Haşere mücadele hizmeti alınacaktır

koç üniversitesi

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE HİZMET ALIMI İLANI

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.
Üniversitenin;
1.1. İhaleye çıkan birimi:
Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası:
+90 212 338 1282 – +90 212 338 1865
1.3.Adresi: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:
Cem CİNGİ – ccingi@ku.edu.tr
İhale konusu hizmetin;
2.1. Adı: KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAŞERE MÜCADELE HİZMET ALIMI İHALESİ
2.2. Niteliği, miktarı ve türü:
Haşere mücadele hizmeti alımıdır.
2.3. Yapılacağı yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
2.4. Süresi:60 GÜN

İhalenin;
3.1. Numarası: NT-15
3.2. Usulü:Açık ihale
3.3. Yapılacağı yer:
Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü, Rumelifeneriyolu, 34450, Sarıyer, İstanbul
3.4. Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati):
01.07.2020 Çarşamba günü, saat 13.00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi:Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi https://ogs.ku.edu.tr/tr/procurement/ihaleler
İstenilen belgeler:

4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.

5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğü’ne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 50 TL’dir.

6. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.

7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.

8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!