itirazen şikayete konu Teknik Şartname maddesine uyan ürünün sadece Natular T 30 olduğu ve sadece Bio-Sav firması adına kayıtlı ve ilgili firmanın ise söz konusu ürünü Clarke firmasından ithal ettiği tespitine yer verildiği görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu

Teknik Şartname’nin “Vejetasyonla Sazlık Sulak Ortamlarda Sivrisinek Larva Mücadelesinde Kullanılacak Granül Larvasit” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1.1. Ürün en az %2,5 Spinosad Granül veya en az %5 Pyriproxyfen WG formülasyon yapısında olmalıdır.

4.1.2. Ürün; Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsat ve etiketinde sivrisinek larvalarına karşı ruhsatlandınlmış olmalıdır.

4.1.3. Biyosidal Ürünün uygulama yapılan alanlardaki insan ve diğer canlıların varlığı ve yapılan uygulamanın gıda ve su kaynaklarına da ulaşma ihtimali sebebiyle, uygulama esnasında veya sonrasında oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için, ürünün bileşiminde bulunan aktif maddeye ait, aktif madde üreticisinin yapmış/yaptırmış olduğu toksikolojik/ekotoksikolojik raporları Dünya Sağlık Örgütü (WHO) veya Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) veya Avrupa Birliği Biyosidal Direktifleri (EU BIOCIDIES DIRECTIVE) veya Avrupa Birliği Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan özet tabloları ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.3Sulama Havuzları ve Menfezlerde Sivrisinek Larva Mücadelesinde Kullanılacak Bakteri Kökenli Tablet Larvasit

4.3.1. Ürün bakteri kökenli tablet formülasyon yapısında olmalıdır.

4.3.2. Ürün; Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ruhsat ve etiketinde sivrisinek larvalarına karşı ruhsatlandınlmış olmalıdır.

4.3.3. Ürünün her bir tableti en az 6g ağırlığında olmalıdır.

4.8. Kent İçi Yerleşim Alanlarında Sivrisinek Ve Karasinek Mücadelesinde Mistblower‘da Kullanılacak ULV İnsektisiti

4.8.6 Biyosidal Ürünün uygulama yapılan alanlardaki insan ve diğer canlıların varlığı ve yapılan uygulamanın gıda ve su kaynaklarına da ulaşma ihtimali sebebiyle, uygulama esnasında veya sonrasında oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için, ürünün bileşiminde bulunan aktif maddeye ait, aktif madde üreticisinin yapmış/yaptırmış olduğu toksikolojik/ekotoksikolojik raporları Dünya Sağlık Örgütü (WHO) veya Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) veya Avrupa Birliği Biyosidal Direktifleri (EU BIOCIDIES DIRECTIVE) veya Avrupa Birliği Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan özet tabloları ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.9. Sivrisinek, Kronomid Larva Mücadelesinde Kullanılacak Sıvı Larvasit

4.9.1 Ürün, aktif madde olarak %5 Pyriproxyfen içerikli SE veya %5 S-Methoprene içerikli CS formülasyonunda olmalıdır.

4.10. Kent İçi ve Kırsal Yerleşim Alanlarında Sivrisinek, Tatarcık ve Karasinek Mücadelesinde Kullanılacak Termal Şişleme ve ULV İnsektisiti

4.10.1 Ürün; Sağlık Bakanlığınca Sivrisinek, Karasinek ve Tatarcık mücadelesinde kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır.

4.10.2 Ürün aktif madde olarak; en az %5 İR-Trans Phenothrin veya en az %30 Etofenproks veya en az %2,5 Deltamethrin içermelidir.

4.10.3 Ürün sinerjist madde olarak en az %10 PBO içermelidir.

4.10.4 Ürün EC formülasyonunda olmalıdır.

