Türk hukukunda adi şirket, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Onsekizinci Bölümünde “Adi Ortaklık Sözleşmesi” başlığı altında, Kanunun 620 vd. maddelerinde bir sözleşme türü olarak düzenlenmiştir. Adi ortaklık tanımı TBK m. 620’de “Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin eme
Devamı...

Kamu ihale sözleşmelerinin tarafları ise idare ve isteklidir. Kamu İhale Kanunu madde 4 düzenlemesine göre istekli, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhididir. Yine ilgili maddede istekli olabilecekler, ihale konusu ala
Devamı...

Adi ortaklık TBK m. 620 ile m. 645 arasında düzenlenmiştir. Adi ortaklığın tanımını  yapan  TBK  m.  620  uyarınca,  bir  adi  ortaktan  söz  edebilmek  için  beş  unsur bulunmalıdır. Öncelikle, TBK m. 620’deiki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleş
Devamı...