Yüklenicinin İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Karşısında Sözleşme Fesih Hakkı Yüklenicinin İş Sahibinin Borçlu Temerrüdüne Düşmesi Karşısında Sözleşme Fesih Hakkı Yüklenici, iş sahibinin bedel ödeme borcunda temerrüde düşmesi halinde, TBK m.* sinde yer alan seçimlik haklarından biri olan sözl
Devamı...