4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belir
Devamı...

Toplantı No : 2022/031 Gündem No : 48 Karar Tarihi : 08.06.2022 Karar No : 2022/UM.II-708 BAŞVURU SAHİBİ: Beştepe Teks Giy. Teks. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü İstanbul İşletme Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 20
Devamı...

Toplantı No : 2022/031 Gündem No : 50 Karar Tarihi : 08.06.2022 Karar No : 2022/UM.II-709 BAŞVURU SAHİBİ: Akademi Tıbbi Aletler İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimliği, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/380791 İhale Ka
Devamı...

Teknik Şartname maddesi gereğince aracın kapasitesi ile aynı olan en yakın servis aracının kilometre birim fiyat ücreti esas alınarak ödeme yapılabileceği hususu da dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin teklif verilmesine engel bir durum oluşturmadığı Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlık
Devamı...

Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.10. 45 kişilik, 27 kişilik ve 17 kişilik araçlar tescilli “P” plakalarına sahip olmaları gerekmektedir…” düzenlemesi, Aynı Şartname’nin “Teknik Hususlar” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. Yüklenici, İdarenin ihtiyacı ve talebi nispeti
Devamı...

Toplantı No : 2022/029 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 26.05.2022 Karar No : 2022/UH.II-653 BAŞVURU SAHİBİ: Hayat Organizasyon ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: İzaydaş İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş., BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/260149 İhale Kayıt Numa
Devamı...

Toplantı No : 2022/029 Gündem No : 35 Karar Tarihi : 26.05.2022 Karar No : 2022/UH.I-656 BAŞVURU SAHİBİ: Arnil-Net Bilgisayar İletişim Hiz. Yaz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALEYİ YAPAN İDARE: Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimliği, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/723674 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Hast
Devamı...

Teknik Şartname’nin “Truva-Çanakkale Gezisi Kumanyası” başlıklı 4’üncü maddesinde “Truva Ören Yerleri ve Müzesi, Çanakkale Şehir Merkezi turları olduğu günlerde kampçılara saat 12:00 -14:00 arasında söz konusu ören yerlerine yakın noktalarda kumanya verilecektir. Kumanya içeriğinde Türk Gıda Kodeksi
Devamı...

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik
Devamı...

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “… Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Aşçı Yardımcısı (Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlası) (1 Kişi*8 Gün)=1 Gün … f) 2022 yılı ihale konusu 6 ayını kapsayan Ulusal Bayram ve Resmi tatil günlerin toplam 8 gün olup, ihal
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yöne
Devamı...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine,
Devamı...

Toplantı No : 2022/034 Gündem No : 40 Karar Tarihi : 29.06.2022 Karar No : 2022/UM.I-787 BAŞVURU SAHİBİ: Ats Grup Anka Tekn. Sist. Tıbbi Cih. Makina Elektr. İletişim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Zonguldak İli Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/32
Devamı...

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından, a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tas
Devamı...

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce,
Devamı...

Toplantı No : 2022/034 Gündem No : 47 Karar Tarihi : 29.06.2022 Karar No : 2022/UM.I-795 BAŞVURU SAHİBİ: Hasan ÖZÇELİK, İHALEYİ YAPAN İDARE: Batman Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/271831 İhale Kayıt Numaralı “Bebek Bezi, Bebek Şampuanı v
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından, a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç,
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarla
Devamı...

Toplantı No : 2022/023 Gündem No : 9 Karar Tarihi : 20.04.2022 Karar No : 2022/UH.I-510 BAŞVURU SAHİBİ: Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi – Efe Yönetim Yemek Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHAL
Devamı...

Teknik Şartname’nin “Vejetasyonla Sazlık Sulak Ortamlarda Sivrisinek Larva Mücadelesinde Kullanılacak Granül Larvasit” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1.1. Ürün en az %2,5 Spinosad Granül veya en az %5 Pyriproxyfen WG formülasyon yapısında olmalıdır. 4.1.2. Ürün; Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsat ve etik
Devamı...

Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi’nin “Belge devri” başlıklı 25’nci maddesinde “(1)Belge sahibi, belge ve/veya ilgili marka kullanma hakkını, TSE’nin açık yazılı izni olmadan başka bir gerçek veya tüzel kişiye karşılıklı veya karşılıksız devredemez, kiralayamaz. Bu türden bir izin
Devamı...

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her tü
Devamı...

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: … d) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeri
Devamı...

İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, b) (a) b
Devamı...

Toplantı No : 2022/023 Gündem No : 9 Karar Tarihi : 20.04.2022 Karar No : 2022/UH.I-510 BAŞVURU SAHİBİ: Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi – Efe Yönetim Yemek Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHAL
Devamı...

Toplantı No : 2022/023 Gündem No : 2 Karar Tarihi : 20.04.2022 Karar No : 2022/UM.I-505 BAŞVURU SAHİBİ: Avantaj Kurumsal Hizmetler Turizm Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, İHALEYİ YAPAN İDARE: Ataşehir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/145354 İhale Ka
Devamı...

4735 sayılı ihale sözleşme Kanun’un 26. maddesi uyarınca hakkında yasaklama kararı verilen gerçek kişi ile bu kişilerin şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde o şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketine ortak olmaları hâlinde ise ancak şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları koşul
Devamı...

ihalede idarenin ihtar yazısında açıkça belirlenen noksanlıkların giderilmesi için bildirimde bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi gerekirken yalnızca ihale konusu hizmetin Teknik Şartnameye uygun hale getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gön
Devamı...

ihalede imalatların bir kısmının yurtdışından getirilecek olması dolayısıyla kur dalgalanmalarının yarattığı mali sıkıntı ve idareden ödemelerin alınamaması gerekçeleriyle idareden süre istenildiği idarece 30 günlük cezalı süre uzatımı verildiği davacı tarafından son olarak idareye tasfiye kararname
Devamı...

ihale şikayet nedenine de yalnızca ilgili Şartname hükmünün yazılması suretiyle itirazen şikayet dilekçesinde yer verildiği ancak davalı idarece bu hususların değerlendirmeye alınmadığı, öte yandan davalı idarece esasına girilerek değerlendirmede bulunulmuş olan Sözleşme Tasarı maddesi kapsamında ya
Devamı...

İhaleyi alan firmanın ihaleye girebilecek diğer kişiler hakkında bilgi toplandığı ve iletişime geçilerek ihaleye katılacakların yaklaşık maliyetin üzerinde teklifler verilmesini sağlama konusundaki faaliyetleri ile kontrol altına alınmak istenildiği bu durumun bile ihaleye fesat karıştırmaya teşebbü
Devamı...

ihale Kanunun 3/g maddesi uyarınca “istisna” kapsamında yapılan ihalelerin kural olarak 4734 sayılı Kanun’a tâbi olmadığı bu madde kapsamında yürütülen ihalelerde de 4734 sayılı Kanunda belirtilen “ceza ve ihalelerden yasaklama hariç” ifadesinden hareketle, sözleşmenin imzalanmasından önceki ihale a
Devamı...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, b) (a) b
Devamı...

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, b) (a) b
Devamı...

İdare tarafından hazırlanacak ihale yeterlik bilgileri tablosunun teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde oluşturulması gerekmektedir Bu itibarla İdari Şartnamede kat
Devamı...

Yüklenicinin İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Karşısında Sözleşme Fesih Hakkı Yüklenicinin İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Karşısında Sözleşme Fesih Hakkı Yüklenici, iş sahibinin bedel ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde, TBK m.* sinde yer alan seçimlik haklarından biri olan sözl
Devamı...

Kurul kararına itiraz niteliğinde olan iddiasının, Kurulun karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı ve şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği anlaşıldığından görev yönünden
Devamı...

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başv
Devamı...

Toplantı No : 2020/037 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 26.08.2020 Karar No : 2020/UH.II-1443 BAŞVURU SAHİBİ: Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/320243 İhale Kayıt Numaralı “Meteoroloji Ge
Devamı...

