Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Kantin Kiralama İhale İlanı Konya İli, Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi Turgut ÖZAL Caddesi No:14 adresinde bulunan Konya Beyhekim Devlet Hastanesi bünyesindeki Kantin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile yapılarak,
Devamı...

TOKAT VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden a
Devamı...

İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RESTORASYON KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİNE AİT İLAN İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kuzguncuk Mahallesi, Tufan Sokağında bulunan, mülkiyeti Şehit Ali Paşa Vakfına ait, 111 pafta, 581 Ada, 29 parsel sayılı, 150,00 m² yüzölçümlü, ‘Ahşap İki Ev’ va
Devamı...

GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI Madde: 1- Belediyemize ait; Karaağaç Mahallesi Gemiyatağı mevkii 395 ada 1 parsel, 396 ada 1 parsel, 406 ada 1 parsel ve 408 ada 1 parsel önü yeşil alana, Mimari projedeki detaylar dahilinde Yap-İşlet-Devret modeli ile 6 m2 kapalı alana sahip ‘Büfe’ binası y
Devamı...

İLAN KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1-İlçemiz Ümitalan Mahallesinde Pafta No: H22c08d1c, Parsel No: 2, ada No:129’da bulunan( Üç katlı betonarme köy konağının) Kahvehanenin 10 yıl müddetle kiraya verilmesi Aylık muhammen bedeli :400,00-TL. + K.D.V. Geçici teminatı :145,00.-TL Garanti Teminatı : 1.20
Devamı...

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerdeki 2 (iki) adet taşınmazın kiralanması 2886 sayılı D.İ.K’ nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR S Taşınmaz Cinsi Mevkii Yıllık Muhammen bed
Devamı...

ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Belediyemize irtifa hakkı verilen Aziziye ilçesi Merkez mahallesinde 3176 ada 7 parselde bulunan 6.719,60 m2 kayıtlı taşınmazımızın aquapark termal turizm tesis alanı yapılmak üzere 10 yıllığına 2886 sayılı Devlet
Devamı...

YUNUS EMRE TABİAT PARKI YABAN HAYATI EĞİTİM MERKEZİ VE KULLANIM ALANI İŞLETMECİLİĞİ İHALESİ İLANI 1-İhale Konusu İşin Niteliği ve Süresi: 1.1-İhale Konusu İşin Niteliği: Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, 5. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Mi
Devamı...