Dağıtım şebekesi direkleri reklam amacıyla kiraya verilecektir

mal alım ihalesi

DAĞITIM ŞEBEKESİ DİREKLERİNİN REKLAM AMACIYLA KİRALANMASI İŞİ YAPILACAKTIR

ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:
Dosya No : 2020/35
1 – Şirketin
a) Adresi : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A/DENİZLİ
b) İlgili : Cennet ÇEPNİ
c) Telefon ve faks numarası : (0258) 296 70 00-79 59 Faks: (0258) 296 71 79
d) Elektronik posta adresi : cennet.cepni@admelektrik.com.tr
2 – İhale konusu işin/malın
a) Adı ve Miktarı : Dağıtım Şebekesi Direklerinin Reklam Amacıyla Kiralanması İşi (İhale Dokümanında belirtilmiştir.)
b) Teslim edileceği yer : ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
c) İşin süresi : 3 yıldır.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şirket adresi.
b) Tarihi ve saati : 09/06/2020 Salı Saat: 15:00
(Aynı tarih ve saatte açık eksiltme yapılacağı için katılım zorunludur. Katılım olmaması durumunda ilk fiyat, son fiyat olarak kabul edilecektir.)
4 – İhaleye
a) Katılma şartları ve istenilen belgeler : İhale Dokümanında belirtilmiştir.
b) Gerekli dokümanların temini : https://www.admelektrik.com.tr/tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!