ihaleyi alan firmanın Yer Tesliminin Çalışılmayan Günlere Denk Gelmesi

Yüklenicinin Yer Teslimine Yasal Süre İçerisinde Gelmemesi
Yüklenicinin sözleşmenin imzalandığı ve yer teslimi için kendisine çağrıda bulunulması halinde sözleşmede belirtilen süre içerisinde yer teslimini yapıp işe başlamak zorundadır.
Yüklenici sözleşmede belirtilen süre içerisinde kendisine yapılan tebliğe rağmen yer teslimine yanaşmaması ve aslında işi yapmaktan vazgeçme gibi durumların ortaya çıkması sonucu idare kendisine düşen sorumluluğu yerine getirdikten sonra ihtarname çekme suretiyle işi fesih etmesi gerekmektedir.

Yer Tesliminin Çalışılmayan Günlere Denk Gelmesi
Tip Sözleşmelerin 9. maddesinde işe başlama ve bitirme tarihleri belirtilmektedir. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren sözleşmede belirtilen gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. “Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez” hükmü yer aldığı takdirde ihale sürecinin uzaması (Kamu İhale Kurumuna itiraz vb.) sebebiyle yer tesliminin çalışılmayan güne denk gelmesi durumunda idarelerin nasıl bir yol izleyeceği tereddüt konusu olmaktadır.

Zira her ne kadar idare süre hesabını yaparken havanın fen noktasında çalışılmayan günleri hesaplasa da öngörmediği durumların ortaya çıkması sonucu ihale sürecinin uzaması ve yer tesliminin çalışılmayan günlere denk gelmesi ilave süre ihtiyacını doğuracaktır.