Elektrik şebekesi tesisi yaptırılacaktır

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

2020 Yılı Elektrik Şebekesi Tesis Yapım İşi

İhale konusu: 2020 Yılı Elektrik Şebekesi Tesis Yapım İşi -2.Etap 1.Grup İhalesi
İhale No: 2020-709300
İş: TREDAŞ’ın sahip olduğu dağıtım lisansı uyarınca faaliyet göstermekte olduğu sınırlar (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli il ve ilçe sınırları) içerisinde, ihale dokümanlarında dağılımı verilmiş olan elektrik dağıtım şebekesi yatırımları kapsamındaki tesislerin; Sözleşme ve eklerine, İdare ve/veya TREDAŞ tarafından belirlenen standartlar (TEDAŞ MYD, TEDAŞ-MLZ, IEC, TSE ve ilgili standartlara) ile genel ve teknik şartnamelere, yürürlükteki ilgili mevzuata ve bu çerçevede Yüklenici veya TREDAŞ tarafından hazırlanarak TREDAŞ ve/veya İdare tarafından onaylanacak projelere uygun olarak Sözleşme süresi içerisinde Yüklenici tarafından yapımıdır.
İhale zarfı TREDAŞ Genel Müdürlük adresine kapalı zarf yöntemiyle sunulacak olup ihale son teklif verme tarih ve saati 16.06.2020 saat 10:00 şeklindedir. Açık eksiltme oturumu (satım ihalesi olması halinde açık artırma oturumu), aynı adreste ve aynı tarihte gerçekleştirilecektir.
Başvuru, soru, itiraz ve şikayet için kayıtlı e-posta adresi: trakyaelektrikdagitim.satinalma@hs02.kep.tr
İhaleye başvuracak isteklilerin KEP adresine sahip olması ve ihaleye katılım başvurularını KEP adresi üzerinden, ihale konusu ve numarasıyla birlikte şirket e-posta adreslerini bildirmek suretiyle iletmesi zorunludur. İhale dokümanları, isteklinin başvuru esnasında bildireceği e-posta adresine gönderilecektir. Şikayetler ve itirazlar aynı kep adresi üzerinden iletilebilir.
Ön inceleme amacıyla ihale dokümanı talep etmek ve ihale içeriği hakkında detaylı bilgi almak üzere Sn. Canan Değirmenci (Tel: 0282 258 26 00, E-posta: satinalma_md@tredas.com.tr) ile irtibata geçilebilir.
Ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler için www.tredas.com.tr adresinin güncel ihaleler sayfasında yer alan detaylı ihale ilanına bakınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!