İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ALTYAPI SİSTEMLERİNİN TEMİZLENMESİ İHALE SONUCU

2 min read

SONUÇ İLANI

BEYOĞLU VE KAĞITHANE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ MESULİYET ALANINDAKİ ATIKSU ALTYAPI SİSTEMLERİNİN TEMİZLENMESİ VE VİDANJÖR ÇEKİMİ İŞLERİNİN 90 GÜN SÜRE İLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ
İSTANBUL SU KANAL İDARESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2020/194635
1- İhalenin
a) Tarihi : 05.05.2020
b) Türü : Hizmet alımı
c) Usulü : Pazarlık (MD 21 B)
d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi : Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından
ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.
e) Yaklaşık Maliyeti : 1.313.620,35 TRY
2- İhale konusu hizmetin

a) Adı
: Beyoğlu ve Kağıthane Şube Müdürlükleri Mesuliyet Alanındaki Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi ve Vidanjör Çekimi İşlerinin 90 Gün Süre İle Yürütülmesi İşi
b) Yapılacağı yer : Beyoğlu ve Kağıthane Şube Müdürlükleri Mesuliyet Alanları
c) Süresi : 90 gündür
3- Teklifler
a) Doküman Satın Alan Sayısı : 11
b) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı : 11
c) Toplam Teklif Sayısı : 7
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 7
e) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması : Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin
a) Tarihi : 01.06.2020
b) Bedeli : 1.233.631,35 TRY
c) Süresi : 09.06.2020 – 06.09.2020
d) Yüklenici : Kanalize İnşaat Ticaret Ltd.Şti.
e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye
f) Yüklenicinin adresi : İnkılap Küçüksu Cd. No:111/6 34768 Ümraniye/İstanbul
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!