MBS Hukuk&Danışmanlık hizmetlerimiz (ihale avukatı Hizmetlerimiz)

yapimsozlesmehukuku

MBS ihale Danışmanlık olarak 2002 den günümüze kadar ihale konularında şirket ortaklarımız;

Salim Demirel [E. sayıştay uzman denetçisi )
Utku yıldız [E. Danıştay Tetkik Hakimi] ile birlikte sizlere hizmet vermeye devam etmekteyiz
Hizmet alanlarımızı geliştirmeye devam ettiğimiz bu süreçte;

MBS Hukuk&Danışmanlık hizmetlerimiz başlığı altında hukukçu arkadaşlarımız ile birlikte ayrıca ihale hukuku ve diğer hukuk konularında da kurmuş olduğumuz yeni firmamız

MBS HUKUK & Danışmanlık Hizmetleri vermek üzere www.ihaleavukati.com sitemiz ile sizlere Hukuk süreçlerinde de hizmet vermeye başladığımızı bilginize sunar

HUKUKÇULARIMIZIN KURUDUĞU MBS HUKUK & DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Firmamızın 36 yıllık teknik bilgi birikimi ile Sayıştay İhale uzman denetçilerinin ve Danıştay Tetkik hakiminin[E.] tecrübeleri ile perçinlenmiş hukuki bilgileri, Firmanızın ihale sözleşme öncesi, şikayet ve itirazen şikayet başvurularını ve idari dava ile adli dava süreçlerinizi hazırlama,takip etme ve sonrasına ait süreçlerde karşılaşabileceğiniz sorunlara anlık çözüm önerileri sunmakta, ayrıca bünyemizdeki ve Ülke Genelindeki Anlaşmalı avukatlarımız aracılığı ile Adli ve İdari davalar açmak sureti ile haklarınızı korumada hizmetinizde olduğumuzu bildirir; Çalışmalarınızda Başarılar Dileriz..

İHALE HUKUK SERVİSİ HİZMET KONULARIMIZ

ihale kararlarına karşı itiraz süreçleri ·Kesinleşen ihale kararlarına karşı İdarelere ihale itiraz
·Kamu İhale Kuruluna itirazen şikayet başvuruları

·Zeyilname Başvuruları

Adli /İdari Dava Süreçleri Kamu İhale Kararlarına karşı iptal davası açılması
Sözleşme Devir işlemleri
ihaleye fesat karıştırma suçu
Açılmış olan davalara müdahil olunması
ihale iptal kararlarının iptaline ait hukuk süreci
kamu ihale kurumu düzenleyici işlemlerine karşı dava açmak
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına karşı dava açılması
İhalelerden Yasaklama
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına karşı dava açılması
İhalelerden yasaklılık kararı sonucu tazminat davası açılması
ihale sözleşme hukuku Kamu İhale Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari ve yargısal süreçte çözümlenmesi
· İhale sözleşme feshi / tasfiyesi / devri
· Yer tesliminden kaynaklanan uyuşmazlıklar
· Süre uzatımından kaynaklanan uyuşmazlıklar
· birim fiyat farklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar
· Ek imalatlara ilişkin uyuşmazlıklar
· Alt yüklenici alacak ve sözleşme fesih davaları
· Hakedişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
Kamu İhale Sözleşmeleri uyuşmazlıkların idari ve yargısal süreçte çözümü
· Fiyat Farkları
· İş süre uzatımı
· Fiyat Farkları
· Sözleşme Feshi
· İş Programları
· Gecikme Cezaları
· Revize Fiyatlar
· Hakediş Kesintileri
· Yeni Birim Fiyatlar
· Geçici ve Kat’i Kabuller
· Sözleşmenin Devredilmesi
· Teknik Personel sorunları
· Sözleşme Değişiklikleri
· Geçici ve Kesin Hakedişler
· Projelerin yapıya uygunluğu
· İş Yeri Sigorta Poliçeleri
· İş Artışları ve İş Eksilişleri
· Süre uzatımları için gerekli koşullar
· Kesin Teminatın Fazla Yatırılması Durumu
· İş Artışlarından Alınması Gereken Ek Kesin Teminat
· İdarenin ocak belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar
· İdarenin yer tesliminde gecikmesi/iş yerinin değiştirilmesi
·Fiyat Farkı Olarak Ödenen Bedelden Alınması Gereken Ek Teminat
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kiralama İhaleleri / inşaat hukuku / kat karşılığı / eser sözleşmeleri
· Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
· İnşaat/yapım sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
· Yüklenici ile alt yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması
· Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlı
Genel Hukuk Hizmetlerimiz
Ecrimisil İşlemleri
İşyeri Açma Çalışma Ruhsatları
Kamulaştırmaya ilişkin iş ve işlemleri
İdareye karşı açılacak tazminat davaları
İdari para cezalarına karşı açılacak davalar
İmar planlarına karşı açılacak davalar
Memur uyuşmazlıkları(tayin,terfi,atama,disiplin cezası,maaş ve diğer haklar)
.Ceza Hukuku Suç ve Kabahatlere ilişkin davalar

.Aile Hukuku-Kişiler Hukuku-Miras Hukuku

Nişanlanma,evlenme,boşanma akrabalık ilişkilerine ilişkin
Ölüm,doğum,ikametgah iş ve işlemlerine ilişkin davalar
Vasiyetname,miras sözleşmesi,terekeye ilişkin davalar
Menkul,gayrimenkul,mülkiyet hakkı,rehine dair davalar
.Borçlar Hukuku Alacaklı ve borçlu arasındaki borç ilişkisinden doğan davalar

.Ticaret Hukuku

Ticari İşletmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
Şirketlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
Sigorta hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
Çek,bono,poliçeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
.İş Hukuku

İşçi-İşveren arasındaki uyuşmazlıklar ile toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

.İcra-İflas Hukuku

İhtiyati Haciz,İhtiyati Tedbir
Kambiyo senetlerine özgü haciz
Borcun tahsiline ilişkin icra takibi
İflas işlemleri
Konkordato işlemleri
İcra İflas suçları
Diğer İhale Danışmanlık Hizmetlerimiz
· Yurtdışı şirketlere danışmanlık hizmetleri
· İhale uzman raporu hazırlama
· Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri
· Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere ihale analizleri
· Yazılı ve sözlü danışmanlık
logo MBS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!