KÖMÜR REZERVİ RÖDÖVANS YÖNTEMİ İLE İHALE EDİLECEKTİR

mal alım ihalesi

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Manisa ili Soma ilçesi sınırları içindeki ve Sicil: 87194 No.lu maden ruhsatını ve S:944 ve S:549 No.lu maden ruhsatlarının koordinatlarla belirlenen alanlarındaki kömür rezervinin “Ruhsatın Devri Suretiyle İşletme Hakkının Verilmesini de İçerecek Şekilde Rödövans Yöntemi ile İşlettirilmesi” usulü ile ihale edilmesi işidir.

1 – Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı’na yatırıldıktan sonra Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1105/b nolu odasına müracaat etmek suretiyle temin edilebilir.
2 – İsteklilerin tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 30.06.2020 Salı günü saat 14:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
3 – Teklif zarfları, aynı gün saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz İhale ve Satınalma Komisyonunda açılacaktır.
4 – Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz.
5 – İhale ile ilgili dokümanlar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1105/b nolu odasında incelenebilir.
6 – İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!