çay bahçesi ve çay ocağı kiralama ihalesi

cay ocagi kiralama ihalesi

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN
Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerdeki 2 (iki) adet taşınmazın kiralanması 2886 sayılı D.İ.K’ nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S
Taşınmaz Cinsi
Mevkii
Yıllık Muhammen bedeli
İhale tarihi
İhale saati
Kira süre
Geçici teminat
1 Çınaraltı çay bahçesi Çarşı Merkez 97.000,00TL+KDV 11.06.2020 15:00 3 YIL 29.100,00 TL
2 Belediye Çay Ocağı Belediye Hizmet Binası 11.250,00TL+KDV 11.06.2020 15:10 3 YIL 3.375,00 TL
Kiralama ihaleleri Bolvadin Belediye Hizmet binası Toplantı salonunda 11.06.2020 tarihinde saat 15.00’da başlayacak olup Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye hizmet binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 11.06.2020 tarihi saat 12.00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye hizmet binası Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ)
01-)Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-)Kanunu ikametgâh belgesi
03-)İmza sirküsü Noter onaylı
04-)Kimlik Fotokopisi
05-)Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
06-)Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZELKİŞİ)
01-)Dilekçe ( Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
02-)Ticaret ve Sanayi odası belgesi
03-)Ticaret sicil belgesi
04-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
05-)Ayrıca istekli adına teklif de bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü
06-)Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacaktır)
07-)Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir.
-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İLAN OLUNUR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!