İhale teklifleri kapsamında TSE  Hizmet Yeterlilik Belgesi için ilişkin düzenleme yapıldığı ancak idarece hazırlanan ihale yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmaması

İdare tarafından hazırlanacak ihale yeterlik bilgileri tablosunun teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde oluşturulması gerekmektedir Bu itibarla İdari Şartnamede katılım belgesi ve yeterlik kriteri olarak düzenlenen her belge ve kriter için ayrı bir satır açılması gerektiği

İdare tarafından hazırlanacak ihale yeterlik bilgileri tablosunun teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde oluşturulması gerekmektedir Bu itibarla İdari Şartnamede katılım belgesi ve yeterlik kriteri olarak düzenlenen her belge ve kriter için ayrı bir satır açılması gerektiği

ihaleye ait İdari Şartname maddesinde ise isteklilerin teklifleri kapsamında TSE  Hizmet Yeterlilik Belgesinin sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı ancak idarece hazırlanan ihale yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu belgeler için ayrı bir satır açılmadığı dolayısıyla İhale dokümanının bir parçası olan İdari Şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen belgeye ilişkin olarak yine dokümanın bir parçası olan yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgiye yer verilmediği 

Nitekim ihale dokümanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu durumun bahse konu belgenin somut olayda ihaleye katılabilmek için istenen bir yeterlik kriteri olup olmadığı konusunda çelişkiye neden olduğu anlaşıldığından başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği

Yazarlar