4.10.6 Biyosidal Ürünün uygulama yapılan alanlardaki insan ve diğer canlıların varlığı ve yapılan uygulamanın gıda ve su kaynaklarına da ulaşma ihtimali sebebiyle, uygulama esnasında veya sonrasında oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için, ürünün bileşiminde bulunan aktif maddeye ait, aktif madde üreticisinin yapmış/yaptırmış olduğu toksikolojik/ekotoksikolojik raporları Dünya Sağlık Örgütü (WH0) veya Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) veya Avrupa Birliği Biyosidal Direktifleri (EU BIOCIDIES DIRECTIVE) veya Avrupa Birliği Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan özet tabloları ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.11. Hamamböceği ve Pire Mücadelesinde Kullanılacak Rezidüel İnsektisit

4.11.1 Ürün öldürücü aktif madde olarak en az %6 Alfacypermethrin içeren EW veya en az %12 Cypermethrin içeren CS formulasyon yapısında olmalıdır.

4.11.2 Ürün öldürücü aktif madde yanında düşürücü ve sineıjist madde içermelidir.

4.12. Hayvan Barınakları, Mezbahaneler, Hayvan Pazar Yerlerinde ve Ahırlarda Karasinek Mücadelesinde Kullanılacak Kapalı Alan İnsektisiti

4.12.3 Biyosidal Ürünün uygulama yapılacak ahır içi ve çevresinde hayvanlara bulaşma riskine karşı, insan ve diğer canlıların varlığı ve yapılan uygulamanın hayvansal gıda ve su kaynaklarına da ulaşma ihtimali sebebiyle, uygulama esnasında veya sonrasında oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için, ürünün bileşiminde bulunan aktif maddeye ait, aktif madde üreticisinin yapmış/yaptırmış olduğu toksikolojik/ekotoksikolojik raporları Dünya Sağlık Örgütü (WH0) veya Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) veya Avrupa Birliği Biyosidal Direktifleri (EU BIOCIDIES DIRECTIVE) veya Avrupa Birliği Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan özet tabloları ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.13. Doğal Habitat Alanları ve İçme Suyu Kaynak Yakınlarında Sivrisinek Larva Mücadelesinde Kullanılacak BTI Larvasit

4.13.1 Ürün, 200 itu/mg BTİ (Bacillus Thrungiensis israelensisH-14 train Am 65-52) bakterisine ait spor ve endotoksinleri içermeli G (Granül) formülasyonunda olmalıdır.

4.13.2 Biyosidal Ürünün uygulama yapılan alanlardaki insan ve diğer canlıların varlığı ve yapılan uygulamanın gıda ve su kaynaklarına da ulaşma ihtimali sebebiyle, uygulama esnasında veya sonrasında oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için, ürünün bileşiminde bulunan aktif maddeye ait, aktif madde üreticisinin yapmış/yaptırmış olduğu toksikolojik / ekotoksikolojik raporları Dünya Sağlık Örgütü (WH0) veya Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) veya Avrupa Birliği Biyosidal Direktifleri (EU BIOCIDIES DIRECTIVE) veya Avrupa Birliği Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan özet tabloları ihale dosyasında sunulmalıdır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Akademik bir kuruluştan 16.03.2022 tarihli ve E.2022/4666 sayılı Kurum yazısı ile “Kurumumuz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesi gereğince ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını incelemekte ve sonuçlandırmaktadır. Bu çerçevede “Biyosidal Ürün Alımİşi” ihalesine ilişkin olarak yapılan bir şikâyet incelemesine esas olmak üzere aşağıdaki hususlarda görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur.

1- Teknik Şartname’nin; 4.1.3’üncü ve 4.5.4’üncü maddelerinin Dow Chemical ve Sumitoma firmalarını işaret ettiği,

4.8.6 ve 4.10.6’ncı maddelerinde doğrudan Bayer firmasını işaret ettiği,

4.12.3’üncü maddesi ile doğrudan Bayer ve Lili firmalarının ticari ürünlerini işaret ettiği,

4.13.2’nde maddesinin doğrudan U.S.A Valent firmasını işaret ettiği,

2- Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesinin doğrudan U.S.A Clarke firmasının ürününü işaret ettiği,

3-Teknik Şartnamenin 4.10’uncu maddesinin doğrudan Bayer firmasının ithal menşeli ürününü işaret ettiği iddialarına yer verilmiştir.

