Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait 20 adet büfe kiraya verilecektir

8 min read

ORTUR A.Ş. KİRALAMA İHALE İLANI
A. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olup, 12/06/2020 tarih ve 2020/148 sayılı meclis kararıyla şirketimize devir edilen – İlimiz Altınordu ilçesi Orhaniye Mahallesi Boztepe Mevkiinde bulunan 27 adet büfeden; 3-4-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-25 nolu (20 adet) büfenin işletmeciliğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 01/11/2024 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması işi.

Sıra Adresi/Mevkii Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi İhale Saati
1 3 Nolu Büfe; Fındık Ürünleri Satışı İçin Kullanılmak Üzere 17.850 TL 2.142 TL 20.07.2020 14:00
2 4 Nolu Büfe; Arı Ürünleri Satışı İçin Kullanılmak Üzere 17.850 TL 2.142 TL 20.07.2020 14:05
3 6 Nolu Büfe; Yöresel Tost-Yerel İçecek Fındıklı Sahlep ve Fındıklı Kahve Satışı Amacı İle Kullanılmak Üzere 17.850 TL 2.142 TL 20.07.2020 14:10
4 7 Nolu Büfe; Bakırdan Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 14:15
5 9 Nolu Büfe; Mısır Ürünleri Ve Kumpir Satışı İçin Kullanılmak Üzere 17.850 TL 2.142 TL 20.07.2020 14:20
6 10 Nolu Büfe; Hediyelik Ürünler Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 14:25
7 11 Nolu Büfe; Turizm Acentası Tanıtım Ve Reklam Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 14:30
8 12 Nolu Büfe; Ordu Dövme Dondurması Satışı için Kullanılmak Üzere 17.850 TL 2.142 TL 20.07.2020 14:35
9 13 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı için Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 14:40
10 14 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya(Ahşap Ürünleri) Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 14:45
11 15 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 14:50
12 16 Nolu Büfe; Gözleme-Simit Satışı İçin Kullanılmak Üzere 17.850 TL 2.142 TL 20.07.2020 14:55
13 17 Nolu Büfe; Bal, Pekmez, Pestil vb. Ürünlerin Satışı İçin Kullanılmak Üzere 17.850 TL 2.142 TL 20.07.2020 15:00
14 18 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 15:05
15 19 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 15:10
16 20 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 15:15
17 21 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 15:20
18 23 Nolu Büfe; Profesyonel Fotoğrafçılık Ve Baskı Hizmeti Satışı İçin Kullanılmak Üzere 17.850 TL 2.142 TL 20.07.2020 15:25
19 24 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 15:30
20 25 Nolu Büfe; Hediyelik Müzik Aletleri-Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 11.850 TL 1.422 TL 20.07.2020 15:35
B) Şartname ve ekleri İhale şartnamesi ve ekleri, Ortur A.Ş. İhale Biriminden 100,00.- TL bedelle satın alınacaktır.
C) İhale İlimiz Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı Karşıyaka Spor Kompleksi Sitesi No: 44 Altınordu / ORDU adresinde bulunan Ortur A.Ş. Şirket Merkezinde 20/07/2020 Pazartesi Saat: 14:00 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
D) İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten (hafta sonları hariç) 1 gün önce (17/07/2020 Cuma) saat 16:30 ‘a kadar ORTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
E) İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;
A) Gerçek Kişiler:
1. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
2. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
3. Nüfus Kayıt Örneği.
4. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
6. Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan alınmış Sicil Gazetesi
7. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
8. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası veya Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı ihale konusuna uygun olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
9. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (3-4-5-6-7-8-10-11-12. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
10. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
11. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
12. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
B) Tüzel Kişiler:
1. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
2. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri
4. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
5. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
6. Ordu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ihale konusuna uygun olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (3-4-5-6-8-9-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
9. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
11. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak vekillerin, sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
C) Diğer Şartlar:
a) Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
b) İhale İştirak bedeli ve Geçici teminat bedeli Vakıfbank Ordu Şubesi Nezdinde Bulunan TR57 0001 5001 5800 7308 8478 42 IBAN Nolu ORTUR A.Ş. hesabına yatırılacaktır.
c) İştirakçiler ihale şartnamesinde belirtilen bağımsız bölümlerden (büfe) tercih ettikleri büfeye ait istenilen belgeler ile birlikte geçici teminat bedellerini yatırmak koşulu ile en fazla 1 kiralama ihalesine katılabilirler.
d) Her Büfe Başvuru Şartında Aranan Belgeye Uygun Satış Yapacaktır, ORTUR A.Ş.’nin onaylamadığı ürünler SATILAMAZ.

