39 kalem tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Açık ihale usulü ile ihale edilen 39 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alım İşi İlanı
1-İdareye ilişkin bilgiler
a) Adı: Başkent Üniversitesi Hastanesi
b) Adresi: Yukarı Bahçelievler, Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:45, 06490 Çankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası: 0312 2466871 / 0 312 2127711
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://satinalma.baskent.edu.tr

2-İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
a) Niteliği, türü ve miktarı: : 39 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alım
b) Teslim yeri ve tarihi: Malzemelerin teslimatı sözleşmenin imzalandıktan sonra 1 hafta içinde

3- İhaleye ilişkin bilgiler
a) İhale Kayıt Numarası: 2020/934.01.27
b) İhalenin Yapılacağı Yer: Başkent Üniv. Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu 1.Cadde 10. Sok. No:40 Bahçelievler/Ankara
c) İhalenin Tarihi ve Saati: 13/08/2020 – 14:00
d) Tekliflerin Sunulacağı Yer: Başkent Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 18. Km, 06790 Etimesgut /Ankara
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ve diğer hususlar idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.
İhale dokümanı 1.d bendinde belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur ve 150 TL (Yüz elli Türk Lirası) karşılığında Denizbank Başkent Kurumsal IBAN: TR17 0013 4000 0007 9691 0000 04 hesap numarasına satış bedeli yatırılabilir. İhale konusu ve numarası dekont üzerine belirtilmesi zorunludur.
5. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Başkent Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!