıl

180 B.cami Mah. İsmetpaşa Cad No:35/H-1 32 m2 İŞYERİ
26.06.2020 14:58 750 300
3(üç) Yıl
181 B.cami Mah. İsmetpaşa Cad No:35/I-1 32 m2 İŞYERİ
26.06.2020 14:59 750 300
3(üç) Yıl
BOLU BELEDİYESİ KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
Sıra No Gayrimenkulun
Cins/Adı Alanı m2 Ünvanı
İhale Tarih ve Saati Geçici Teminat Muhammen Bedel Aylık Kira(TL)
Kira Süresi
(Ay)
182 Yazıören köyü 3185 Ada 1 Parsel Toptancı Hali No:9 107,20
m2 İŞYERİ 26.06.2020 15:01 5600 1850
98(doksansekiz) Ay
183 İlimiz Berk köyü 1201-1202-1203-1204-1205 parseller ve ayrıca 1206 parseldeki 571m2’lik hissemizde dahil toplam 2963m2 alan 2963
m2 ALAN

26.06.2020 15:02 100 90
12(oniki)
Ay
184 İlimiz Karacasu Beldesi, Taşoluk köyü 500 nolu parselde kayıtlı 3760 m2’ lik alan 3760
m2 ALAN
26.06.2020 15:03 100 80 12(oniki)
Ay
185 İlimiz Seyitafşar Mahallesi 79 nolu parselde kayıtlı 1000 m2’ lik alan 1000
m2 ALAN
26.06.2020 15:04 100 150 12(oniki)
Ay
İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00(yüz)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.
İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge,
İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirkülerini,
İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları yukarıdaki listede belirtilen geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
100,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu
Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,
Tebligat için adres beyan belgesi,
Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.
İstekliler belgelerini ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan Olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!