Soğutma sistemi kule bakımı hizmeti alınacaktır

2 min read

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Soğutma Sistemi Kule Bakımı Açık İhalesi
İhale kayıt numarası:2020/07-0006

1-İdarenin
a)Adresi: Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010Topkapı,İstanbul,Türkiye
b)Telefon ve faks numarası:0 850 250 8 250
c)Elektronik posta adresi:mdsihale@kuh.ku.edu.tr

2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı: Soğutma Sistemi Kule Bakımı
b)Teslim yeri:Koç Üniversitesi Hastanesi

3-İhalenin
a)Yapılacağı yer:Koç Üniversitesi Hastanesi/1P Büyük Toplantı Odası
b)Tarihi ve saati:17.07.2020 Saat 10:00
c)Son teklif ve numune verme tarihi:16.07.2020 Saat 15:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
•Firma tarafından imzalı kaşeli, Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
•Yasaklı olmadığına dair taahhütname
•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
•Firma İmza sirküsü
•İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplam fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MBS İHALE HUKUKU | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!