Adresi/Mevkii Başvuru Şartı/Belgeler
1 3 Nolu Büfe; Fındık Ürünleri Satışı İçin Kullanılmak Üzere Ordu İlinde Fındık Ürünleri Paketlemesi ve Satışını Yaptığına Dair İlgili Kurumdan Alınmış Belge
2 4 Nolu Büfe; Arı Ürünleri Satışı İçin Kullanılmak Üzere Ordu İlinde En az 1 Yıl Arı Ürünleri Paketleme ve Satışı Yaptığına Dair İlgili Kurumdan Alınmış Belge
3 6 Nolu Büfe; Yöresel Tost-Yerel İçecek Fındıklı Sahlep ve Fındıklı Kahve Satışı Amacı İle Kullanılmak Üzere Ordu İlinde En Az 2 Yıl İkamet Ettiğine Dair Adres Bilgi Raporu
Çay Ocağı Veya Büfe İşletmecisi Olduğunu Gösterir İlgili Belge (En Az 2 Yıllık)
4 7 Nolu Büfe; Bakırdan Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere Bakırcılık Faaliyeti İle İlgili Belge
5 9 Nolu Büfe; Mısır Ürünleri Ve Kumpir Satışı İçin Kullanılmak Üzere Ordu İlinde En Az 2 Yıl İkamet Ettiğine Dair Adres Bilgi Raporu
Mısır ve Mısır Ürünleri Üzerine İlgili Faaliyet Gösterdiğine Dair Belge
6 10 Nolu Büfe; Hediyelik Ürünler Satışı İçin Kullanılmak Üzere Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (Neccarlık) Kakmacılık ve Bastonculuk imalatı Ticareti Faaliyeti Gösterir Belge (En Az 2 Yıl)
7 11 Nolu Büfe; Turizm Acentesi Tanıtım Ve Reklam Satışı İçin Kullanılmak Üzere En Az İki Yıllık TÜRSAB’a Kayıtlı Acente Belgesi
8 12 Nolu Büfe; Ordu Dövme Dondurması Satışı için Kullanılmak Üzere İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden Süt Ürünleri İşletme Belgesi
10.52.01, 46.36.04, 56.10.04 NACE Kodlarına Sahip Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’ndan Alınmış Belge
9 13 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (Neccarlık) Kakmacılık ve Bastonculuk imalatı Ticareti Faaliyeti Gösterir Belge (En Az 2 Yıl)
10 14 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya(Ahşap Ürünleri) Satışı İçin Kullanılmak Üzere Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (Neccarlık) Kakmacılık ve Bastonculuk imalatı Ticareti Faaliyeti Gösterir Belge (En Az 2 Yıl)
11 15 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (Neccarlık) Kakmacılık ve Bastonculuk imalatı Ticareti Faaliyeti Gösterir Belge (En Az 2 Yıl)
12 16 Nolu Büfe; Gözleme-Simit Satışı için Kullanılmak Üzere Unlu Mamuller Veya Börek Üzerine Faaliyet Gösterdiğine Dair Belge (En Az 2 Yıl)
13 17 Nolu Büfe; Bal, Pekmez, Pestil vb. Ürünlerin Satışı İçin Kullanılmak Üzere Arıcılık Belgesi Olduğunu Gösterir Belge
14 18 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 47.78.04 NACE Koduna Sahip Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’ndan Alınmış Belge (En Az 15 Yıl)
15 19 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 47.78.04, 13.99.02 NACE Kodlarına Sahip Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’ndan Alınmış Belge (En Az 3 Yıl)
16 20 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 16.29.03, 14.39.01, 47.78.04 NACE Kodlarına Sahip Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’ndan Alınmış Belge (En Az 4 Yıl)
17 21 Nolu Büfe; Yöresel Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere 47.78.04 NACE Koduna Sahip Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’ndan Alınmış Belge (En Az 2 Yıl)
18 23 Nolu Büfe; Profesyonel Fotoğrafçılık Ve Baskı Hizmeti Satışı İçin Kullanılmak Üzere Fotoğrafçılık Üzerine Faaliyet Gösterdiğine Dair Belge (En Az 2 Yıl)
19 24 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere Hediyelik Eşya İmalatı ve Ticareti veya Oymacılık (Neccarlık) Kakmacılık ve Bastonculuk imalatı Ticareti Faaliyeti Gösterir Belge (En Az 2 Yıl)
20 25 Nolu Büfe; Hediyelik Müzik Aletleri-Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere Ordu İlinde Üretilen Müzik Aletleri Ve Oyuncaklarında Faaliyet Gösterdiğine Dair Belge
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
Ortur A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!