2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75.maddesi uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemler idari uyuşmazlıklar arasında önemli bir konu olarak yer almaktadır. Ecrimisil ihbarnamesinde yer alan fazla tutarların düzeltilmesi yahut ihbarnamenin iptali veya tahliyeye ilişki
Devamı...