KAMU İHALE KURULU TARAFINDAN KABUL EDİLMEYEN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALAR

KİK’in 38’inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle meydana getirilen yazılı açıklamaların dikkate alınması gerektiği amir bir şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda belgeye dayalı olmayan veya yazılı olmayan açıklamaların kabulü mümkün değildir. Bu kapsamda açıklamaların yazılı olması gerekmekte olup, sözlü açıklamalar kabul edilmemektedir.

Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde;

 İhale konusu işi yapma hususunda gerekli ve yeterli tecrübeye sahip oldukları,

 Uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösterdikleri, ihale konusu işte kullanılacak araç-gereç alımlarında nakit alımlar yapmak suretiyle ciddi tenzilat yaptıracakları ve bu konuda önemli bağlantıları olduğu,

 Söz mevzusu iş dolayısıyla verilecek iş tecrübe belgesine sahip olmak istedikleri,

 Kullanılacak malzemelerin promosyon olarak veya bedelsiz temin edilmiş olduğu,

 İdareye yardımım dokunsun yada bağış amacıyla yapıyorum tarzı açıklamalar somut, makul ve kabul edilebilir özellikte bulunmamaktadırlar.

Yine ihale mevzusu iş kapsamında yapmış oldurılması öngörülen işlerin herhangi bir üçüncü fert tarafınca bedelsiz olarak yapılacağı yönündeki açıklamalar konu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde teklif bileşenlerinin maliyet analizlerini ortaya koyan nitelikte açıklamalar olmadığından kabul edilmemektedir.

Ek olarak teklif edilen fiyatların açıklanması noktasında, temel fakatçlarından biri “kâr elde etmek” olan ticari işletmenin, ilgili kalemde “zarar edeceği” şeklindeki açıklaması şekli anlamda yasal düzenlemelere uygun olmakla birlikte, ticaret yaşamının gerçekleriyle bağdaşmadığı nedeni öne sürülerek kabul edilmemektedir.

Kâr ve zarar düşüncesinde olunmadığı, verilen teklifle firmanın büyütülmesinin ve ilçeye hizmetin fakatçlandığı, işe ilişkin idari ve teknik şartnamenin okunduğu ve teklifin söz mevzusu dokümanlar incelenerek verildiği ve teklifin peşinde olunduğu şeklindeki açıklamalar da kabul edilmemektedir.