Büyükşehir’in otopark ihalesinde komisyona sahte iş bitirme belgesi sunulduğu iddiaları yargıya taşındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında ihale ettiği Bayraklı’daki Adliye Tam Otomatik Otoparkı ihalesi davalık oldu. İhaleyi kazanan İZKAYA’nın, yüzde 70 hissesine sahip olduğu ASTEL İnşaat’a ait sahte iş bitirme belgesi ile ihaleye katıldığı iddiaları yargıya taşındı. Danıştayın İZKAYA inşaat lehine verdiği karar nedeniyle işi yarım bırakmak zorunda kalan Birtam inşaat, avukatı Mehmet Kozan aracılığı ile İzmir Cumhuriyet Savcılığına, komisyona sahte iş bitirme belgesi sunduğu iddia edilen İZKAYA ve ASTEL firması yetkilileri ile iş bitirme belgesinin sahte olabileceği yönündeki tüm uyarılara rağmen belgenin doğruluğunu araştırmayan İhale komisyonu yetkilileri hakkında evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kul- lanma ve görevi ihmal iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

ÇARPICI TESPİTLER
BİRTAM İnşaatın, avukatı Mehmet Kozan aracılığı ile savcılığa verdiği dilekçede tam otomatik otopark ihalesine ilişkin çarpıcı tespitlere yer verildi. İhale komisyonunca en uygun teklif olarak belirlenen İZKAYA inşaatın ihaleye yüzde 70 ortağı olduğu ASTEL İnşaatın Rusya’da inşa edilen Lujniki Büyük Kapalı Spor Arenası/Stadyumunun yapım işine ilişkin iş bitirme belgesi ile katıldığını hatırlatan Kozan, belgenin sahte olduğuna ilişkin ciddi şüpheler olduğunu öne sürdü.

SAHTE BELGE SUNMUŞ
Otomatik otopark ihalesini alan İZKAYA inşaatın daha önce de İZSU Genel Müdürlüğü tarafından çıkılan ihaleye de sahte belge ile katıldığını, bunu sonucu olarak da İZSU tarafından firma hakkında ihalelerden yasaklı sayılması için işlem başladığını hatırlatan Kozan, tüm uyarılara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Daire Başkanlığının belgenin sahte olup olmadığını belirlemek için mevzuatın verdiği geniş araştırma yetkisini kullanmaktan imtina ederek itirazları geri çevirdiğini belirtti. Kamu İhale Kurumunun ve Ankara 23. İdare Mahkemesinin Birtam lehine verdiği kararların daha sonra Danıştay 13. Dairesinin kararı ile bozulduğunu yapım işine başlayan müvekkilinin işten el çektirildiğini, zarara uğratıldığını hatırlatan Kozan; İZKAYA’nın gerek KİK gerekse İdare mahkemesi süreçlerinde Rusya’daki işi gerçekten yaptığını gösterir fatura örneği, hak ediş belgesi ya da yapıldığı döneme ait herhangi bir başka evrak sunamadığını belirtti.

RUS FİRMA YALANLADI
İŞ deneyim belgesi ile ilgili şaibeyi ortadan kaldıracak hiçbir yazışmanın da bulunmadığını belirten Kozan dilekçesinde Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün 23 Kasım 2018 tarihli yazısında belgelerin sahtelik belirtileri içerdiği, firma faaliyetlerine ilişkin bilgilerin şüpheli olduğuna ilişkin ifadelere yer verildiğini anlattı. Son olarak gazeteci Mutlu Tuncer’in Rusya’daki Lujniki Spor Arenasını yapan Metropolis isimli firma ile yaptığı röportajda Rus firmanın imalatı yapan firmalar arasında ASTEL Ltd. isimli bir firmanın bulunmadığını, tüm imalatların Rus firmalar tarafından yapıldığını belirttiğini hatırlatan Kozan, müvekkilinin ve kamunun zarara uğramaması için İZKAYA’nın komisyona sunduğu iş deneyim belgesinin araştırılıp gerçeğin ortaya çıkartılmasını talep etti. Kozan savcılığa verdiği dilekçenin sonuç bölümünde ise sahte belgeyi komisyona sunan İZKAYA ve ASTEL Firması yetkilileri hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında ise görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarından yapılacak soruşturma sonrası sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep etti.