Toplantı No : 2020/026 Gündem No : 17 Karar Tarihi : 10.06.2020 Karar No : 2020/UH.I-1016 BAŞVURU SAHİBİ: Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/406940 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuvar Hizmet Alımı” İhale
Devamı...

ihaleden yasaklı Firma ihalede acentesi olduğu ana sigorta şirketinin yasaklı olması halinin ihale aşamasında ihale üzerinde bırakılan istekli aleyhine sonuç doğurmayacağı, acentelikle iştigal eden bir sigorta şirketinin birden fazla sigorta şirketinin acenteliğini yapmasının mümkün olduğu, sözleşme
Devamı...

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR? Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri eklenecek. Hakimin reddi talebine ilişkin karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak da verilebilecek. Ret nedeni sabit olmasa bile merci bunu muhtemel görürs
Devamı...

Anayasa Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile özel bir şirket arasında yapılan itfaiye hizmeti sözleşmesi davalık oldu. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınan davada karar çıktı. Yüksek mahkeme, oy çokluğuyla belediyelerin özel şirketlerden ihale yoluyla itfaiye hizmeti” almasına olana
Devamı...

Anayasa Mahkemesi 19/9/2019 tarihinde E.2018/144 numaralı dosyada, Vergi Usul Kanunu’na eklenen elektronik ortamda tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı kuralının Anayasa’ya aykırı olduğuna yönelik itirazın reddine karar vermiştir.
Devamı...

Toplantı No : 2018/052 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 19.09.2018 Karar No : 2018/UY.I-1734 BAŞVURU SAHİBİ: Arpacı İnş. Nak. Tur. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Arc Yapı İnş. Taah./Mehmet Oktay Arıcan İş Ortaklığı, İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE
Devamı...

Kamu İdaresi Türü Özel İdareler kararı Yılı 2016 Dairesi 1 Karar No 10676 İlam No 36 Tutanak Tarihi 19.12.2017 Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar Yurtiçi Harcırah 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Kanunun şümulü” başlıklı 1 inci maddesinde; “a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülha
Devamı...

TBK m. 339- 356. maddeleri arasında “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Borçlar Kanununun konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin olarak kiracıyı koruyucu özel düzenlemelerinin uygulama alanı,TBK m. 339’da belirlenmiştir. Bu düzenleme şu şekildedir: Konut ve çatı
Devamı...

3 g istisna ihale düzenlemesi Kamu kaynağının etkin ve verimli kullanımını sağlayacak en önemli ilke, esas ve usuller  4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelerin belediyeler açısından en çarpıcı yönü ise belediye şirketlerinin (BİT) mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin
Devamı...

Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi uyarınca ise, kira sözleşmesinin süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme yetkisi sadece kiracıya verilmiştir. Esas olarak, belediyeler ile yapılan kira sözleşmeleri özel hukuk hükümlerine tabi olmakla birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yer
Devamı...

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75.maddesi uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemler idari uyuşmazlıklar arasında önemli bir konu olarak yer almaktadır. Ecrimisil ihbarnamesinde yer alan fazla tutarların düzeltilmesi yahut ihbarnamenin iptali veya tahliyeye ilişki
Devamı...

Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Mahkemesinin *kararında “…Uyuşmazlıkta, idare tarafından ihale konusu işin niteliğine göre mevzuatta belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, iha
Devamı...

Kamu ihale Kurulunun kararlarının Artık güvenilirliğini kaybettiği bir zamanda ihalelere katılan firmaların haklarının korunabileceği tek mercinin artık YARGI olduğu bir gerçektir Toplantı No : 2020/019 Gündem No : 80 Karar Tarihi : 07.05.2020 Karar No : 2020/MK-99 BAŞVURU SAHİBİ: Çtn Yol Yapım İnşa
Devamı...

İdarelerin ve kamu ihale kurulunun kanunu uygulamakla  zorunlu  olan kurumlar  olduğunu  unutup YASA KOYUCU gibi  ihale kanunu yorumlayıp firmaların haklı oldukları işleri almalarına sebep olmalarına etken olan İdarelerin kesinleşen ihale kararlarına karşı ihalelere katılan her isteklinin karar  şik
Devamı...