23.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır

2 min read

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI
İHALE İLANI

Fabrikamız 2020/2021 Pancar Kampanyası Dönemi İhtiyacı Olan 23.000 Ton (+- % 20 toleranslı) Kireçtaşı Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İli İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No : 2020/258679
1-İdarenin
a-) Adresi : Bursa Karayolu üzeri 4.Km Susurluk/BALIKESİR
b-) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 Hat)
c-) Faks No : 0 266 865 26 04-05
2-İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 23.000 Ton Kireçtaşı Satın Alınacaktır.
b) Teslim yeri : Susurluk Şeker Fabrikası Stok Sahası
c) işin süresi : İdare Tarafından Yazılı Olarak Bildirilecektir.
3-İhalenin
a-) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu
b-) Tarihi ve Saati : 02.06.2020 Saat 14.30
4)-İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5- “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” ,“Mucur ve Balast üretimi”, benzer iştir.
-istekli firma sahibinin İnşaat Mühendisliği diploması’da benzer iş olarak kabul edilecektir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!