Temizlik sarf malzemesi satın alınacaktır

koç üniversitesi

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE MAL ALIMI İLANI
Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.
1. Üniversitenin;
1.1. İhaleye çıkan birimi:Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası:0212 338 0855-0212 338 1865
1.3.Adresi:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:A. Hazal Yıldırım – adyildirim@ku.edu.tr
2. İhale konusu malın;
2.1. Adı:Koç Üniversitesi Temizlik Sarf Malzeme Alımı
2.2.Varsa kodu, niteliği, miktarı ve türü:16 Kalem Temizlik Malzemesi
2.3.Teslim edileceği yer:Koç Üniversitesi-Rumeli Feneri Kampüs Ve Diğer Lokasyonlar
2.4.Teslim süresi / tarihi:Sipariş Takiben En Geç 5 İş Gün İçinde
3.İhalenin;
3.1.Numarası: NT-17
3.2.Usulü:Açık ihale
3.3.Yapılacağı yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
3.4.Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati): 26.06.2020 Cuma günü saat 13.00
3.5.İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi:Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresiwww.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” sekmesinden ulaşılabilir
4.İstenilen belgeler:
4.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.
4.2.Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
4.3.Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4.İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5.Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.)
4.6.Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
4.7.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.8.İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.9.İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5.İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 45 TRY’dir.
6.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.
7.Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8.İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!