üç katlı köy konağını kahvehane olarak kiralama ihalesi

2 min read

İLAN
KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İlçemiz Ümitalan Mahallesinde Pafta No: H22c08d1c, Parsel No: 2, ada No:129’da bulunan( Üç katlı betonarme köy konağının) Kahvehanenin 10 yıl müddetle kiraya verilmesi
Aylık muhammen bedeli :400,00-TL. + K.D.V.
Geçici teminatı :145,00.-TL
Garanti Teminatı : 1.200,00.-TL
Dosya bedeli 50,00.-TL+ K.D.V.
İhale Tarih/ Saati :09/06/2020tarih Salı günü, saat 10.30
İhalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 09/06/2020tarih Salı günü, saat 10.30’dayapılacaktır. Şartnamesi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya yukarıda belirtilen bedel ile temin edilebilir.
İhaleye girerken istenecek belgeler :
ŞİRKETLERİN :
—————————————————————————–
1-İmza Sirküleri
2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)
3-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi
4-Geçici Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
5-Garanti Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
6-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti
7-Kestel Belediyesine borcu olup – olmadığında dair yazı.
8-İhale dosyası satın alındı makbuzu.
Derneklerden Dernek Kararı (İhaleye girme,TeminatYatırma,Çekme,Teklifverme,Sözleşme imzalamaya Vb.gibi Yetki kararı
ŞAHISLARIN :
—————————————————————————-
1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)
2- İmza Sirküleri
3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)
4-Geçici Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
5-Garanti Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
6-İkametgah Kağıdı
7-Sabıka kaydı (Son 1 ay içinde alınmış)
8-Kestel Belediyesine borcu olup – olmadığında dair yazı.
9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.
İhale Evraklarını 09/06/2020 Salı saat 1000’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kale Mah., Cuma Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,
İlan Olunur. http://www.kestel.bel.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!