Faraday kafes yatırılacaktır

mal alım ihalesi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Açık ihale usulü ile ihale edilen Faraday Kafes Yapımı İlanı
1-İdareye ilişkin bilgiler

a. Adı : Başkent Üniversitesi Hastanesi

b. Adresi : Bağlıca Kampüsü Fatih Sultan Mahallesi Eskişehir Yolu 18.km Etimesgut ANKARA

c. Telefon ve Faks numarası : 0312 2466869 / 0 312 2127711

d. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://satinalma.baskent.edu.tr

2-İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 Adet Faraday Kafes Yapımı
b) Teslim Yeri ve Tarihi : Teslimata ait bilgiler İdari Şartnamede belirtilmiştir.

3- İhaleye ilişkin bilgiler
a) İhale Kayıt Numarası : 2020/934.01.12
b) İhalenin Yapılacağı Yer : 1.Cadde No: 77 Kat: 3 Bahçelievler / ANKARA
c) İhalenin Tarihi ve Saati : 09.06.2020 – 14.00
d) Tekliflerin Sunulacağı Yer: 1.Cadde No: 77 Kat: 3 Bahçelievler / ANKARA
4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ve diğer hususlar idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.
İhale dokümanı 1.d bendinde belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur ve 150,00 TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığında Denizbank Başkent Kurumsal IBAN: TR17 0013 4000 0007 9691 0000 04 hesap numarasına satış bedeli yatırılabilir. İhale konusu ve numarası dekont üzerine belirtilmesi zorunludur.
5. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Başkent Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!