Kuru gıda malzemesi alınacaktır

2 min read

MAL ALIMI İHALE İLANI EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan İşletme Müdürlüğümüz yemekhanesine 1 yıl süreli kuru gıda malzemelerinin alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2020/360413
1-İdarenin; a)Adres : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 76-77-78-0344 524 25 80-82
c)Elektronik posta adresi : aras.ramazan@euas.gov.tr
2-İhale konusu malın ;
a)Niteliği, türü ve miktarı :Mal alımı, Yemekhane malzemeleri, 17 kalem kuru gıda
b)Teslim edileceği yer :EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
3-İhalenin yapılacağı;
a)Yer :EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saat : 12/08/2020 Çarşamba günü saat 14:00
4-İhale dökümanı : (Dosya No: AEBS 2020/28)
5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
6-Teklifler 12/08/2020 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7-İhale ile ilgili bilgilere https://ekap.kik.gov.tr ve https://afsinbtermik.euas.gov.tr ihaleler bölümünden ulaşılabilir.
8-Bu ihale Kamu ihale kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!