Oda tadilat işleri yaptırılacaktır

mal alım ihalesi

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 12 ADET ODA TADİLAT İŞLERİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 12 Adet Oda Tadilat İşleri Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2020/653319

1- Üniversitenin

Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul
Telefon : 0 216 483 90 91
Elektronik e-posta adresi : gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu
2- İhale konusu hizmetin

Niteliği, türü ve miktarı : Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 12 Adet Oda Tadilat İşleri
Teslim yeri : Sabancı Üniversitesi Kampusü – Tuzla/ İstanbul

3- İhalenin

Yapılacağı yer : Sabancı Üniversitesi CP Binası No:G021
Tarih ve saati : 16.06.2020 Saat: 11:00
Son teklif verme tarihi : 16.06.2020 Saat: 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

İdari Şartname
Teknik Şartname ve Ekleri
İSG Evrak Listesi
Malzeme ve Yer Görme Belgesi
Sözleşme Taslağı
Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır
Teklif edilen malzemelerin teknik detay ve katalog bilgileri
Tebligat Taahhüt Formu
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Vergi Levhası Fotokopisi
Faaliyet Belgesi
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
İmza Sirküleri
SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge
Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge
Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge
Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2020/653319 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 100 TL ( Yüz Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!