Mülkiyeti İvrindi Beledisi’ne ait iş yerleri kiraya verilecektir

ivrindi belediyesi

İLAN
İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Yürekli, Bozören, Çatalan, Değirmenbaşı, Demirciler, Gökçeler Mahallelerinde bulunan kahvehaneler, Topuzlar Mahallesinde bulunan işyeri ile Gökçeyazı Mahallesinde bulunan çaybahçesi 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45.Maddesine göre açık arttırma usulü kiraya verilecektir. Kira ihalesi ile ilgili ihale tarih- saatleri, muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

KİRALANACAK KAHVEHANE VE İŞ YERİ İLANI

S.NO MAHALLESİ MEVKİİ- ADA-PARSEL VE M2 MUH. BEDEL İHALE
TARİHİ/SAATİ GEÇİCİ
TEMİNAT KİRA MÜDDETİ
1 Yürekli Mahallesi Köyiçi Mevkii 213 ada 2 parselde bulunan Kahvehane 250,00 – TL (AYLIK) 19/06/2020
14.30 270,00-TL
3 YIL
2 Bozören Mahallesi Kıraç Mevkii 25 ada 9 parseldeki 2.141,30 m2 arsa içerisindeki Kahvehane 500,00 – TL (AYLIK) 19/06/2020
14.40 550,00-TL
3 YIL
3 Çatalan Mahallesi Köyiçi Mevkii 153 ada 1 parselde bulunan Kahvehane 100,00 – TL (AYLIK) 19/06/2020
14.50 110,00-TL
3 YIL
4 Değirmenbaşı Mahallesi Köyiçi Mevkii 156 ada 21 parselde bulunan binanın ikinci katındaki Kahvehane 250,00 – TL (AYLIK) 19/06/2020
15.00 270,00-TL
3 YIL
5 Demirciler Mahallesi Köyiçi Mevkii 142 ada 4 parseldeki iki katlı kargir evin ikinci katındaki Kahvehane 250,00 – TL (AYLIK) 19/06/2020
15.10 270,00-TL
3 YIL
6 Gökçeler Mahallesi Köyiçi Mevkii 164 ada 2 parselde bulunan Kahvehane 300,00 – TL (AYLIK) 19/06/2020
15.20 325,00-TL
3 YIL
7 Topuzlar Mahallesi Köyiçi Mevkii 195 ada 1 parseldeki muhtarlık binasının yanında bulunan işyeri 300,00 – TL (AYLIK) 19/06/2020
15.30 325,00-TL
3 YIL
8 Gökçeyazı Mahallesi Köyiçi Mevkii 115 ada 2 parselde bulunan çay bahçesi 500,00 – TL (AYLIK) 19/06/2020
15.40 550,00-TL
1 YIL
İSTENİLEN BELGELER

Adres Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Geçici Teminat mektubu veya Makbuzu
Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.
Temsil durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait imza beyannamesi.
İhaleye katılmak isteyenler ihale için gerekli olan belgeleri ihale günü saat: 11.00’a saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Yusuf CENGİZ
Belediye Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!