İstasyon yürüyüş yollarında kullanılmak üzere mıcır satın alınacaktır

TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA İSTASYON YÜRÜYÜŞ YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MICIR TEMİN EDİLMESİ.

TCDD İŞLETMESİ İZMİR 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

İhale Kayıt No : 2020/398916

İdarenin

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No:121/A 35220 Alsancak / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 464 31 31/4931 – 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi : 3 bölge satin alma ve stok kontrol ihale komisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

İhale konusu malın adı ve miktarı : Teknik Şartnamesine Uygun 5.370 m3 Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 Mm (1”) ve 19 Mm (3/4”)lik Agrega.

Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17.08.2020 Tarihi Pazartesi Günü Saat 14/00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.-TL bedelle temin edilebilir.

Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!