İş sağlığı ve güvenliği hizmet ihalesi alınacaktır

3 min read

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI
TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 (d) inci maddesine göre Doğrudan Temin usulü ile ihale edilecek olup, teklifler TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (Destek Hizmetleri Birimine teslim edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adı

:

TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Akyazı Mahallesi Akçaabat (Konak) Caddesi Şenol Güneş Kompleksi No:6 61040 ORTAHİSAR/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

4622302256 – 4622302266

ç) Teklif Mektuplarının Alınacağı Yer

:

TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (Destek Hizmetleri Birimi)

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ de Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta çalışan 1424 kişi için 6 aylık süreli İş Sağlığı Ve Güvenliği hizmeti alımı

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI EKLENTİLERİ

ç) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2020

3-İhalenin

a) Tekliflerin açılma tarih ve saati

:

29.06.2020 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
4.1.. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.3. Teklif mektubu.
4.4 OSGB Yetki Belgesine Sahip olmak.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İhale dokümanı TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (Destek Hizmetleri Birimin den) bedelsiz olarak görülebilir ve alınabilir.
5. Teklifler, TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (Destek Hizmetleri Birimi) ne Tekliflerin Açılma tarih ve saatine kadar teslim edilecektir.
6. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
7. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!