MAHKEME KARAR ALINTISI Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafından sunulan ilaçlama malzemelerinin fiyatlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale
Devamı...

İhale komisyonu verilen tekliflerden teklif fiyatı, Kurum tarafından belirlenen hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda ortaya çıkan aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte öne
Devamı...

KİK’in 38’inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınması gerektiği amir bir şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda belgeye dayalı olmayan veya yazılı olmayan açıklamaların kabulü mümkün değildir. Bu kapsamda açıklamaların yazılı olması gerekmekte olup, sözlü açı
Devamı...

Kamu ihale mevzuatında düzenlenen aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasındaki amaç, yaklaşık maliyete veya diğer tekliflere göre aşırı düşük bulunan teklif fiyatının, ihale dokümanında verilen maliyet bileşeni verilerine dayalı olarak gerek miktar gerekse de Genel Tebliği’ndeki belgelerle tevsik edile
Devamı...

Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen davacı şirketin ise sunduğu proforma faturayı düzenleyen Rahim Kula-Kula İnş. Temz. Teks. adlı firmanın Oda kaydının olmadığı tespit edildiğinden proforma fatura düzenlediği alanda faa
Devamı...

ihale işlemlerinde son derece önem arz eden bir safha olup, bir çok firma aşırı düşük teklif değerlendirme safhasında, yapılan hatalar nedeniyle ihale dışı kalmaktadırlar. Aşırı düşük değerlendirmesi sürecinde, ihaleye teklif veren firmalar hata yapabildiği gibi, kamu idareleri de bu sürecin doğru o
Devamı...

Dava dosyasının incelenmesinden; … Acil Yardım Hastanesi Başhekimliğince 25.11.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2009 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alım İhalesi”ne 7 isteklinin teklif sunduğu, ihaleyi gerçekleştiren idarece ihale konusu iş için yaklaşık maliyetin 689.709,70 TL ol
Devamı...

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, H… Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 16.12.2009 tarihli E:2009/440, K:2009/1868 sayılı kararı ile özetle; “ 4734 sayılı Kanunun 38 maddesinde belirtildiği üzere aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, teklif fiyatını oluşturan
Devamı...

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aracın yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek nitelikte olan ve itirazen şikayet başvurusuna konu edilen akaryakıt, muayene, sigorta ve vergi giderlerinin söz konusu araç üzerinden hesaplandığı dikkate alındığında, İdari Şartname düzenlemelerine ay
Devamı...

Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 33 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.II-918 Ares Nakliyat İnşaat Tekstil Temizlik Sosyal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -Ozan Gurup Otomasyon Peysaj İnşaat Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE:
Devamı...

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA KAMU KURUMLARI TARAFINDAN YAYIMLANAN KAR VE GENEL GİDER HARİÇ BİRİM FİYATLARIN KULLANILMASI DURUMUNDA BAŞKA BELGE SUNULMASINA GEREK YOKTUR Kik kararından; Öte yandan, başvuru sahibi tarafından kamu kurumlarınca yayımlanan birim fiyatlar ile isteklinin öngördüğü tekli
Devamı...

İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULAN FİYAT TEKLİFİ İLE EKİ TUTANAKLAR İLE İLGİLİ GEREKLİ GÖRÜLEN DURUMLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, AYRICA BİR ARAŞTIRMA YAPILMASI ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI Kik kararından; Diğer taraftan, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat tekliflerinin ekind
Devamı...

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda, söz konusu isteklinin sınır değerin altında teklif sunduğu kısımlarda tek bir sayfadan ibaret açıklama sunduğu ve açıklamasında teklif fiyata dâhil gider kalemlerine ilişkin hiçbir açıklama yapmadığı ve açıkl
Devamı...

aşırı düşük savunmada yapılan hatalar, istekli tarafından söz konusu yazıdaki ibare dikkate alınmadan açıklama yapıldığından ve fiyat teklifi veren kişinin fiyat teklifi üzerinde sadece ismi yer almakta olup faaliyet alanına ilişkin olarak herhangi bir bilgi yer almadığından, Toplantı No : 2019/038
Devamı...

Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.I-913 BAŞVURU SAHİBİ:Oğuz Türüt, İHALEYİ YAPAN İDARE:Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/232473 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Rize Merkez İlçede Yürütülecek Taşımalı İlköğr
Devamı...

ihale teklif sahibi isteklinin aşırı düşük savunmasında araçların akaryakıt tüketim miktarına ilişkin olarak herhangi bir belgelendirme yapmaması elenme sebebidir Toplantı No : 2019/038 Gündem No : 61 Karar Tarihi : 08.08.2019 Karar No : 2019/UH.I-925 aşırı düşük savunma hk Başvuruya konu hususlara
Devamı...

ihale komisyonunca aşırı düşük teklif açıklamalarının sundukları analizlerde 2018 yılı birim fiyat ve rayiçlerin ihale dokümanı kapsamında verilen “TÜİK inşaat maliyet endeksi ve değişim oranı”na gore güncellenmediği sebebi öne sürülerek uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmas
Devamı...

Toplantı No : 2019/005 Gündem No : 56 Karar tarihi : 23.01.2019 Karar No : 2019/UH.I-131 Araç kiralamasına dair sunulan fiyat teklifine ilişkin olarak; -Kesinleşen ihale sonucunda iş kapsamında çalıştırılacak çalgılara ilişkin kiralama fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde çalgılar için 1 ay
Devamı...

MAHKEME KARAR ALINTISI Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafından sunulan ilaçlama malzemelerinin fiyatlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale
Devamı...

KİK’in 38’inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle meydana getirilen yazılı açıklamaların dikkate alınması gerektiği amir bir şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda belgeye dayalı olmayan veya yazılı olmayan açıklamaların kabulü mümkün değildir. Bu kapsamda açıklamaların yazılı olması gerekmekte olup,
Devamı...

KİK’in 38’inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle meydana getirilen yazılı açıklamaların dikkate alınması gerektiği amir bir şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda belgeye dayalı olmayan veya yazılı olmayan açıklamaların kabulü mümkün değildir. Bu kapsamda açıklamaların yazılı olması gerekmekte olup,
Devamı...

MAHKEME KARAR ALINTISI Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafından sunulan ilaçlama malzemelerinin fiyatlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale
Devamı...

MAHKEME KARAR ALINTISI Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafınca sunulan ilaçlama malzemelerinin tutarlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.Den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale G
Devamı...

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Madde 37-38) 2008 yılı Aralık ayında meydana getirilen değişiklikten önce teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belge ve bilginin tamamlatılabileceği düzenlenmiş iken şu anda teklifin esasını değiştirecek özellikte olmayan belgede data eksikliğinin tamamlatıl
Devamı...

ihale komisyonunca aşırı düşük teklif açıklamalarının sundukları analizlerde 2018 yılı birim fiyat ve rayiçlerin ihale dokümanı kapsamında verilen “TÜİK inşaat maliyet endeksi ve değişim oranı”na gore güncellenmediği sebebi öne sürülerek uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmas
Devamı...

İdarece açıklanması istenilen iş kalemlerini oluşturan maliyet bileşenlerinin açık ve net olarak isteklilere bildirilmesi gerekir. İLGİLİ KARAR 2019/UH.II-492 İdarece teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen 25.02.2019 tarihli yazılarla teklif bileşenlerinden, “19 adet telefon aylık 500-75
Devamı...

Bilindiği üzere, kamu idarelerinin mal, hizmet ve yapım işi ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesine göre; İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit
Devamı...

KİK’in 38’inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle meydana getirilen yazılı açıklamaların dikkate alınması gerektiği amir bir şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda belgeye dayalı olmayan veya yazılı olmayan açıklamaların kabulü mümkün değildir. Bu kapsamda açıklamaların yazılı olması gerekmekte olup,
Devamı...

MAHKEME KARAR ALINTISI Dava dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, davalı idarece “davacı tarafınca sunulan ilaçlama malzemelerinin tutarlarını tevsik etmek üzere Ekilen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.Den alınan fiyat teklifinin, Kamu İhale G
Devamı...

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Madde 37-38) 2008 yılı Aralık ayında meydana getirilen değişiklikten önce teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belge ve bilginin tamamlatılabileceği düzenlenmiş iken şu anda teklifin esasını değiştirecek özellikte olmayan belgede data eksikliğinin tamamlatıl
Devamı...