Talebimize ilişkin idarece hazırlanan teknik şartname, Kurumumuza verilen itirazen şikâyet dilekçesi ve idareye verilen şikâyet dilekçesi ile idarenin cevabı ilişikte yer almaktadır. Ekte yer alan belge ve bilgilerin incelenerek başvuru sahibinin iddialarında yer vermiş olduğu hususların belirtilen marka veya firmayı işaret edip etmediği konusunda gerekçeli teknik görüşünüzün bildirilmesi gerekmektedir.” hususunda teknik görüş istenmiştir.

Söz konusu yazıya istinaden gönderilen 12.04.2022 tarihli ve 479989 sayılı teknik görüş yazısında “1. Teknik şartnamenin 4.1.3; 4.5.4; 4.8.6; 4.10.6; 4.12.3 ve 4.13.2’nci maddelerinin hepsinde “Biyosidal ürünün uygulama yapılan alanlardaki insan ve diğer canlıların varlığı ve yapılan uygulamanın gıda ve su kaynaklarına da ulaşma olasılığı sebebiyle, uygulama esnasında veya sonrasında oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için, ürünün bileşiminde bulunan aktif maddeye ait, aktif madde üreticisinin yapmış/yaptırmış olduğu toksikolojik/ekotoksikolojik raporları Dünya Sağlık örgütü (WHO) veya Amerika Çevre Koruma Ajansı (EPA) veya Avrupa Birliği Biyosidal Direktifleri (EU BIOCIDES DIRECTIVE) veya Avrupa Birliği Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yayınlanan özet tabloları ihale dosyasında sunulmalıdır” denilmektedir.

Teknik şartnameye konulan bu madde biyosidal ürünlerin Türkiye’de piyasaya arz edilmeden önce onay alması için Sağlık Bakanlığına yapılacak başvurularda ürünün dosyasına konulması zorunlu olan bir maddedir. Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin (31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı 4.Mükerrer Resmî Gazete) 6Tncı maddesinde “ Aktif maddelerin ve biyosidal ürünlerin başvuru dosyasında sunulan testler, 11/12/2013 tarihli ve 28848 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik eklerinde tanımlanan yöntemlerle veya ulusal ve/veya uluslararası standart test yöntemleriyle veya bunların modifikasyonu ile oluşturulan test yöntemleriyle veya uygun şekilde oluşturulmuş işletme içi test yöntemleriyle yapılır veya yaptırılır” demektedir. Dolayısıyla Teknik Şartnamede belirtilen bu hususlar zaten her biyosidal ürünün piyasaya arz edilmeden önce yapılması gereken testlerini İçermektedir. Bu nedenle Türkiye’de Sağlık Bakanlığından ithal veya üretim izni alarak kullanılmasına izin verilen her biyosidal üründe bulunması gereken raporlar olarak değerlendirilmiştir.

İşaret edilen maddeler dikkatle incelendiğinde;

– Teknik Şartnamenin 4.1.1’inci maddesi “ürün en az %2.5 spinosad granül veya en az %5 pyriproxyfen WG formülasyon yapısında olmalıdır” demektedir. Sağlık Bakanlığının izinli biyosidaller listesinde bu tanıma uyan ürünler Tablo 1 ’de verilmiş olup 4 ayrı firmaya ait 4 ürün olduğu görülmektedir.

Tablo 1. Sağlık Bakanlığı izinli biyosidaller listesinde Teknik Şartnamenin 4.1 ’inci maddesine uyan biyosidal ürünler.

Ürün adı

İçerik

Ruhsat sahibi firma

Natular G-30

%2.5 spinosad

Bio-Sav

Chemuron 10 WG

%10 pyriproxyfen

Astrachem

Novaral 10 WG

%10 pyriproxyfen

Astranova

Expel Sumi 5 WG

%5 pyriproxyfen

EXpell İlaç

Teknik Şartnamenin 4.5.1’inci maddesi “ürün aktif madde olarak en az %0.5 pyriproxyfen veya en az %0.5 spinosad içermeli, granül formülasyonu özelliğinde olmalıdır” demektedir. Sağlık Bakanlığının izinli biyosidaller listesinde bu tanıma uyan ürünler Tablo 2’de verilmiş olup 7 farklı firmaya ait 9 farklı biyosidal ürün olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Sağlık Bakanlığı izinli biyosidaller listesinde Teknik Şartnamenin 4.5’inci maddesine uyan biyosidal ürünler.

