İhale konusu malın, hizmetin ya da yapım işinin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite, teknik değer ve süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. Ekonomik ve mali yeterlik yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesi fiyat d
Devamı...