İş yeri hekimliği hizmeti alınacaktır

İş yeri hekimliği hizmeti alınacaktır
HİZMET ALIMI İHALE İLANI
EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan işyeri hekiminin 2 yıl (24 ay) süre ile çalıştırılması hizmet alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2020/389105
1-İdarenin;
a)Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 76-77-78-0344 524 25 80-82
c)Elektronik posta adresi : erkan.koc@euas.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin ;
a)Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet alımı, EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan işyeri hekiminin 2 yıl (24 ay) süre ile çalıştırılması işi
b)Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
3-İhalenin yapılacağı;
a)Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonu-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saat : 26/08/2020 Çarşamba günü saat 11:00
4-İhale dökümanı : (Dosya No: AEBS 2020/32)
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
6-İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
7-Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
8-İhale ile ilgili bilgilere https://ekap.kik.gov.tr ve https://afsinbtermik.euas.gov.tr ihaleler bölümünden ulaşılabilir.
9-Bu ihale Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!