Ürün adı

İçerik

Ruhsat sahibi firma

Sumilarv 0,5 G

%0,5 pyriproxyfen

Sumitomo

Alemonia 0.5 G

%0,5 pyriproxyfen

Agroforce

Bionosad 100 G

%20 pyriproxifen

Agroforce

Expel Sumi 0,5 G

%0,5 pyriproxifen

Expell ilaç

Protoks 2 G

%2 pyriproxifen

Kontrol Kimya

Bİyoproks 5 G

%0.5 pyriproxifen

Mikropest

Proksvek 2 Gr

%2 pyriproxifen

Provek

Natular Granules

%0,5 spinosad

Bio-Sav

Natular G-30

%2.5 spinosad

Bio-Sav

Teknik Şartnamenin 4.8.2’nci maddesi “ürün aktif madde olarak en az %18 cyphenothrin+prallethrin veya en az %5 cyfluthrin içermelidir” 4.8.3’üncü maddesi ise “ürün EW formülasyonunda olmalıdır” demektedir. Sağlık Bakanlığının izinli biyosidaller listesinde bu tanıma uyan ürünler Tablo 3’te verilmiş olup 8 firmaya ait 9 ürün olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Sağlık Bakanlığı izinli biyosidaller listesinde Teknik Şartnamenin 4.8*inci maddesine uyan biyosidal ürünler.

Ürün adı

İçerik

Ruhsat sahibi Arma

Super-S EW

%I8 cyphenothrm+prallethrin

Sumitomo

Solfak EW 50

%5 cyfluthrm

Bayer

Impotek Cyfluthrm

EW

%6 cyfluthrin

Biotek

Aflomix T-25 EW

%10 cyfluthrin

Entosav

Excyflut 5.5/5 EW

%5.5 cyfluthrin

Expel

Fluthrol 260 EW

%15 cyfluthrin

Kulsan İlaç

Fluthrol 5 EW

%5 cyfluthrin

Kontrol Kimya

Kulfak Forte EW

%15 cyfluthrin

Kulsan İlaç

Demeter EW

%10 cyfluthrin içerir ve

Nur İlaç

Teknik Şartnamenin 4.10’uncu maddesi incelendiğinde “ürün aktif madde olarak %5 IR-Trans Phenothrin veya en az %30 Etofenprox veya en az %2.5 Deltamethrin içermeli (4.10.2), ürün sinerjisi madde olarak en az %10 PBO içermeli(4.l0.3) ve EC formülasyonunda olmalıdır (4.10.4)” demektedir. Yine Sağlık Bakanlığının izinli biyosidaller listesinde bu tanıma uyan ürünler Tablo 4’te verilmiş olup 7 firmaya ait en az 12 ürün olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Sağlık Bakanlığı izinli biyosidaller listesinde Teknik Şartnamenin 4.10’uncu

maddesine uyan biyosidal ürünler.

Ürün adı

İçerik

Ruhsat sahibi firma

Bafenothrin 450 EC

%30 trans-phenothrin+%10 PBO

Bavet

Entephenothrin Mix

30 EC

%15 trans-phenothrin+ %10 PBO

Entegre ilaç

Entephenothrin 300

EC

%30 trans-phenothrin+%10 PBO

Entegre İlaç

Phenomix T-75 EC

%30 trans-phenothrm+%30 PBO

Entosav

D-Phentoks 720 EC

%48 trans-phenothrin+%12 PBO

Kontrol Kimya {Aynı firmanın tanıma uyan başka ürünleri de bulunmaktadır)

