3 adet Endoskopi Cihaz alınacaktır

2 min read

T.C. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
TIP FAÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ
İhale Kayıt No BVU2020013
İhale Tarihi Ve Saati 26/06/2020 14:30
İhale Konusu
İşin Adı, Niteliği, Türü Ve Miktarı 3 Kalem Endoskopi Cihaz Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Dekanlık Binası Satınalma Komisyon Başkanı Toplantı odasında yapılacaktır.
İhale Usulü Açık İhale Usulü
Son Teklif Verme Tarih,
Saati Ve Yeri 26/06/2020 14:00
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih / İstanbul adresi Satınalma Müdürlüğü
Geçici Teminat Miktarı İstenmemektedir.
İstenen Belgeler
1. Sözleşme Taslağı
2. İdari Şartname
3. Teknik Şartname
4. Mali Teklif Mektubu
5. Ticaret sicil gazetesi
6. Vergi levhası
7. İmza sirküleri
8. Faaliyet belgesi
9. SGK borcu yoktur yazısı
10.Vergi borcu yoktur yazısı
11. İsteklilere ait EKAP sitesinden alınan Yasaklı Sorgulama belgesi.
12. Vakıf Üniversiteleri Tarafınsan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı, *İstekli, ihale dokümanını Satınalma Müdürlüğü’nde ve web sitesinde bedelsiz görebilir.
*İhaleye katılmak için dokümanlarının alınması zorunludur. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Vakıf Bankası Vatan Cad. Şubesi TR62 0001 5001 5800 7297 2538 27 iban numaralı hesabına “İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirterek 100 TL (Yüz TürkLirası) para yatırarak, ödemeye ait dekont nüshasını ve firmasına ait kaşesini yanlarında getirerek ihale dokümanları Satınalma Müdürlüğü’nden satın alabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!