İHALELERE YÖNELİK BAŞVURU SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar” ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç tutularak,

1/5/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Anılan Kararın, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki şikayet ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak, aday, istekli ve istekli olabilecekler ile idareler tarafından tesis edilecek işlemlerde dikkate alınması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

20200430-1