Safe-S 12.8.20 EC

%12 trans-phenothrin+%20 PBO

Sumitomo

Fentox EC

%30 etofenprox+%25 PBO

Bio-Sav

Entorex

%30 etofenprox+%15 PBO

Entosav

Alkobil 25 EC

%2.5 deltamethrin+%25 PBO

Almer Kimya

Deltamectin 325 EC

%2.5 deltamethrin+%25 PBO

Bavet

Bio-Del EC

%2.5 deltamethrin+%10 PBO

Bio-Sav

Deltatox EC

%5 deltamethrin+%30 PBO

Kontrol Kimya

Teknik şartnamenin 4,12’nci maddesinde tarif edilen ürün en az %10 imidacloprid veya en az %10 thiamethoxam ihtiva eden (4.12.1) ve WG formülasyonunda (4.12.2) olan bir üründür. Yine Sağlık Bakanlığı kayıtları incelendiğinde bu tanıma uyan KOMODOR (%25 thiomethoxam içerir ve Almer Kimya firmasına kayıtlı) ve Flyhosam WG (%25 thiomethoxam içerir ve Enbiosan firmasına kayıtlı) 2 ürün bulunmaktadır. Bununla beraber en az % 10 imidacloprid içeren bir ürüne rastlanmamıştır. Dolayısıyla burada 2 farklı firmaya ait 2 ürün bulunmaktadır.

-Teknik şartnamenin 4.13’üncü maddesinde tarif edilen ürün 200 itu/mg BTI içeren granül formülasyondur (4.13.1). Sağlık Bakanlığının izinli biyosidaller listesinde bu tanıma uyan Aquabac 200 G (Biyokim firmasına kayıtlı), Vectobac G (Envirotek firmasına kayıtlı) 2 firmaya ait 2 ürün bulunmaktadır.

2.Teknik Şartnamenin 4.3’üncü maddesinin doğrudan U.S.A Clarke firmasının ürününü işaret ettiği iddiası;

İlgili madde incelendiğinde belediyenin bakteri kökenli tablet formülasyon yapısında (4.3.1.) ve her tabletin az 6 g ağırlığında olması (4.3.3) koşulu talep edilmiştir. Bu duruma uyan ürün sadece Natular T 30 olup sadece Bio-Sav firması adına kayıtlıdır ve ilgili firma bunu Clarke firmasından ithal olarak temin etmektedir. Dolayısıyla ilgili itirazda haklılık payı bulunmaktadır.

3. Teknik şartnamenin 4.10’uncu maddesinin doğrudan Bayer firmasının ithal menşeli ürününü işaret ettiği iddiası;

İlgili madde incelendiğinde burada tarif edilen ürün aktif madde olarak en az %5 IR- trans-phenothrin veya en az %30 etofenprox veya en az %2.5 deltamethrin içermeli (4.10.2), sineıjist madde olarak en az %10 PBO içermeli (4.10.3) ve EC formülasyonda olmalı(4.10.4) koşulunu getirmektedir. Bu maddede tarif edilen ürünler Tablo 4’te verilmiş olup o nedenle yeniden tekrar edilmemiştir…” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen teknik görüş yazısında Teknik Şartname’nin 4.1.3; 4.5.4; 4.8.6; 4.10.6; 4.12.3 ve 4.13.2’nci maddelerinde yer alan düzenlemenin biyosidal ürünlerin Türkiye’de piyasaya arz edilmeden önce onay alması için Sağlık Bakanlığına yapılacak başvurularda ürünün dosyasına konulması zorunlu olan belgelere yönelik düzenlemeler olduğu, Teknik Şartname’de belirtilen bu hususların her biyosidal ürünün piyasaya arz edilmeden önce yapılması gereken testlerini içermekte olduğu, bu nedenle Türkiye’de Sağlık Bakanlığından ithal veya üretim izni alarak kullanılmasına izin verilen her biyosidal üründe bulunması gereken raporlar olarak değerlendirildiği,

Ancak itirazen şikayete konu Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesine uyan ürünün sadece Natular T 30 olduğu ve sadece Bio-Sav firması adına kayıtlı ve ilgili firmanın ise söz konusu ürünü Clarke firmasından ithal ettiği tespitine yer verildiği görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/023
Gündem No : 13
Karar Tarihi : 20.04.2022
Karar No : 2022/UM.I-515