Ecrimisil İşgaliye Davaları

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75.maddesi uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemler idari uyuşmazlıklar arasında önemli bir konu olarak yer almaktadır.

Ecrimisil ihbarnamesinde yer alan fazla tutarların düzeltilmesi yahut ihbarnamenin iptali veya tahliyeye ilişkin yaşadığınız sıkıntılarda,

Sayıştay uzman denetçimiz ve danıştay eski tetkik hakimimizin tecrübeleri ışığında bünyemizde yer alan avukatlarımız vasıtasıyla problemlerinize çözüm önerileri sunmaktan memnuniyet duyarız.

ihale kavramı
  • ECRİMİSİL KAVRAMI VE MEVZUATIMIZDAKİ YERİ
  • ECRİMİSİL İSTENİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI
  • ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ VE TAHSİLİ
  • ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ VE İTİRAZ
  • ECRİMİSİLİN KESİNLEŞMESİ
  • ECRİMİSİLDE ZAMANAŞIMI
  • ECRİMİSİL İLE İLGİLİ DAVALAR
Ecrimisil İşgaliye Davaları 1Ecrimisil İşgaliye Davaları 2

 

ECRİMİSİL/İŞGALİYE DAVA SÜREÇLERİNE AİT DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

  • -2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75.maddesi uyarınca tebliğ edilen ecrimisil ihbarnamesine itiraz dilekçesi hazırlama
  • -Düzeltme ihbarnamesi tebliğ edilen durumlarda, ihbarnameye karşı idare mahkemesine dava açma sürecine ilişkin işlemler emsal kararlarda göz önünde bulundurularak tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir.
  • -Ecrimisil ihbarnamesiyle birlikte alınan tahliye kararlarına karşı dava açılması süreci de yine bu sürecin uzmanları olan kadromuzdaki ekip arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Ecrimisil İşgaliye Makaleleri

Ecrimisil İşgaliye Yargı Kararları Ecrimisil İşgaliye Davaları 3