Yürürlüğe girdiği 2003 yılından beri 190 defa değişen Kamu İhale Kanunu bu kez de doğalgaz için değiştiriliyor İHALE KANUNU DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN ANA KONULAR – Kamu İhale Kanunu dışına çıkartılan alım ve ihaleler daraltıldı. Olağanüstü haller, seri üretim gibi sıralanan bazı gerekçelerin dışında
Devamı...

Firmamızın 38 yıllık teknik bilgi birikimi ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama ve süreç takipleri ile itiraz başvurularınızın lehinize çevirmemiz halinde hizmet bedelini alı
Devamı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında ihale ettiği Bayraklı’daki Adliye Tam Otomatik Otoparkı ihalesi davalık oldu. İhaleyi kazanan İZKAYA’nın, yüzde 70 hissesine sahip olduğu ASTEL İnşaat’a ait sahte iş bitirme belgesi ile ihaleye katıldığı iddiaları yargıya taşındı.
Devamı...

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 5 hukuk ve 3 ceza dairesinin kapatılmasına karar verdi. Karara göre, 13, 21 ve 22. hukuk daireleri ile 20. Ceza Dairesi 2 Eylül, 20. Hukuk Dairesi ve 17. Ceza Dairesi 26 Eylül, 19. Hukuk Dairesi 3 Ağustos, 18. Ceza Dairesi ise 1 Ekim itibarıyla kapatılacak. Ayrıca,
Devamı...

Kanunla; diğer kamu bankalarına, bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerine sağlanan istisnadan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin de yararlandırılması amaçlanıyor. Türkiye Vakıflar Bankası’nın, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortak
Devamı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve esasları yeniden belirlenmiş oldu. 12 Haziran 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31153 YÖNETME
Devamı...

Kamuda tasarruf ve planlı harcamanın sağlanması için yeni adımlar atılıyor. Artık kırtasiye, büro makineleri ve benzeri gereksinmeler tek elden, topluca ve uygun fiyatlarla karşılanacak. Kamu kurumlarının daha önce ihale ile alınan bazı ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla temin edilecek. K
Devamı...

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un, “birleşme veya devralma” bölümünde değişiklik yapıyor, “hakim durum testi” yerine Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi” getiriliyor. Buna göre, bir ya da birden fazla
Devamı...

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) , kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek temini için merkezi satın alma işlevini yürütüyor. İhtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesi azami ölçüde sağlanırken, kamunun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler iç ve dış piyasadan
Devamı...

Yozgat Belediyesi’nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, “zimmet” suçu iddiasıyla gözaltına alındı. Anadolu Ajansı’nın (AA) belediye yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettiş
Devamı...

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi 27.5.2020 4.6.2020 Bireysel Başvuru Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç 1 2018/15231 Başvuru, belirleyici delil olarak ByLock verilerine dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmiş olması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkindir. 2 2018/10424 Baş
Devamı...

İlan Tarihi Toplantı Tarihi Sonuç Tarihi 27.5.2020 3.6.2020 Sıra No Başvuru No Konusu Sonuç 1 2015/19917 Başvuru; tek kolu bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan başvurucunun tutulduğu ceza infaz kurumunda yerine getiremediği öz bakım ihtiyaçlarını kendi başına yapmak zorunda
Devamı...