MBS ihale Danışmanlık olarak 2002 den günümüze kadar ihale konularında sizlere hizmet vermeye devam etmekteyiz Hizmet alanlarımızı geliştirmeye devam ettiğimiz bu süreçte; MBS Hukuk&Danışmanlık hizmetlerimiz başlığı altında hukukçu arkadaşlarımız ile birlikte ayrıca ihale hukuku ve diğer hukuk
Devamı...

Türkiye Genelinde Yetkili Firmalarımız Yurt Dışından tedarikini sağladıkları Ürün veya Hizmet gibi konularda teknik şartnameler hazırlayarak Kamu  kurum ve kuruluşların ihtiyaçları olmaları halinde teknik olarak iyi tanımlanmış, ihtiyaç bakımından fazla veya gereksiz koşullar içermeyen verimliliği v
Devamı...

İHALE DOSYASI İNCELEME RAPORU Katılmayı düşündüğünüz ihalelere ait  İdari ve Teknik Şartnamelerini inceleyerek İdarelerin Yapmış olabilecekleri Hataların Tespit edilerek Firmanıza Raporlama Hizmeti İnceleme Konusu  İDARE BİLGİLERİ Bağlı/İlişkili/İlgili Olduğu En Üst İdare Bağlı Olduğu İdare İhaleyi
Devamı...

4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre; sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devred
Devamı...

Sözleşmenin değerlendirilmesi, müzakere ve imzalanması İhalenin sunulmasına ilişkin zaman sınırının sona ermesi üzerine, idarenin, diğer şeylerin yanı sıra, ihalelerin zamanında alınıp alınmadığını ve ihale belgesi gerekliliklerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını değerlendirmesi gerekir. Bu
Devamı...

                İHALE HUKUK SÜRECİ İhale Dosyasında bulunan (idari ve Teknik Şartname ) hatalara karşı “Zeyilname Başvurusu“ İhale komisyonlarınca Alınan Kesinleşen İhale kararlarındaki  Hatalara Karşı “İdareye İtiraz süreci“ Kamu İhale Kuruluna “İtirazen şika
Devamı...

ihalelerde kurulan iş ortaklıklarında yaşanılan sorunlar hk danışmanlık hizmetlerimiz İnşaat şirketleri, bazen ihalelere girerken ciro veya iş bitirme belgelerinin yetersiz olması nedeniyle işbirliği yaparak başka firmalarla birlikte hareket etmektedirler. İhaleyi kazandıkları zaman ise genellikle “
Devamı...

2002 Yılında ülkemizde kurmuş olduğumuz İhale Danışmanlık Sektöründe,Firmamızın 37 yıllık teknik bilgi birikimi ile Sayıştay İhale uzman denetçilerinin ve Danıştay Tetkik hakimi [E.] tecrübeleri ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, aşırı düşük savunma hazırlama-şikaye
Devamı...

YAPIM İŞLERİ   TEKNİK DESTEK  Hizmet Konularımız ·Fiyat farkı hesaplamak. ·Yaklaşık maliyet çıkarmak. ·Birim fiyat analizi yapmak. ·Özel Birim fiyat oluşturmak. ·Süre uzanımlarını hesaplamak ·Geçici ve kesin kabul yapmak. ·Yeni birim fiyat tespiti yapmak ·İşe ait özel teknik şartname hazırlamak. ·Ya
Devamı...

yaklaşık maliyetinin hesaplanması Bir yapım işinin ihale edilebilmesi için öncelikle yaklaşık maliyetinin hesaplanması gerekmektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki tahmini maliyet (I. Keşif) Kamu İhale Kanunu’nda yaklaşık maliyet olmaktadır . Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin başka bir i
Devamı...

İHALE ÖZEL BİLİR KİŞİ RAPOR HAZIRLAMA ÖRNEĞİ ÖRNEKTİR ……………………………. Ş e h i r İhale Kayıt No : 20… / ……. İhale Konusu : Kurum & Kuruluş : Bilirkişilik Raporunu Düzenleyenin Adı Soyadı : Ünvanı : Sicil No : Telefon-Fax : Adresi : SONUÇ : İnceleme ve Tespit Sonuçları raporun ilgili bölümlerinde açı
Devamı...

Kamu hizmetlerinin ifası için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin karşılanması bakımından idare, özel hukuk kişileri ile çeşitli hukuki ilişkiler kurma yoluna gitmektedir. Bu hukuki ilişkiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yürütülen bir dizi idari işle
Devamı...

İdarelerin İhale Uygulama süreçlerinde sözleşme  öncesi ve sözleşme sonrası İhalelerden yasaklanmaları neticesinde İsteklilerin ihalelere katılamaması ve ticari faaliyetlerinin süreli olarak kısıtlanması İle tüm işlemlerini durduran, ağır sonuçları olan yasaklama işleminin hukuka uygun olmadığı duru
Devamı...

ihale hukuku hizmetlerimiz ihale hukuku şirketi MBS İhale Danışmanlık  Merkezi 2002 yılında Türkiye’nin ilk İHALE HUKUKU ve Danışmanlık Hizmetleri veren Firma olarak kurulmuş, İhale konularında hizmet veren ihale departmanı, bir çok  ihalede ihale danışmanlık ve ihale hukuku konularında firmalara  e
Devamı...