Elektronik elektrik sayacı alımı yapılacaktır

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

2020 Yılı Elektronik Elektrik Sayacı Alımı İhalesi

İhale konusu: 2020 Yılı Elektronik Elektrik Sayacı Alımı İhalesi
İhale no: 2020-713378
İş: Sözleşme ve eklerinde belirtilen teknik ve ticari hususlar çerçevesinde Elektronik Elektrik Sayacı (“Malzeme”) alımı gerçekleştirilecektir.
İhale zarfı TREDAŞ Genel Müdürlük adresine kapalı zarf yöntemiyle sunulacak olup ihale son teklif verme tarih ve saati 13.07.2020 saat 14:00 şeklindedir. Açık eksiltme oturumu (satım ihalesi olması halinde açık artırma oturumu), aynı adreste ve aynı tarihte gerçekleştirilecektir.
Başvuru, soru, itiraz ve şikayet için kayıtlı e-posta adresi: trakyaelektrikdagitim.satinalma@hs02.kep.tr
İhaleye başvuracak isteklilerin KEP adresine sahip olması ve ihaleye katılım başvurularını KEP adresi üzerinden, ihale konusu ve numarasıyla birlikte şirket e-posta adreslerini bildirmek suretiyle iletmesi zorunludur. İhale dokümanları, isteklinin başvuru esnasında bildireceği e-posta adresine gönderilecektir. Şikayetler ve itirazlar aynı kep adresi üzerinden iletilebilir.
Ön inceleme amacıyla ihale dokümanı talep etmek ve ihale içeriği hakkında detaylı bilgi almak üzere Sn. Canan Değirmenci (Tel: 0282 258 26 00, E-posta: satinalma_md@tredas.com.tr) ile irtibata geçilebilir.
Ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler için www.tredas.com.tr adresinin güncel ihaleler sayfasında yer alan detaylı ihale ilanına bakınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!